Trots att de nya smittfallen givit ett visst andrum det senaste dygnet, med 200 fall, fortsätter beläggningen på sjukhusen att öka. Under söndagen fick 23 personer läggas in för Covid-19. Däremot har antalet IVA-patienter sjunkit med fem personer och uppgår i dagsläget till 26.

Vidare har ytterligare två personer avlidit på grund av pandemin, vilket höjer det totala dödstalet i provinsen till 808.