2023-09-25 10:26:52
Ja, det finns sådana försäkringar och du kommer troligtvis inte kunna teckna en sådan eftersom kraven är, du ska ha en ev hyra som är max 40% av din inkomst, fast arbete osv.
kercaz