Regionalstyret har godkänt nya åtgärder för att bemöta den ökade smittspridningen i Andalusien. Begränsningen till sex personer vid privata sammankomster är i dagsläget en rekommendation, men hälsorådet Jesús Aguirre meddelar att de håller på att studera utifrån en juridisk synvinkel om det går att förvandla till ett påbud. Enligt Aguirre går 80 procent av smittfallen att härleda till dessa privata sammankomster för familj och vänner.

De nya åtgärderna presenterades av det andalusiska presidentrådet Elias Bendodo, som betonar att regionen står emot viruset bättre än andra regioner. Smittfrekvensen ligger på 161 fall per 100 000 invånare för de senaste två veckorna. Beläggningen på sjukhusen är 59 procent lägre än den värsta siffran i våras.
– Vi vill dock ligga steget före och därför vidtas nya kontrollåtgärder så att incidensen fortsätter att vara lägre än resten av Spanien, säger Bendodo.

Bendodo tog tillfället i akt för att tacka vårdpersonalen samt lärare och föräldrar i Andalusien för att ha bidragit till en ordnad och säker återgång till skolan. Än så länge har tio skolor fått stänga i sin helhet (0,14 procent) och 559 klasser av totalt 80 000 (0,71 procent) har satts i karantän.

I kommuner med en incidens på mer än 500 smittfall per 100 000 invånare, ska det göras massiva snabbtester och en kontinuerlig utvärdering kan leda till ytterligare begränsningar på dessa platser. I dagsläget gäller det Sierra de Yeguas och Villanueva de la Concepción i Málagaprovinsen samt ytterligare totalt nio kommuner i Almería, Córdoba, Jaén och Sevilla. Det gäller även för de kommuner som har ett högt tryck på vården. Det är fallet i Casariche (Sevilla) där rörligheten ut och in i kommunen har begränsats för de närmaste två veckorna, med undantag för de som behöver ta sig till vårdcentralen, skolor eller genomföra examen.

Andalusien har det senaste dygnet registrerat 25 dödsfall och 1 236 nya smittfall. Listan toppas av Sevilla med 282 nya fall, följt av Málaga med 244. Dödstalet är den högsta siffran den senaste veckan.