2022-11-29 19:02:51
Det bästa är att kontakta en erfaren advokat som kan ge råd.

Enligt Spanish Solutions ger de flesta advokater rådet att när den som blir utköpt inte är 'residente' i Spanien, så ska personen som behåller fastigheten hålla inne 3% av det pris man kommit överens om, samt betala in beloppet till spanska skatteverkets konto. Det är också viktigt att utköpet görs korrekt. https://www.spanishsolutions.net
Det rådet kan ju inte din pappa följa nu, så troligen måste han betala skatt på hela vinsten.


RM

Expertsvar:2022-11-30 12:46:40

Om din far var den ende ägaren till bostaden vid försäljningen är han ansvarig att betala hela reavinstskatten, som är på 19 procent. Den bör då beräknas 50 procent för hela perioden som han varit ägare och 50 procent för den period sedan han övertog sin sambos andel. Från detta dras de tre procent som kvarhölls vid försäljningen. Att strunta i att deklarera reavinsten kan bli kostsamt, då det kan leda till böter. Spanska skattemyndigheterna granskar reavinstskatten allt noggrannare och har informationsutbyte med de svenska myndigheterna.
Nacho Mata, MG Consulting