2018-07-06 13:14:04
Åke,
det fungerar säkert bra. Tänk på att du skall betala skatt till Spanien om du bor där längre tid än 183 dagar/år.
Gunnar
2018-07-07 09:46:28
Hur fungerar det då med pensionen? Jag känner flera som bor härnere fast med Recidencia, men ändå betalar skatt på pensionen till hemlandet. (i dessa fall Norge)
undrande
2018-07-07 10:27:50
Om man bor utomlands, t. ex i Spanien, och arbetar i Sverige betalar man SINK- eller vanlig skatt i Sverige beroende på om man är begränsat eller obegränsat skattskyldig. Se https://www.skatteverket.se
Skatt på pensionen är en annan fråga.
För pension från Sverige gäller samma som om man arbetar.
För pension från Norge gäller andra regler. 0 % eller 15 % beroende på om man betalar skatt till Spanien. Se t.ex. https://spania.no
Gunnar