Jag har tagit hjälp av två av Fråga Sydkustens experter för att svara på din fråga. De säger följande:

Ann-Charlotte Bergman, Consulting ACM Bergman:
"EU medborgare får vistas fritt inom EU:s gränser utan att behöva arbetstillstånd (undantag vissa senare inkomna öststats länder). Därför kan du anställa likväl en spanjor som en dansk eller en fransman i ett svenskt företag. Interna regler inom Sverige såsom anförskaffning av personnummer, etc, måste kontrolleras i varje enskilt land.
 
Bo Wennertorp, Global Accounting:
"Ett svenskt företag kan anställa en spansk medborgare. Så långt är det inget problem. Frågan är var personen skall arbeta. Om arbetsplatsen är i Sverige skall svenska skatter och svenska sociala kostnader betalas. Om arbetsplatsen är i Spanien skall spanska skatter och sociala kostnader erläggas."

2023-09-26 22:02:39
Var och hur (i Spanien) ska jag registrera den person jag vill anställa för arbete i Spanien. Vad ska den som jag vill anställa visa för handlingar.
BeSö