Under april månad köpte uthyrningsföretagen i Málagaprovinsen 312 bilar, vilket innebär att de hittills i år har köpt 975 fordon för att utöka eller förnya sin flotta. Detta motsvarar en ökning med 25 procent jämfört med samma period förra året. Enligt Feneval, den spanska branschorganisationen för hyrbilar, registrerades 431 hyrbilar i provinsen i april, vilket är en ökning med 18 procent och det totala antalet registrerade bilar för året är nu 1.354, en ökning med 27,8 procent jämfört med förra året.

Pandemin slog hårt mot hyrbilsbranschen, vilket ledde till att företag tvingades sälja många av sina bilar för att överleva. När turismen återhämtade sig uppstod nya utmaningar då tillgången på nya bilar var begränsad. Ana María García, ordförande för det regionala branschorganet ASEVAL, berättar till tidningen Málaga Hoy att branschen fick tillgripa begagnade bilar och vända sig till internationella marknader för att möta efterfrågan, eftersom nationella bilhandlare inte kunde leverera nya bilar.

Enligt García beror de positiva siffrorna delvis på den minskade flottan efter pandemin och den gradvisa återhämtningen i sektorn, samt på att turismen nu är mindre säsongsbetonad. Enligt en studie från turistmyndigheten på Costa del Sol har uthyrningsbranschen en direkt och indirekt ekonomisk påverkan på 1,28 miljarder euro i provinsen. Hela 80 procent av hyrbilarna som körs i Andalusien hämtas ut i Málaga, främst beroende på flygplatsens särställning i regionen.

Efterfrågan på hyrbilar har varit hög, särskilt under påsken, vilket ses som en indikator på årets turistströmmar. García rekommenderar att man bokar i god tid för att säkerställa att önskade bilmodeller finns tillgängliga under sommaren. Omkring en tredjedel av kunderna hyr bil i en vecka, och 60 procent hyr mellan fem dagar och tre veckor.

Arbetsmarknaden inom uthyrningsbranschen har också återhämtat sig. Antalet anställda i sektorn i Málagaprovinsen ökade från 1.400 under pandemin till 1.911 under 2023. Antalet registrerade företag är nu nära 200 och inkluderat egenföretagare, uppgår antalet till 505, vilket är mer än hälften av alla operatörer i Andalusien.

Även om fler bilar köps in, är det fortfarande få av dem som är elbilar. Det skylls bristen på laddningsstationer och de betydligt högre kostnaderna för hybridbilar.