Expertsvar:2021-04-15 12:16:37

Hej Calle,
Detta ingår i det enorma stödpaket som regeringen presenterar för kongressen i veckan och som förhandlas med EU. Det kommer så småningom att bli regionerna som sköter handläggningen av dessa bidrag. I dagsläget vet vi inte mer än det som skrivits men får säkert anledning att återkomma till ämnet.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-04-15 14:36:44
Tack för svar. Vore ytterst tacksam om sydkusten följer upp detta och uppdaterar oss läsare. Tror många är intresserade av att söka dessa öronmärkta EU-pengar.
Calle