Expertsvar:2013-06-04 15:46:55

Mellan Spanien och Sverige gäller fortfarande ett dubbelbeskattningsavtal från den 25 april 1963 för undvikande av dubbelbeskattning i fråga om arv och arvsskatt.

I och med att lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphörde att gälla i Sverige, har avtalets verkan försvunnit i Sverige, men inte i Spanien, för här finns arvsskatten kvar.

Hur kan Du få nytta av avtalet? Avtalet bygger på den så kallad exemptionsmetoden, vilken innebär att den ena staten avstår från att beskatta viss egendom som i stället beskattas i den andra staten. Vanligen är det landet där fast egendom finns, som har beskattningsrätt för fast egendom, medan övrig egendom beskattas i det land där arvingen har sitt hemvist vid dödsfallet.

Enligt denna huvudregel, om Du som arvinge har ditt hemvist i Spanien vid dödsfallet och ärver fast egendom i Sverige kan man med åberopande av dubbelbeskattningsavtalet befria Dig från beskattningsskyldighet i Spanien för den fasta egendomen Du ärvt i Sverige.

Om Du däremot ärver bankmedel, kontanter eller liknande, blir Du skyldig att ta upp det för arvbeskattning i Spanien.

Vad blir det för skatt i så fall? Arvskatten betalas utifrån en progressiv skala, dvs, procentsatsen som tas ut i skatt blir högre ju större arvslotten är. I ditt konkreta fall, med en arvslott mellan 200.000 till 300.000 euro, varierar din skatt från ca 28.000 euro (ca 14%) för 200.000 euro i arvslott, till 51.000 euro (ca 17%) för 300.000 euro i arvslott.
Olaf Medina Hellgren/Wallin & Partners

2020-07-10 14:32:21
Min fråga : Enligt min bank ( Sabadell ) här i Spanien på Mallorca så när jag får en gåva ( del av arv ) så måste jag betala 7% i skatt. Min fråga är om jag sätter in denna gåva från min far på ett svenskt konto vad är skatten då ??
Är folkbokförd i Sverige men skattar i Soanien. Hur mycket kan jag ha på ett konto i Sverige utan behöva skatta för det i Sverige ?
Äger en bostad och har fast arbete på Mallorca. Enligt banken så är det olika regler mellan Madrid och Balearena.
Tack på förhand !

margareta