2021-02-08 00:59:41
Ursäkta..tycker du har bra pension..
Min pension är ca 133.000 kr per år.
Lever bra på den här..

Annan pensionär

2021-02-08 08:53:49
Hej!
Såg att det blev ett fel i mitt första inlägg.
Jag har efter skatt ca 13000 sek inte 1300.
Min fråga var hur sTor min skatt skulle bli här i Spanien på min pension.
Agneta
Agneta

2021-02-08 10:20:45
Sink betalas med 20 % till Spanien.,Lite variationer förekommer med tjänstepensioner tex KPA.
Skatt på pension dras av i Sverige och det lägsta beloppet betalas tillbaka efter att Spansk dekl.skickats in. Tar normalt två mån. Har du spansk bank se till att återbetalningen går dit.
Vinsten är fri sjukvård. För oss fria kommunala bussar i Torrevieja.
Calle

2021-02-08 10:41:20
Agneta,
hur stor din skatt blir i Spanien är beroende på om din tjänstepension kommer från offentlig- eller privat tjänst. Skatt betalas inte i Spanien på tjänstepension från offentlig tjänst i Sverige.
Det som har stor, troligen störst, betydelse för dig är vilken skatt du kommer att betala i Sverige. SINK-skatt eller skatt enligt inkomstskattelagen. Så kallad vanlig skatt.
SINK-skatten är 25 % minus fribeloppet 3054 kr per månad för år 2021.
Den skatt du betalar i Spanien begär du att få tillbaka från Sverige efter det du deklarerat och betalat in din spanska skatt. Den betalas i slutet av juni med 100 % alternativt 60 % och resterande 40 % i slutet av oktober. Om man har delat upp skatten i två kan man ändå begära återbetalning av hela beloppet från Sverige efter delinbetalningen 60 % i slutet av juni. En möjlighet som är okänt av många.
Om den inbetalda spanska skatten är lägre än den svenska får du tillbaka hela beloppet från Sverige. Det är dubbelbeskattningsavtalet som regler att du inte betalar dubbelt.
Normalt har du pengar åter från svenska Skatteverket efter ca två till tre veckor. Det är min erfarenhet efter mer än tio års begäran om återbetalning.

Gunnar

2021-02-08 10:47:07
Kan man flytta till Spanien med bibehållen förtidspension? Krävs dubbla medborgarskap.
Elisabeth

2021-02-08 10:47:49
Hej!
Förstår INTE riktigt!
Betalar man full skatt i Sverige och sedan vad?
Sink skatt på vilket belopp?
På hela bruttoinkomsten eller på nettoinkomsten efter svensk skatt?
Detta som betalas tillbaks vad är det?
Hur mycket kan man tänka sig att man har kvar efter ca 215 000 brutto som pensionär vid skattetabell 32?
( blev mycket detta )
Tacksam för svar!
Lennart.

Lennart

2021-02-08 10:52:16
Hej och tack för utförligt svar.

Men usch vad det verkar krångigt med att skatta och deklarera i två länder och sedan se till att få tillbaka ev inbetald skatt... Antar att jag måste hitta ngn som hjälper mig med detta!..Har Du ngn att föreslå.

Agneta
Agneta

2021-02-08 10:52:52
Elisabeth,
svar på dina frågor är ja på första och nej på andra. Spanskt medborgarskap kan du söka efter att ha bott i Spanien i ca 11 år.
Gunnar

2021-02-08 10:58:24
Agneta,
om du betalar SINK-skatt deklarerar du inte i Sverige. Ombud som hjälper dig med din spanska deklaration hittar du lätt på nätet eller via bekantskapskrets där du bor.
Gunnar

2021-02-08 11:03:12
Gunnar
Tack för info. Låter lugnande.
Agneta
Agneta

2021-02-08 11:23:11
Lennart,
skatt betalas på din bruttopension i Sverige och samma i Spanien. Men du betalar inte skatt i Spanien på din tjänstepension från offentlig tjänst.
Det som betalas tillbaka är den skatt du betalat in till Spanien efter det du gjort din spanska deklaration.
SINK-skatten beräknas genom att du drar av fribeloppet per månad och tar 25 % på resterande.
Se min kommentar till Agneta ovan för lite mer detaljerad info. Som med allt finns det undantag, men för de allra flesta är det så här.

Gunnar

2021-02-08 13:17:45
Zinkskatt lönar sig inte för svensk pensionär,
Om man inte får en pension
på 17.000 skr eller 19.000 skr /mån..
En annan pensionär

2021-02-08 13:29:23
Tack Gunnar.
Försvinner svenskt medborgarskap vid flytt till Spanien. Eller hur funkar det.
Elisabeth.
Gunnar

2021-02-08 13:33:38
Elisabeth,
att skriva sig i Spanien har inget med medborgarskap att göra.
Gunnar

2021-02-08 13:53:13
Svar till Calle...zinkskatten är 25%
sedan några år tillbaka..inte 20%..
Tarya

2021-02-08 14:21:42
Hej,
Jag ser att det förekommer en del felaktigheter i svaren ovan, så jag försöker reda ut en del begrepp och skatter här.
En del har redan sagts, men det tål att repeteras.

1) SINK =25% fast skatt i Sverige på din bruttoinkomst, dvs INGA avdrag medges.
SINK söker man själv och det måste godkännas. Du får tex inte äga ett hus i Sverige, men du kan tex ha lån. Du måste bo utomlands och får tex inte besöka Sverige i mer ät 72 dagar per år etc.
Den skatt du betalar i Spanien får du i efterhand dra av på din SINK och du får tillbaka den från Skatteverket upp till de 25% du betalat i efterhand.
Dvs, om du betalat mindre än 25% i skatt i Spanien så får du bara tillbaks den delen från SINK, eftersom det är ett avdrag. Om du betalar mer skatt än 25% i spanien får du alltså tillbaka de 25% i SINK du betalat in.

Obs! Om du skatteskriver dig i Spanien medför det att du blir utskriven från Sverige, vilket man förstå innebörden av, tex så upphör fri sjukvård i Sverige.

På Skatteverkets hemsida finns all information.

https://skatteverket.se


2) Spansk skatt
I spanien finns det ett antal skatteavdrag du kan få, tex om du är pensionär, har en fru som ej har någon inkomst mm,mm.

Eftersom den spanska skatten är progressiv så är det enklast att räkna ut den mha en skattekalkylator.
Generellt kan sägas att den spanska skatten är lägre än den svenska.

Jag bifogar en här, välj advanced och region eftersom skatten varierar.

https://www.icalculator.info

Mvh
Ingemar

Ingemar

2021-02-08 14:55:11
Hej igen,
Ett förtydligande nedan om det s.k. fribeloppet vid SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)


1) SINK =25% fast skatt i Sverige på din bruttoinkomst, dvs INGA avdrag medges, förutom det s.k.fribeloppet enligt neda.

Skatten beräknas från första kronan, men på vissa ersättningar enligt socialförsäkringsbalken finns ett fribelopp. Detta gäller för:

socialförsäkringspension (med undantag av barnpension)
sjukersättning
aktivitetsersättning
Det innebär att de inkomsterna är skattepliktiga till den del de överstiger fribeloppet, som för 2020 är 3035 kr / månad (För inkomståret 2019 var fribeloppet 2984 kr / månad). Med socialförsäkringspension menas inkomstgrundad ålderspension, garantipension, efterlevandepension och efterlevandestöd

Ingemar

2021-02-08 15:50:05
Ingemar,
några kommentarer till dina upplysningar.
Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp. Det s.k. fribeloppet. Prisbasbeloppet för 2021 är 47.600 kr. Fribeloppet för 2021 är 3054 kr. För 2020 var fribeloppet 3035 kr. Som du skrev.
Men var har du hittar att man bara får var 72 dagar per år i Sverige om du är bosatt i Spanien? Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att man kan vistas i Sverige 3 månader i följd och ytterligare 30 dagar uppdelade per år. Alltså 122 dagar per år i Sverige är ok. Fallet gällde boende i Portugal. Ett annat EU-land.Se https://skattenatet.ey.se
Det som är intressant är också att om du bor i Spanien 183 dagar eller längre per år är du skattskyldig.
Du skriver ”Obs! Om du skatteskriver dig i Spanien medför det att du blir utskriven från Sverige, vilket man förstå innebörden av, tex så upphör fri sjukvård i Sverige.”
Fel!
Som utflyttad pensionär med pension från Sverige har du samma rättigheter beträffande sjukvård som de i Sverige bosatta! Du får ditt EU-kort från Sverige trots att du är inskriven i spanska motsvarigheten till Försäkringskassan. Du behöver ett intyg från Sverige som visar dina rättigheter beträffande sjukvård. Ditt EU-kort skall inte användas i Sverige. Inte heller i Spanien.

Gunnar

2021-02-08 18:26:39
Så undviker du SINKPublicerad 2019-12-02 06:57
EKONOMI Den så kallade SINK-skatten, som nyligen höjdes tillbaka till 25 procent, är till skillnad mot vad många kanske tror ej obligatorisk för pensionärer som bor i Spanien. Faktum är att man måste ansöka speciellt om SINK. – Det är inkomstskatten som tillämpas om inget annat anges och den är många gånger förmånligare, förklarar Bosse Wennertorp, på Global Accounting i Marbella.

Fred Håkanson har sedan tolv år eget boende i Nerja och för sju år sedan skrev han sig permanent i Spanien. Nyligen blev han kontaktad av Skatteverket, som meddelade ett ”beslut” om att han var tvungen att betala SINK och därmed hade restskatt för både 2018 och 2017 som skulle kvarhållas.
– Jag tyckte att det inte lät riktigt klokt och överklagade. Nu har Skatteverket medgivit att man lika väl kan tillämpa inkomstskatten, som i mitt fall blir betydligt lägre.

Med en årlig inkomst på cirka 13 000 euro blir skatten för Fred Håkansson betydligt lägre än de 25 procent som gäller med SINK. Han upplever att många spaniensvenskar skriver upp sig på SINK av ren okunskap.
– Folk borde kolla upp ordentligt vad som gäller. Det är bara de som har särskilt stora inkomster som bör välja SINK.

Detta bekräftas av revisorn Bosse Wennertorp, som betonar att man måste ansöka speciellt om SINK ska tillämpas.
– Vi gör ideligen beräkningar för kunders räkning om vad som är intressantast för dem, förklarar han.

Det är inte bara inkomstvolymen som bör tas med i kalkylen, utan även de avdragsmöjligheter som man har om man deklarerar inkomstskatt. Det handlar om en lång lista som inkluderar olika former av räntekostnader, RUT samt ROT.
– Vi kollar den svenska deklarationen och tar hänsyn till vilken svensk kommunalskatt som gäller i varje enskilt fall. Den spanska skatten påverkas inte, utan man deklarerar i Spanien som vanligt under perioden maj-juni, förklarar Wennertorp.

Skatten betalas in i Spanien, antingen hela summan på en gång eller 60 procent vid deklarationstillfället och resterande 40 procent 7 november. Så snart den spanska skatten betalats in begärs återbetalning av den dubbelt betalda skatten hos svenska SKV. Det tar några veckor tills pengarna kommer, om alla handlingar medföljer. Annars kan det ta mer än en månad.

Trots att man alltså måste ansöka speciellt om SINK tror Bosse Wennertorp att en majoritet av svenska pensionärer som bor i Spanien ignorerar att det finns alternativ.
– Traditionell svensk beskattning lönar sig för låginkomsttagare eller sådana som har höga räntekostnader och/eller vill utnyttja ROT/RUT-avdrag, då SINK ej tillåter några avdrag.

Det är med andra ord sannolikt att många svenska pensionärer i Spanien betalar betydligt mer skatt än nödvändigt. Debatten kring SINK har koncentrerat sig uteslutande kring hur lång tid det tar att få tillbaka de dubbelbeskattade pengarna. Därför har många missat att SINK faktiskt är valfritt.

Den goda nyheten är att skattebetalare när som helst kan byta skattemodell. Det kan Fred Håkanson vittna om.
– Jag har arbetat för Sveriges Television i Göteborg i många år och där granskade vi bland annat myndigheterna. Så när jag fick denna restskatt bestämde jag mig för att överklaga – och fick rätt! Tack vare detta sparar jag nu 5 000 kronor om året.

Fred Håkansson uppmanar som sagt andra svenska pensionärer i Spanien att se över sin situation. Men de ska kanske inte vänta sig någon hjälp från de svenska skattemyndigheterna.
– När jag frågade min skattehandläggare om råd fick jag till svar att Skatteverket ej ägnar sig åt skatteplanering…


Mats Björkman
Sydkusten

Fred

2021-02-08 18:58:40
Hej Gunnar,
Bra kompletterande information!
Dock ett par kommentarer nedan då du efterfrågade det ovan.

1) 72 dagar anges som exempel på worldwide.se.
Bifogar länken här då du efterfrågade den.

https://www.workwide.se

Dock så ser jag nu att den är från 2016 och att det efter det varit ett antal rättsfall där man tolkat om 'stadigvarande' enligt nedan, så 3 månader är inte heller riktigt korrekt.

"Under 2018 och 2019 har flera nya rättsfall avgjorts av Högsta Förvaltningsdomstolen i Sverige. Dessa innebär t ex att en sammanhängande vistelse i Sverige om 3 månader på sommaren och därtill 30 oregelbundna dagar vid ytterligare några tillfällen anses vara ok. Däremot ansågs, i ett annat rättsfall, att 4 sammanhängande månader på sommaren och därtill 21 oregelbundna dagar vid några ytterligare besök i Sverige vara alltför mycket. "

Eftersom lagstiftningen inte är klargörande kan ny praxis radikalt ändra förutsättningarna för hur begreppet stadigvarande vistelse skall tolkas"

2) Man har INTE rätt till 'FRI svensk sjukvård' som du skriver om man skriver ut sig, ett exempel på fri sjukvård är ej akut sjukvård som kan planeras in.

Däremot har man rätt till s.k. 'nödvändig sjukvård' vilket är något helt annat, tex akuta besvär som inte kan vänta.
Detta står klart och tydligt i vårdguiden 1177 samt på Skatteverkets och försäkringskassans hemsidor
Ingemar

2021-02-08 19:06:05
Hej Gunnar,
Korr av mig på ovanstående få jag ser att du skriver samma, dvs
"Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att man kan vistas i Sverige 3 månader i följd och ytterligare 30 dagar uppdelade per år. "
Vilket är helt korrekt, som jag också rättade mig ovan
Ingemar

2021-02-08 20:42:12
Ingemar,
det blir lite tjatigt att hela tiden påpeka att om man har sin pension från Sverige så HAR man samma sjukvård i Sverige som de som bor där. Jag vet inte om du bor i Spanien. Det gör jag och jag och alla andra i samma situation som jag har sjukvård i Sverige som i Sverige boende. Det du skriver om gäller andra. Inte pensionärer. Eftersom EU-kortet utfärdas i Sverige för oss och dessutom på grund av det inte skall användas i Sverige vore det konstigt om ”dina regler” skulle gälla.
Jag förstår att du inte tror på mig, så därför infogar jag en länk från Försäkringskassan. En av många tillgängliga.
https://www.forsakringskassan.se
Om du är svensk pensionär och flyttar till ett annat land inom EU/EES eller till Schweiz
 Du som flyttar till ett annat land inom EU/EES eller till Schweiz och tar ut svensk allmän pension kan ha rätt till bland annat sjukvård och tandvård i Sverige. Tänk på att tjänstepension inte är en allmän pension.
För att få vård i det land som du flyttar till och sjukvård och tandvård i Sverige, ska du ansöka på Mina sidor om intyg E121 (S1).
Ansök om intyg om rätt till vård
(inloggning)
Om du inte kan anmäla på Mina sidor kan du anmäla på den här blanketten.   
Gunnar

2021-02-08 21:00:41
Gunnar
Ja, OM man ansöker via S1 , KAN man få det, men man har inte automatiskt rätt till det för det måste först godkännas enligt nedan.
Det innebär att man INTE har rätt till det utan ansökan och godkännande först.
Det var det jag menade.

"Du som flyttar till ett annat land inom EU/EES eller till Schweiz och tar ut svensk allmän pension kan ha rätt till bland annat sjukvård och tandvård i Sverige. Tänk på att tjänstepension inte är en allmän pension.

För att få vård i det land som du flyttar till och sjukvård och tandvård i Sverige, ska du ansöka på Mina sidor om intyg E121 (S1)."
Ingemar

2021-02-08 21:57:03
Ingemar,
nu börjar det likna trams.Vem flyttat utan att ordna med alla papper? Vem flyttar utan att anmäla utflyttning från Sverige? Vem flyttar utan att skriva in sig i spanska försäkringskassan? Vem fyller inte i att man vill ha EU-kortet och intyget om rätt till sjukvårs i Sverige?
Bor du i Spanien utan att ha gjort allt detta? Eller är du bosatt i Sverige och turist i Spanien? Du behöver inte svara. För det verkar så.
Sista kommentaren från mig om detta.

Sk! Det här kan plockas bort utan protest från min sida.
Gunnar

2021-02-09 09:53:34
Det finns faktiskt folk..bl.a svenska pensionärer
som bor i Spanien, sedan flera år.
Äger sitt boende här,.har flytta ut från
Sverige.."utan att ha ordnat sina papper"
varken i Sverige eller i Spanien.
Skattar endast i Sverige..har en adress i Sverige
där de inte bor..inte inskriva alls i Spanien..

En annan pensionär

2021-02-09 16:02:57
Men... det är ekonomisk brottslighet. Om än det skulle bedömas som lindrig brottslighet.
Om det uppdagas så får det konsekvenser, villkorlig dom och en rejäl straffskatt.
Avråder bestämt dylika ”experiment”
Pelle


2021-02-13 12:19:18
Vet någon av Er om KPA och AMF räknas som offentliga sektorer,för det vet jag tyvärr inte och jag får min tjänstepension från de här två .Tacksam om någon kan svara och hälsningar:Faezeh
Faezeh Vejdani

2021-02-13 12:24:49
Faezeh,
Har du varit anställd i den offentliga/staliga sektorn?
Ingemar

2021-02-13 12:44:11
Jag har varit anställd 32 år först i Sörmlands landsting och Stockholms landsting,då är man statsanställd eller hur?
Faezeh Vejdani

2021-02-13 12:56:10
Stämmer bra, där har du svaret också.
Ingemar

2021-02-13 13:11:44
😅Tack!
Faezeh Vejdani

2021-02-15 18:36:35
INGEMAR
Nu måste jag rätta dig, detta är alvarligt
"Om du skatteskriver dig i Spanien medför det att du blir utskriven från Sverige, vilket man förstå innebörden av, tex så upphör fri sjukvård i Sverige."
Är du EU medborgare har du rätt till Sjukvård och Tandvård MVH Portugisen
Thomas

2021-02-15 18:45:15
GUNNAR
"tar ut svensk allmän pension kan ha rätt till bland annat sjukvård och tandvård i Sverige" Det enda som behövs är att du EU medborgare, du kan alltså ha tomma fickor.

Jag har tjänstepension.
MVH Portugisen
Vi har 180 dg som gräns bor i Portugal sedan 4 år
Thomas

2021-02-15 18:51:36
Thomas,
Om du läser tråden ovan står det att du först måste ansöka (S1) och få godkänt för få planerad sjukvård, det definieras som ' fri sjukvård'
S.k akut sjukvård vid resa har man rätt till, det kallas inte 'fri sjukvård.
Du måste skilja på begreppen.
Ingemar

2021-02-15 19:20:59
Thomas,
Här är en länk från Försäkringskassan om ovanstående.

https://www.forsakringskassan.se

Mvh

Ingemar

2021-02-15 19:45:46
Ingemar,
hade inte tänkt kommentera det här mera men gör det ändå.
Om man flyttar till Spanien skall man meddela detta till Försäkringskassan. Du får då blankett S1. Man flyttar inte ut från Sverige och använder EU-kortet. EU-kortet skall användas vid tillfälliga resor inom EU. Inget som skall användas om man bor i annat land. Jag vet inte om du flyttat från Sverige till Spanien, men tror inte du gjort det. På sidan du hänvisar till står ” Du ska anmäla till Försäkringskassan när du flyttar till ett annat land så att vi kan utreda om du är fortsatt försäkrad i Sverige.” Då får du S1 för att bli inskriven i Spanien. Du anmäler också utflyttning till Skatteverket. Så sluta påstå att andra måste skilja på begreppen. Gå till dig själv!
Men det här är sista kommentaren i den här tråden från mig. Jag hävdar fortfarande det jag skrev i förra kommentaren ovan.

Gunnar

2021-02-15 20:02:03
Gunnar,
Jag tycker man skall ha en hövlig ton här och dessutom skilja på sak och person, vilket du uppenbarligen har svårt för i denna tråden och tidigare trådar där du skrivit folk på näsan.
Du antar, utan att att veta, att jag inte bor i Spanien, samt att jag inte registrerat mig mm mm.

Jag tänkte inte kommentera dina personliga påhopp, men eftersom du upprepar dem, så varsågod.

Jag äger hus här i Spanien och bor här permanent.
Jag anser mig ha mycket goda juridiska och skattetekniska kunskaper.
Jag har ändå anlitat både Svenska jurister och Spanska eftersom det inte är lätt att förstå alla lagar och avtal här.
När jag skulle teckna bank konto fick jag ett 92-sidigt avtal på Spanska, likadant var det när jag köpte huset.
Jag har varit i Spanien under de senaste 6 åren.
Dvs, det är inte bara att anmäla sig till Försäkringskassan som du skriver...

Vv håll en mer ödmjuk ton till de som inte kan lika mycket som du och jag.
Mvh
Ingemar

2021-02-19 19:37:41
Hej
Läser med förvåning era svar
Faktum är att Spanien är ett 'dyrt' land skattemässigt jämfört med ex Frankrike
se vidare www.rivieraagenten.se 😀
Sedan finns många andra fördelar
Mvh
Micke
Micke

2021-03-10 06:10:10
Hej,
Är det någon som vet hur kapitalbeskattningen beskattningen mellan Sverige och Spanien fungerar om man efter permanent flytt till Spanien fortfarande är obegränsat skatteskyldig i Sverige pga att man äger lägenhet i Sverige?

Jag tänker på reavinster på aktier/fonder, utdelning samt räntor.


Vidare, känner någon till kriterierna för fritidshus som godkänns i Sverige om man skulle välja sinkalternativet?

Mvh
Anders
Anders

2021-03-10 22:22:32
Svar till Anders - fastighet i Sverige och SINK skatt. De generella reglerna finns här: https://www4.skatteverket.se

Det är en tolkningsfråga i många fall så vill du se hur det har tolkats är det bra att gå igenom de fall som Skatterättsnämnden har bedömt: https://skatterattsnamnden.se
RM

2021-03-11 14:27:14
Tack för tipset RM!

Med vänlig hälsning,
Anders


Anders

2021-04-22 17:07:11
Hej,
Min mor har jobbat ofentligt och har nu blivit dubbelbeskattad 4 år i rad på sin pension. Dom spanska myndigheterna anser att hon skall beskattas i spanien och de svenska i sverige. Vad gör man? Flyttar?

Ganska dåligt att skriva så komplicerade avtal.

mvh Tom
Tom

2021-04-22 17:30:11
Mer uppgifter: min mor är svensk medborgare.

Hur visar jag för de Spanska myndigheterna att pensionen är från offentlig tjänst? Både för KPA och den vanliga pensionen. Jag hittar inget i kontrolluppgifterna som specifierar detta.

mvh Tom
Tom

2021-04-22 17:55:16
Svar till Tom. Skatt på pension från offentlig sektor ska beskattas endast i det utbetalande landet (Sverige) enligt OECD-avtal, men ska uppges i Spanien då det påverkar marginalskatten. Övriga pensioner ska skattas i Spanien och sen avräknas mot den skatt som har betalats i Sverige. Så din mor får ligga ute med pengar. Som svensk medborgare är man skattskyldig i Sverige för de pengar som utbetalas från Sverige, men dubbelbeskattningsavtalet gör att man kan få tillbaka motsvarande det belopp som betalats i Spanien (eller max den skatt som har dragits i Sverige). Jag har hört att det finns personer som har arbetat i offentliga sektorn i Sverige, men motsvarande arbeten i Spanien tillhör inte den offentliga sektorn och därför får de problem med spanska skattemyndigheten. Vill man ha intyg så är det utbetalaren som kan ge dem. Svenska Skatteverket vill så vitt jag vet inte skriva ut några sådana intyg.
RM

2021-04-22 18:01:31
RM Tack så mycket för ditt svar. Jag har förståt det precis som du skriver men behöver fixa intyg från pensionsmyndigheten och kpa som du skriver. Tack igen.

Tom

2021-05-24 17:59:04
Hejsan,
det visar sig att pensionsmyndigheten inte skriver intyg och att kpa skriver så otydligt och endast för ett år och vi behöver för det 5 sista. Blir nog en tvångsflytt. Jag avråder alla att jobba för landstinget, först bestraffad med låg lön sedan bestraffad med dubbelbeskattning.

Dessutom så är detta avtal felöversatt på många ställen.

En trist historia.


Tom

2021-05-24 18:42:31
Svar till Tom: Kan du/ni inte ta hjälp av något företag med detta? KPA har ju utmärkt beskrivning på engelska av vad de betalar ut så deras beskrivning tillsammans med intyget borde kunna användas https://www.kpa.se Den allmänna pensionen behöver du/ni inget intyg för då den ska beskattas i Spanien och sen får du/ni tillbaka pengar från Skatteverket i Sverige så att det inte blir dubbelbeskattning.
RM

2021-05-24 18:50:22
Skatteverket skickar på begäran bevis på svenska eller engelska över tidigare års inkomst. Extract pensions.
Ring eller skriv så skickas beviset. Inga problem!
Ingen dubbel skatt!

Gunnar

2021-09-23 18:17:25
Hej, var kan man hitta den progressiva skattskalan som gäller i t.ex Estepona? Är det några avdrag att göra, eller beskattas privat tjänstepension enl. Skattetabell i Spanien, och har man typ brytpunkt som i Sverige?
Benny

2021-09-23 18:58:40
Den är progressiv, avdrag finns privat pension beskattas som inkomst.
Här kommer ett utdrag av skatteskalorna.

A taxpayer is considered to reside in Spain if he or she spends more than 183 days in Spain during a calendar year, or if his or her principal center or the
base of his or her business or professional activities or of his or her economic interests is in Spain.
Taxable income is made up of a general base and the so called savings base:
• The savings base consists of the positive balance resulting from income from movable capital (basically dividends, interest –except those received from
related entities, when certain conditions are not fulfilled- and the monetary return or payment in kind on capitalisation transactions and life or disability
insurance contracts), and the positive balance resulting from capital gains/losses deriving from the transfer of assets. The savings base is taxed as follows:
19%, for the first €6,000 of net taxable savings income.
21%, for between €6,000.01 and €50,000.00 of net taxable savings income.
23%, for net taxable savings income of €50,000.01 onwards.
However, for 2015, the applicable rates would be as follows5
20% for the first €6,000 of net taxable savings income.
22% for between €6,000.01 and €50,000.00 of net taxable savings income.
24% for net taxable savings income of €50,000.01 onwards.
• The general base consists of the balance resulting from adding together all other income (salary income, income from business or professional activities,
rental income, etc.), and/or the positive balance resulting from gains/losses not included in the savings base (e.g. prizes). As for the tax rates, there is a
general scale and a regional scale; the minimum combined rate for income up to €12,450.00 is 19% (20% in 2015), while the marginal combined rate for
income from €60,000.00 and above is 45% (47% in 2015) (which could be higher or lower depending on the legislation of the corresponding Autonomous
Community).
There are tax credits for income and/or gains obtained in Ceuta and Melilla, for investments in and expenses in respect of assets of cultural interest, and for
certain economic activities.
Ingemar

2021-09-23 19:09:20
Benny, jag skickar en länk med en skattekalkylator så kan du få reda på din skatt exakt. Fyll i ADVANCED alternativet och fyll i . Du kan få utskriften skickad till din email. Det är gratis, hoppas det hjälper!

https://www.icalculator.info

mvh

Ingemar

2021-09-23 20:09:53
Ps, Benny, bortse från mitt inlägg den 2021-09-23 18:58:40. Ser att det kom med lite gammal info i den engelska texten jag klippte in.
Det är bättre att du använder Icalculator som jag skickade länk till ovan.
mvh
Ingemar

2021-09-23 20:53:59
Hej och tack Ingemar. Strålande länk, fick enkelt veta på kronan (euron ;-) hur mycket skatt totalt Blev 34,1% på totalen

Benny

2021-09-23 21:02:00
va bra, använder den själv!
Ingemar


2021-11-24 10:35:14
Har en bruttopension på närmare 21000 per månad, hustrun endast brutto 8000 per månad. Ska vi begära zinkskatt?
Kennet
Kennet

2021-11-24 11:27:40
Svar till Kennet: SINK skatt (särskild inkomstskatt) är 25% och så slipper man deklarera i Sverige.

Om man får lägre skatt än 25% genom att deklarera "som vanligt" i Sverige ska man göra det, dvs inte begära SINK skatt. Du kan räkna ut din skattesats hos Skatteverket här:

https://app.skatteverket.se

Din hustru bör inte ha SINK skatt och troligen inte du heller men det är bättre att räkna ut det ordentligt.
RM

2021-11-24 11:58:48

RM,
Jag håller med dig.
En liten detalj. Glöm inte dra av fribeloppet innan uträkning av SINK-skatten görs.
Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp. För i år är prisbasbeloppet 47600 kr. Avdraget per månad blir då 3054 kr. Alltså om man har en inkomst på 3054 kr /mån och betalar 25% SINK-skatt blir skatten 0 kr = 0 %. (Men vem har det?)
Om du är utflyttad och betalar vanlig skatt betalar du inte publicservice-avgift (tv-licens) och inte begravningsavgift.
Gunnar

2021-11-24 18:05:47
Gunnar,
När man har SINK deklarera man inte, så du kan inte själv 'dra av fribeloppet' som du skriver. Om det har betalats in för mycket skatt av din utbetalare under tiden du har fått SINK beslut skall du kräva tillbaks det från Skatteverket. Obs att det kan betalas ut först efter det att utbetalaren har skickat in uppgifter angående din ersättning i sin arbetsgivaredeklaration. Skatteverket kommer isåfall att skicka ut en bilaga till dig där du kan begära detta.
Dock kan man också begära detta från utbetalaren om de dragit mer skatt än 25% under SINK tiden, tex i början eftersom det tar lite tid innan de hunnit administrera det.
Det gjorde jag ock det gick bra.
Mvh
Ingemar
Ps jag har SINK
Ingemar

2021-11-24 18:51:54
Ingemar, Gunnar har som vanligt rätt i det han skriver, det finns ett sk, fribelopp på 3055kr/mån som avräknas på pensionen. Innan SINK skatten dras på resterande belopp. Sök på Skatteverket SINK på pension.
kercaz

2021-11-24 19:06:58
Ingemar,
jag har SINK-skatt. Har haft det långt mer än tio år. Jag vet vad jag talar om. Jag skrev inte att man själv måste dra av. Eftersom man inte deklarerar är det inte möjligt. Det var en uppgift för självkontroll hur mycket en viss summa kommer att beskattas. Detta eftersom det råder en stor missuppfattning att skatten är 25 %. Ingen betalar 25 % på det totala bruttobeloppet. Man (Skatteverket) gör först avdrag för fribeloppet på pensionen innan skatt dras. Trodde det framgick med tydlighet.
Kercaz, tack för ditt stöd.
Uppgiften
” Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.” är hämtad från Pensionsmyndighetens sida https://www.pensionsmyndigheten.se
Skatt för dig som bor utanför Sverige.
Gå in och se där innan du påstår något.
Gunnar

2021-11-24 20:17:55
Gunnar,
stämmer bra, vilket jag också skrev.
Ingemar

2021-11-25 10:20:39
@ Ingemar
Dina kommentarer är väldigt luddiga. Sluta med otydligt tjafs och inse att Gunnar har rätt i allt han skriver. Du gör allt krångligt.
Knutte

2021-11-25 18:54:23
Knutte,
Mitt svar ovan var avsett som ett förtydligande och kompletterande till Gunnars svar eftersom det kunde missuppfattas.
Det var varken luddigt, eller otydligt tjavs som du skriver, eller menar du att Skatteverkets information inte är vederhäftig, för jag hämtade den direkt från deras hemsida för att undvika otydligheter.
Om du hade bemödat dig att läsa lite noggrannare så hade du förstått det.
Jag kan inte förstå hur du kan påstå att det gör det krångligt.
Dessutom tycker jag din ton är underlåtande och dålig, vilket jag har rapporterat till redaktionen.
Försök vara saklig och undvik polemik!

Gunnar, jag har inte skrivit att du har fel någonstans utan kompletterat med information från Skatteverket hur deklarationen hanteras vid SINK, självklart drar de av avdraget som du nämner och jag har inte påstått något annat ovan.
Jag instämmer helt med det du skrev, men kompletterade i formationen för att indvika missförstånd.
mvh
Ingemar

2021-11-25 19:07:10
Ingemar,
du skrev ”Gunnar, När man har SINK deklarera man inte, så du kan inte själv 'dra av fribeloppet' som du skriver.”
Det reagerade jag på eftersom det inte stämmer. Jag skrev inte att man själv kan dra av fribeloppet. Det var som jag tror alla förstod en information om hur man räknar fram sin summa man betalar i SINK-skatt.
Inte något annat.
Hoppas inte detta föranleder ytterligare diskussion. Ha en bra kväll!
Gunnar

2021-11-25 19:12:17
ja det stämmer du har rätt i det, men jag missförstod faktiskt ditt inlägg i den delen eftersom jag trodde du avsåg vid deklaration.
Nåväl bra att vi redde ut det iaf, ingen skada skedd förutom att någon tydligen blev upprörd av det.
Tack och detsamma Gunnar!

Ingemar

2021-11-28 17:12:55
Finns det någon som kan hjälpa mig
det är många siffror och ord här ovanför jag hänger inte riktigt med
någon sa också att det inte lönar sig med sinkskatt om man tjänar under 17000 i månaden
# jag kommer att få 13800 före skatt i pension i Sverige.
Jag har för avsikt att skriva mig i Spanien och avskriva mig alltid Sverige
jag äger ingenting jag hyr min bostad.
Ska jag då först betala 33 % i skatt på 13800 sedan betala skatt i Spanien på 25 % för att sedan få tillbaka 33 % stämmer detta och nästa fråga är fungerar det här felfritt eller är det mycket strul att få tillbaka pengarna
Fia

2021-11-28 17:13:12
Finns det någon som kan hjälpa mig
det är många siffror och ord här ovanför jag hänger inte riktigt med
någon sa också att det inte lönar sig med sinkskatt om man tjänar under 17000 i månaden
# jag kommer att få 13800 före skatt i pension i Sverige.
Jag har för avsikt att skriva mig i Spanien och avskriva mig alltid Sverige
jag äger ingenting jag hyr min bostad.
Ska jag då först betala 33 % i skatt på 13800 sedan betala skatt i Spanien på 25 % för att sedan få tillbaka 33 % stämmer detta och nästa fråga är fungerar det här felfritt eller är det mycket strul att få tillbaka pengarna
Fia

2021-11-28 18:32:01
Pia,
om du väljer att flytta ut från Sverige och inte har något kvar kan du välja vilken skatt du vill att Skatteverket skal dra från din pension.
Skatt enligt inkomstskattelagen med avdrag för publicservice-avgift och begravningsavgift eller SINK-skatt 25 % efter avdrag för fribeloppet.
Till Spanien betalar du in den skatt som gäller för din pension. Observera att du skall inte betala skatt på pension från offentlig tjänst i Sverige till Spanien. Den skattas bara i Sverige.
När du har deklarerat och betalat in den spanska skatten kontaktar du svenska Skatteverket och begär återbetalning. Räkna med att det kan ta mellan en och fyra veckor innan du har beloppet på ditt konto.
Det fungerar!
Gunnar


2022-01-03 17:37:22
Jag skrev till Försäkringskassan utland i Visby och förklarade, att jag bor permanent i UK. Jag fick ett tidsbegränsat dokument, som ger mig rättighet

till svensk sjukvård och tandvård, på svenska villkor, som om jag bodde i Sverige. Jag har nu Lazerbehandling den 23 Jan. Jag är född i Sverige och har jobbat heltid ca 40 år i Sverige. Kontoret, som sköter dessa ärenden, ligger i Visby. Min son har feriebostad i Torrevieja och jag brukar vara där på vintern men hälsan kommer först. I UK har jag gratis sjukvård, som alla andra här men kötiderna är enorma i London, delvis p g a Covid.
Fick tandbehandling genom sjukhus i Lodondon, Kings Collage men väntade 10 månader. Behandling i dev
. Längtar oerhört till Torrevieja.
Pirrelille

2022-01-07 22:33:45
Hej Gunnar, du verkar vet en stor del...
Vad har man för nytta att byta svensk medborgarskap till spansk? Finns det fördelar med det?
Stor tack på förhand

Vita
Till Gunnar

2022-01-08 10:10:03
Vita,
du frågar om det finns fördelar med att byta till spanskt medborgarskap. I vissa fall kan det finnas. Men rent generellt är det enligt min åsikt inte så stor vinst.
Man kan kanske få lite lägre skatt eftersom skatten på din pension bara betalas i Spanien och inte i Sverige. Man slipper det lilla besvär som finns att begära tillbaka skatt från Sverige för att slippa dubbelbeskattning. En annan fördel som har påpekats är passfrågan. Som svensk bosatt i Spanien kan det vara dyrt och krångligt att förnya sitt pass.
Men eftersom både Spanien och Sverige är medlemmar i EU har vi svenska pensionärer som är utflyttade och skrivna i Spanien samma sociala rättigheter som spanska medborgare. Så varför byta?
Kanske kommer någon att framöra en annan åsikt. Bra om så sker.
Gunnar

2022-01-08 12:02:02
icalculator
Hej Gunnar,
Mkt intressant m " icalculator" ! Undrar bara på vilken rad som tjänstepension vid statlig anställning ska fyllas i.

Anita

2022-01-08 12:10:21
Gunnar har rätt i allt han skriver här. Vill tillägga att som Spansk medborgare boende i Spanien med pension från Sverige vid ett ev dödsfall så kan det bli lite speciellt. Och absolut inte lätt att reglera, har varit i den situationen. Myndigheterna samarbetar inte i de fallen utan det är ev efterlevande som måste rådda i det. Dödsfalls anmälan osv till skatteverket och pensionsutbetalande är exempel på det, att avsluta ev kvarvarande bankonton på svensk bank vilket man ev har som underlag för BankID osv. Är personen utflyttad görs tex ingen bouppteckning i Sverige osv. Men på låga pensioner som undantas från Spansk skatt så kan det finnas en ekonomisk vinst. Personen behåller rätt till vård i Sverige trots det. Spansk arvsrätt tillämpas

Kercaz

Expertsvar:2022-01-08 14:24:37

Tidigare artikel i Sydkusten om aspekter av olika medborgarskap:
https://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten

2022-02-14 14:06:02
Hej, undrar om man inte har sinkskatt, måste man deklarera varje år då. Jag är fast boende och har sinkbeslut, men en liten pension. Bor i Spanien. Cris
Cris

2022-02-14 17:47:07
Cris,
ja!
Från Skatteverket
”Välja vanlig skatt i stället för SINK

Du kan välja att bli beskattad enligt vanliga regler, det vill säga enligt inkomstskattelagen, även om du uppfyller förutsättningarna för att få SINK. Då har du rätt till avdrag för till exempel resor till och från arbetet och ökade levnadskostnader. Om du väljer att bli beskattad enligt inkomstskattelagen gäller det alla dina arbetsinkomster i Sverige under året.

Om minst 90 procent av din totala förvärvsinkomst under året kommer från Sverige, har du dessutom rätt till personliga avdrag, till exempel grundavdrag, och jobbskatteavdrag.

Du betalar en genomsnittlig kommunalskatt och vid högre inkomster även statlig skatt.

Du måste lämna inkomstdeklaration i Sverige.

Du använder samma e-tjänst för att välja beskattning enligt vanliga regler som när du ansöker om SINK. Svara på frågan i formuläret hur du önskar bli beskattad.

Du kan även välja beskattning enligt vanliga regler (Inkomstskattelagen) om du använder blanketten SKV 4350. Skriv under övriga upplysningar att du vill bli beskattad enligt inkomstskattelagen i stället för att betala SINK.

Du kan även i efterhand, inom fem år, begära ändring av Skatteverkets beslut om SINK eller beskattning enligt inkomstskattelagen. Skatten justeras då retroaktivt.”

Gunnar

2022-03-17 13:18:20
Hej
Hur funkar det om man tagit ut sin privata tjänstepension o lever på den?
Är 56 år o utvandrat från Sverige till Spanien.
Mvh
Jonas
JD

2022-03-17 14:43:44
JD,
om du kan visa att du har tillräckligt med kapital att leva på är det tillåtet. Du kan däremot inte bli inskriven i spanska Försäkringskassan med S1 blankett förrän du kan ta ut offentlig pension. Från som minst 25 % av någon del. Därför är en privat sjukförsäkring en nödvändighet.
Gunnar

2022-03-17 14:52:23
Hej Gunnar.
Mina pension finns i Bla Skandia o Folksam.
Ska jag fortsätt skatta i Sverige?

Mvh Jonas

JD

2022-08-24 11:26:07
Enkel fråga som jag inte hittar nåt vettigt svar på;

Hur beskattas tjänstepension i Spanien om jag skattar där.
magnus

2022-08-24 13:24:56
magnus,
din tjänstepension beskattas antingen helt eller inte beroende på om det är tjänstepension från privat eller offentlig tjänst. När det gäller skatt från offentlig tjänstepension gäller följande information från Skatteverket.
”Pension på grund av offentlig tjänst (i stat och kommun) beskattas endast i Sverige om mottagaren är svensk medborgare och endast i Spanien om mottagaren är spansk medborgare.
Pension på grund av offentlig tjänst som beskattas endast i Sverige får dock tas med vid beskattningen i Spanien.
Eventuell dubbelbeskattning ska undanröjas av Spanien med s.k. alternativ exempt, vilket innebär att Spanien ska från den spanska skatten på pensionärernas hela inkomst av pension och eventuell anställning avräkna den del som belöper på den pension på grund av offentlig tjänst som beskattas i Sverige”
Alltså beräknas skatten på hela beloppet men den del som genereras av den offentliga tjänstepensionen dras ifrån och skattas inte i Spanien.
Den i Spanien betalda skatten kvittas mot den i Sverige betalda. Man begär av Skatteverket att få tillbakabetalt beloppet. Det kan ta allt mellan en vecka och upp till en och en halv månad.
Gunnar

2022-08-25 09:17:24
Ser att flera skriver, att utvandrade inte har rättighet till svensk sjukvård i Sverige. Jag kan inte reglerna men jag har jobbat minst 40, 100%, vitt jobb och därmed har jag sökt hos Försäkringskassan i Visby om: svensk sjuk och tandvård, på svenska villkor, när jag vistas i Sverige. Intyget gäller 4 år. Den 16 aug i år, fick jag en ny knäled Bollnäs. Betalar som folk, som bor i Sverige. Jag bor i UK permanent. Jag har även blått EU-kort för länderna i EU. I Jan 2017 fick jag, gratis, vaccin mot lunginflammation, på en vårdcentral i Torrevieja. Gått till Polismyndigheten, snett emot McDonalds och fått mina levnadsintyg från Sverige och Norge, gratis stämplade. Detta måste göras, annars uteblir pensionen. Min son och jag har feriebostad i Torre och jag älskar Spanien på vintern. SKULLE ALDRIG flytta dit p g a värmen på sommaren. Spanien är dessutom inte alls billigare än Sverige. Bytte 5 tändstift på en Volvo och betalade 120 euros. Det är inte billigt. Maten är dyr. Cementsäckar är billigare. Jag är pensionär, så klart.
Pirrelille

2022-10-16 12:27:00
Jag har nu väntat sedan 5 juli och har ännu inte fått tillbaka zinkskatten. Är det väldigt långa vänttider i år?
Har sänt direkt till skatteenheten 22 som tidigare år


Birgitta

2022-10-16 12:54:13
Birgitta,
om du skickat in din spanska deklaration och kvittot på inbetalda skatten i Spanien till Skatteverket i Sverige den 5 juli och ännu inte fått tillbaka måste något vara fel.
Kontakta Skatteverket och fråga vad som sker.
Gunnar

2022-10-16 14:20:05
Hej, undrar de som hjälper mig med min deklaration här i Spanien har gjort rätt. Deklarera för min svenska pension brutto och min skatt, och min spanska pension. Enligt han som gör min deklaration, så uppger han de svenska uppgifterna och säger att jag inte behöver betala någon restskatt här i Spanien. Är det rätt? Har bara 9000kr netto i pension i Sverige, och 350€ netto i Spanien . Tacksam för svar. Cristina


Cristina

2022-10-16 18:27:43
Kan inte spanska skatteregler men med så låg årsinkomst, förefaller det mig, som om du vore skattebefriad i Spanien. För ca 7 år sedan, tror jag, att inkomst/ pension under 160000 sek, per år, var skattefri, så du borde INTE ha ngn restskatt. Har du googlat detta i Spanien? Försök hitta ngn svensk, som talar flytande spanska och gå till ett skattekontor tillsammans, om Du känner dig osäker.
Pirrelille

2023-02-06 11:10:34
Hej!
Det står mycket här om regler kring pensionsbeskattning i Spanien, men hur ska man tänka när man som jag har ett par decennier kvar till pension?
Jag äger boende i Spanien och har möjlighet att jobba på distans därifrån. Vet någon hur jag skulle påverkas av att bosätta mig där? När är Sink eftersträvansvärt? Vore toppen med en kalkyltjänst där ränteavdrag, ROT och annat kan varieras.
Johan

2023-02-06 11:36:37
Svar till Cristina: Inkomst (totalt sett) som understiger ett visst belopp behöver inte deklareras. Har du haft andra inkomster från t ex aktier, uthyrning, etc tar man hänsyn till dessa också. Följande bruttobelopp (inkomstskatt) gäller för att slippa deklarera i Spanien:

2022: 22.000 euro
2023: 22.000 euro

Fråga Skatteverket vilken valutakurs som ska användas för att räkna om beloppet för din svenska pension till euro om du ligger nära gränsen.
RM

2023-02-06 11:54:57

Kan inte spanska skatteregler men med så låg årsinkomst, förefaller det mig, som om du vore skattebefriad i Spanien. För ca 7 år sedan, tror jag, att inkomst/ pension under 160000 sek, per år, var skattefri, så du borde INTE ha ngn restskatt. Har du googlat detta i Spanien? Försök hitta ngn svensk, som talar flytande spanska och gå till ett skattekontor tillsammans, om Du känner dig osäker.
Pirrelille

Nyhet för mig. Så om min inkomst i Sverige ligger på 150000 per år så betalar jag I gen skatt i Spanien. Är det korrekt?
Fia
Fia

Expertsvar:2023-02-06 12:27:54

För skatteåret 2022 har inkomstribban höjts till 22.000 euro för att vara deklarationspliktig, så länge hela inkomsten erhållits från en och samma utbetalare. I annat fall är inkomstribban 15.000 euro.
Mats Björkman/Sydkusten

2023-02-14 11:47:46
Hej ,
Betalar man dubbelskatt vid flytt till Spanien
varje år när man har sinkskatt , för att senare begära tillbaka den lägre skatten årligen ?
Hasse
Hasse

2023-02-14 11:54:35
Hasse, om du har pension från SE så dras Sinkskatten löpande, den spanska skatten beräknas i din spanska deklaration under våren nästföljande år och betalas till spanska Skatteverket den 30/6, du får du skicka in till Skatteverket i SE deklarationen och kvittot från banken här så får du efter ett antal veckor den spanska skatten tillbaka till det bankkontot du väljer. Så det är rätt uppfattat att du betalar under en period dubbel skatt men den kvittas.
kercaz

2023-02-14 12:04:36
Tack för svaret Kercaz !
Kommer att få ca 380 000 kr årlig pension ,
det innebär att jag måste lägga undan 76 000 kr till den spanska deklaration , om man räknar med ca 20 % skatt i spanien .Är det rätt uppfattat ?
Hasse

Hasse

2023-02-14 12:08:31
Hasse, den exakta siffran får du när du gjort deklarationen men däromkring.
kercaz

2023-02-14 12:17:02
Hej!
Lite undran om Privat tjänstepension som jag inte hittar något om... Är det lönsamt att lyfta den i Spanien, och hur skall man räkna/tänka om man tar ut den vid 63 och kanske utan att lyfta allmänna pensionen!?

Benny
Benny

2023-02-18 15:05:25
Enklast svar får du här.https://www.boispanien.se

Om du tänker skriva ut dig från SE och bo här på riktigt, tänk på att du inte får ta med dig dina vårdrättigheter till ES, vilket du får om du tar ut 25%svensk intjänad pension. På FK´s sida finns info.
kercaz

2023-12-01 17:40:36
Jag behover hjalp me skater i Sverige, Fins det nogon firma some kan hjalpa ?
Kontakt tel i Málaga eller Marbella

2023-12-01 17:50:20
Hej, jag använde Taxadora, de finns på fb och webben.De pratar svenska och det har fungerat utmärkt för min del, både som Residence och innan.
Jag antar att du menat Soansk deklarations hjälp?
Ingemar

2024-04-11 15:08:21
Hej, jag har läst följande på sajten Utlandinvest.se avseende inkomst från svensk privat pensionsförsäkring vid beskattning i Spanien:
"I Spanien anses inte dessa utbetalningar som pension utan beloppen beskattas som kapitalinkomst med rak skatt om 18 %."
Har inte sett detta någon annanstans och hittar det inte heller när jag försöker deklarera IRPF.
Någon som vet mer än jag?
GF
GF

2024-04-11 15:19:18
hej GF,
jag skattar i Spanien och har både allmänn pension och privat pensionsförsäkring och allt beskattas pss som inkomst.
Skattetabellen är progressiv så ngn s.k. 'rak'skatt på 18% har iaf inte jag i Andalusien.
Nu kan det vara lite olika beroende på vilken Region det avses så du måste kontrollera det.
Kanske Gunnar vet mer.
Jag använder som sagt taxeringsbyron Taxadora som sköter min deklaration och de vet hur det fungerar för min del iaf
Det enda jag känner till som avviker är om man har statlig pension för den beskattas el i Spanien, dock måste du ju skatta i Sverige och få tillbaka den du betalar i Sverige upp till den nivå du skattar i Sverige pga dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien.
mvh
Ingemar

2024-04-11 15:39:56
Hej Ingemar
Tack för snabbt svar. Jag anade att det inte stämde, men det var bra att få det bekräftat.
Har därtill läst att det finns följande fyra varianter när man deklarerar svensk pension i Spanien som utflyttad från Sverige:
-Din allmänna svenska pension beskattas i både Sverige och Spanien.
-Din tjänstepension från den offentliga sektorn beskattas i Sverige.
-Din tjänstepension från den privata sektorn beskattas i Spanien.
-Din privata pensionsförsäkring beskattas i både Sverige och Spanien.
Förra året hade jag bara allmän pension, men i år jag lyckats få träff på samtliga fyra varianter så det blir första gången jag ska deklarera de tre sistnämnda.
Mitt största frågetecken gäller hur jag gör i Modelo100 avseende tjänstepensionen från offentlig sektor. Jag ser två alternativ:
1)Hoppar över att deklarera den (läskigt?)
2)Deklarerar den, men begär avräkning direkt i Modelo100.
Vad är att rekommendera?

GF

2024-04-11 15:46:22
Hejsan,
Jag rekomenderar att inte ta med de som beskatas i Sverige i den Spanska deklarationen. Min mor gör det så. Detta eftersom avtalet emellan Sverige och Spanien är olika beroende på om man läser det på Svenska eller på Spanska. Min mor förlorade över 150000 kr till slut på detta. Hela systemet går ut på att bestraffa de som flyttar. MVH
Min erfarenhet

2024-04-11 15:51:48
Hej,
Enligt Spansk lag måste du deklarera alla dina inkomster o pension mm i Spanien om du är Resident.
Om du inte gör det bryter du mot lagen och kan få kraftiga böter, så din rekommendation är olaglig!
mvh
Ingemar

2024-04-11 15:53:29
GF,
chansa inte. Länderna byter information.
Din pension från offentlig tjänst skall tas med som underlag för beräkning av vilken skattesats du skall betala på din pension. Du betalar ingen skatt i Spanien på din pension från offentlig tjänst i Sverige.
Gunnar

2024-04-11 15:58:13
Hej alla
Tack för svaren.
Jag väljer att deklarera min offentliga pension, men hur anger jag i Modelo100 att pensionen är från det offentliga?
GF

2024-04-11 17:07:59
GF,
Ett förslag;
det finns en rad i deklarationen, modelo 100, där det står
Rentas exentas, salvo para determinar el tipo de gravamen De la base liquidable general.
Rad 0525 i föregående års deklaration.
Titta på det om det kan passa.
Om det är samma radnummer i årets deklaration vet jag inte.
Gunnar

2024-04-17 12:19:18
Hej Gunnar,
Har grävt en del i vad rad 0525 innebär och kan konstatera följande:
-Det man anger där påverkar beräkningen av avdraget för existensminimum, men om man har utnyttjat hela detta avdrag för inkomst av tjänst redan så blir det ingen effekt i övrigt.
-Man ska inte medräkna offentlig tjänstepension som inkomst i rad 0003 för då skattas det i Spanien, vilket det ju var poängen att det inte skulle.
Vi får dock vänta några år på att få svar på om detta är rätt sätt att göra det på, eftersom jag hade missförstått en av pensionsbetalningarna. Det jag trodde var en offentlig tjänstepension skulle istället uppfattas som en privat pensionsförsäkring. Först inkomståret 2027 kommer jag att få en offentlig tjänstepension.
Men nu känner jag mig bra förberedd! Tack för hjälpen!
GF

2024-04-17 12:50:45
Hej GF,
så här informerade Skatteverket mig om hur beräkningen av skatt görs.
Tjänstepensionen från offentlig tjänst skall medräknas för att få rätt skattesats. Däremot betalar man ingen skatt i Spanien för den pensionen.

”Pension på grund av offentlig tjänst (i stat och kommun) beskattas endast i Sverige om mottagaren är svensk medborgare och endast i Spanien om mottagaren är spansk medborgare.

Pension på grund av offentlig tjänst som beskattas endast i Sverige får dock tas med vid beskattningen i Spanien.

Eventuell dubbelbeskattning ska undanröjas av Spanien med s.k. alternativ exempt, vilket innebär att Spanien ska från den spanska skatten på pensionärernas hela inkomst av pension och eventuell anställning avräkna den del som belöper på den pension på grund av offentlig tjänst som beskattas i Sverige”

Raden ”Rentas exentas, salvo para determinar el tipo de gravamen De la base liquidable general” vet jag har använts för det här problemet.
Men lycka till!

Gunnar