Trots att smittkurvan i hela Andalusien pressats ned kraftigt är de dagliga dödstalen fortfarande höga. Enbart i mars har Málagaprovinsen registrerat 28 avlidna och den totala siffran sedan pandemin startade är nu uppe i 1.427. I Andalusien är dödstalet nu uppe i 8.539, efter att 69 personer avlidit det senaste dygnet.

Smittfrekvensen i regionen har sjunkit drastiskt och har på fyra veckor gått från rekordhöga 1.007 fall per 100.000 invånare till i dagsläget 143. I Málagaprovinsen är smittfrekvensen nere i 132 fall.