Den statistik som finns att tillgå i dagsläget pekar på en ny pik i smittkurvan, även om det andalusiska presidentrådet Elías Bendodo menar att det inte är läge att tala om en sjunde smittkurva. Statistiken för nya smittfall begränsas numera till personer över 60 år, men var de senaste fyra dagarna i Málagaprovinsen 910 personer, mot endast 167 friskförklarade.

De mer konkreta siffrorna gäller de patienter på sjukhus som befinns smittade av coronavirus. Här måste det dock tas i beaktning att inte alla vårdas för Covid-19, utan för andra åkommor samtidigt som de smittats av SARS-CoV-2. De var per 3 maj 151 personer i Málagaprovinsen, vilket var 14 fler än vid den senaste sammanräkningen fyra dagar tidigare. På intensiven fanns sju personer med Covid-19, vilket var en mer än tidigare. Trots ökningen är trycket på vården på grund av pandemin obefintlig, jämfört med tidigare.

Även på regionalnivå har antalet inlagda patienter med Covid-19 ökat de senaste fyra dagarna, från 630 till 726.