Expertsvar:2020-12-18 13:45:49

Hej Tiberiu,
För närvarande kan man ej tillgå vaccinet privat. Det blir gratis i Spanien för alla residenta, men man får vänta tålmodigt på sin tur. Exakt vad som kommer gälla icke residenta vet vi inte i dagsläget. Du kan läsa den information vi har om Spaniens vaccinationsprogram så här långt, här https://www.sydkusten.es och här https://www.sydkusten.es

Med vänlig hälsning,


Carin Osvaldsson/Sydkusten

2020-12-30 20:56:27
Hej, vi är 75 år och är här i Spanien t.o.m maj , vet ni om vi kan få sprutorna här i
Andalusien?
Hocke

Expertsvar:2020-12-31 12:03:57

Hej Hocke,
De första grupperna att vaccineras är äldre boende på äldreboenden, äldre beroende av vård i hemmet samt vårdpersonal. Så ser prioriteringen ut mellan januari och mars. Därefter kommer övriga riskgrupper börja vaccineras. Mitt råd är att ni kontaktar er närmaste vårdcentral och ser till att ni är inskrivna där. Sannolikt bör ni dock vara residenta för att bli kallade.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten