Expertsvar:2021-09-30 16:46:23

Hej LF. Vaccineringen för säsongsinfluensan startar i Spanien preliminärt i mitten av oktober. I utgångsläget är icke residenta ej inkluderade, utan de som tillhör målgrupperna kallas genom sina respektive hälsovårdscentraler, där de är registrerade hos en huvudläkare.
Mats Björkman/Sydkusten