2018-10-14 17:38:21
Kanske pga bristande hemtjänst och äldreboenden i Spanien. Du får betala ur egen ficka om du plötsligt behöver sådan hjälp...Extra sjukförsäkring känns också som ett måste.
Rabatten på tandvård hemma.
missar köplats hemma på äldreboende el seniorboende...
Kommer väl på nåt mer, fel eller rätt...
Preciosa
2018-10-14 18:19:13
Preciosa,
du kan ha rätt i att det är mycket som kanske saknas om man jämför spanska och svenska förhållanden. Språket bl.a. kan göra det svårare för många.
Men extra sjukförsäkring? Varför då? Sjukvården i Spanien är bra. Bland de bästa i Europa. Men för att du skall kunna utnyttja den fullt ut fordras att du är inskriven i spanska motsvarigheten till Försäkringskassan. Annars blir det bara nödvändig vård.
Att besöka tandläkare i Spanien är billigare än i Sverige. Det har många erfarit.
Men det sorgliga är att så många svenskar bor mer än halva året i Spanien utan att fullgöra sina skyldigheter mot det spanska samhället. Så dina argument håller inte i de fallen.
Om man som svensk pensionär har bosatt sig i Spanien men på grund av någon orsak vill flytta tillbaka till Sverige finns inget hinder för det. Du har uppehållsrätt i Sverige.
Så Preciosa, bara för att man kanske kan komma att sakna svenska förhållanden finns ingen orsak att inte uppfylla kraven när man ändå bor mer än halva året i Spanien.
Man är skattskyldig i det land man bor mer 183 dagar per år. Och det kostar inget extra! Skatteavtalet mellan Sverige och Spanien reglerar detta. Det gäller för de allra flesta svenska pensionärer med normal pension.

Gunnar
2018-10-14 18:39:15
Argument...jag har funderat mycket förr på detta och har gedigen erfarenhet av sjukvården här...(inte resident) har följt med i debatter och i politiken och sett en del och hört ännu mer...ser p spansk T...
Vad säger du om äldreomsorgen och äldreboenden?
Tandvård spansk är tyvärr ojämn...en del har råkat ut, olika utbildning även inom Spanien...nu kan man gå till svensk tandläkare som förutom är billigare men även få 50% el 85% tillbaka hemma beroende på summan totalt. Sjukvård, ja om du är ensam ...du får ju inte ligga kvar och sen då...
Språket är ett problem så klart (inte för mig, pratar hyfsat) men andra...
Många som har låg pension och hyr har ju ofta bostadsbidrag och garantipension hemma...
Jo man bör bidra till kommunen...men folk tröstar sig med att man betalar till staten allt man handlar och alla företag som får jobb osv...ja kanske nån annan kan bidra med argument utan att säga stt man snyltar som man hör i bland. Jag är inte nere så ofta numera :)Preciosa
2018-10-17 18:51:59
Vad Preciosa skriver om tandvård gäller de som inte är pensionärer. Utflyttade pensionärer har samma förmåner i Sverige som de hade före flytten (sjuk- och tandvård).
Att det inte kostar något extra (som Gunnar skriver) stämmer ju bara om man klarar av att deklarera allt själv. Det blir mer omfattande om man är skriven i Spanien och att ta hjälp kostar mer än om man är non-residente. Det kompenseras i och för sig av att man får betydligt fler förmåner i Spanien som residente.
RM
2018-10-17 19:06:01
RM,
som icke resident betalar du en extra skatt på din bostad.
Att anlita ett juridiskt ombud som sköter din deklaration behöver inte kosta mer som resident, stadigvarande bosatt, än som icke resident.
Lite mer arbete blir det då du måste begära kvittning av skatten på pensionen från Sverige, men allt kan skötas genom e-post.
Gunnar
2018-11-01 18:46:21
Maken har pension. Jag börjar ta ut pension nästa år OCH driver ett AB i Sverige. Kan maken bli resident utan att jag blir det - eftersom jag ännu inte vill lägga ner min verksamhet - och det måste jag om jag också ska bli resident.
Hustrun
2018-11-02 14:31:19
Hustrun,
ja maken kan bli fast bosatt, resident, i Spanien. Men ni är då båda två obegränsat skattskyldiga i Sverige och maken skattskyldig i Spanien.
Gunnar