2021-11-01 08:47:54
Som så ofta är det inte alltid lätt att följa alla lagar.
Så här står det i bestämmelserna om att vistas mer än tre månader i följd i Spanien.

”BOENDE PÅ MER ÄN TRE MÅNADER”

“Medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz har rätt att uppehålla sig på spanskt territorium under en period som överstiger tre månader om de befinner sig i något av följande fall”

“De berörda parterna kommer att vara skyldiga att personligen begära registrering hos utlänningskontoret i den provins där de avser att stanna eller etablera sin bostad eller, i annat fall, inför motsvarande polisstation, deras registrering i det centrala utlänningsregistret”

“måste lämnas in inom en period av tre månader från inresan till Spanien och ett registreringsbevis kommer att utfärdas omedelbart , vilket kommer att innehålla den registrerade personens namn, nationalitet och adress, deras utlännings identitetsnummer och datum av registrering.”
http://www.interior.gob.es
Gunnar

2021-11-01 09:32:34
Enligt EU ska du inte göra något förrän myndigheterna kräver att du ska registrera dig: https://europa.eu

Under de 3 första månaderna kan de inte kräva att du registrerar dig och efter 3 månader kommer de kanske att begära att du gör det.

Det finns ingen som helst praktisk möjlighet att du i egenskap av turist i Spanien 3-4 månader skulle kunna följa denna regel även om du hade velat göra det.
RM

2021-11-01 10:16:05
RM
om man går vidare på den länk du hänvisar till finns följande för Spanien:
”Application

The persons concerned must apply in person at the Non-nationals Office(Abre en nueva ventana) in the province where they intend to stay or establish their residence or, failing that, at the relevant local police station(Abre en nueva ventana) , for registration in the Central Register of Non-nationals. An appointment is necessary in order to do this.
Volver arriba
Deadline

The application must be made within three months of the date of entry into Spain, and the person registering will immediately be issued a registration certificate stating his/her name, nationality, address, non-national identification number (NIE) and date of registration.”

Spansk lag anger att du måste registrera dig. Men hur är frågan i det här fallet. Där håller jag med dig.
Gunnar

2021-11-15 14:01:10
Tack för svar! Låt säga att jag bor i samma lägenhet de två sista månaderna. Då borde jag väl kunna ansöka om residencia?

Och om jag inte gör det. Vad händer om jag blir uppmärksammad av någon myndighet? Antar att det är böter. Men vet någon hur mkt isf? Och kan det påverka min nästa resa till Spanien? Ev senare samma år. Detta är inte så lätt att göra rätt.
Helena

2021-11-16 08:48:48
Om du bor i samma lägenhet i 2 mån så är det inget behov att anmäla sig.
Det finns ingen koll på detta och så länge du är EU medborgare så bryr sig inga myndigheter.
Men formellt så har Gunnar rätt i sina kommentarer (som vanligt)
Knutte

2021-11-16 10:04:44
Om man blir ¨ertappad¨, vad är påföljden/straffet?
Chosna