Trots regnet den första av de två insamlingsdagarna slöt allmänheten upp i större utsträckning än i någon av de tidigare upplagorna. Drygt 4 000 frivilliga samlade 22-23 november in livsmedel vid 330 olika livsmedelsbutiker på Costa del Sol.

Produkterna, som består av basvaror, administreras av Bancosol och skänks under hela året till hundratals familjer med begränsade resurser.