Expertsvar:2023-11-17 13:19:52

Hej Jan,
Jag gissar att din fråga gäller den statliga skatten som deklareras på formulär 210 (Impuesto sobre la Renta de No Residentes). Svaret är ja, deklarationen görs individuellt, alltså en deklarationsblankett för varje delägare. Om du hyr ut ska du deklarera kvartalsvis. Om du inte hyr ut deklarerar du en gång om året.
Den kommunala skatten (IBI, Impuesto sobre Bienes Inmuebles) behöver du inte deklarera eller beräkna. Kommunen brukar skicka ut inbetalningskort med förtryckta uppgifter till din spanska adress. Det är en god idé att lägga upp autogiro för betalning av IBI-skatten, för att slippa bekymmer med förseningsavgifter, om inbetalningskortet kommer på avvägar. På IBI-dokumenten anges oftast en ägare som skattskyldig (även om fastigheten i själva verket har flera delägare).

Vänliga hälsningar,
Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
Linguaiuris

Linguaiuris

2023-11-17 19:36:33
Kommentar till Charlottes svar: I vissa regioner skickar inte kommunerna ut några blanketter för inbetalning av skatter. Därför är det bra att ha IBI, 'basuras' (avgift för sopor), och vägskatten IVTM (om man har bil) på autogiro.
RM