2018-10-12 10:59:32
Hej,


Troligtvis går huset att sälja på något sätt, men priset påverkas ju huruvida huset är legalt eller inte.
Jag skulle råda dig att anlita en advokat för att utreda detta, men be om en prisuppgift innan. Då kan du avgöra om det är värt att gå vidare.
Ni kanske kan göra huset legalt mha arkitekt innan ni lägger ut det för försäljning.
Gusse
gusse
2018-10-14 20:53:54
Det är viktigt att ha klart för sig vad som gäller och det framgår ju inte vilka dokument som damen ifråga har.
Om hon har alla dokument så måste det väl gå att sälja huset.

Samla ihop dokumenten och hör med några mäklare om dokumenten räcker. Anlita annars en advokat och gör som Gusse svarat: be om prisuppgift först.

Dokument som behövs för att sälja:

a) Title deed or other proof of ownership (deed of purchase, inheritance, etc.)

b) Identity document (passport and NIE)

c) Certificate of tax residence (if applicable)

d) Nota Simple (extract from the Property Register)

e) First Occupancy Licence or Certificate of Habitability

f) Most recent Local Council Rates (IBI) receipt

g) Community of property owners certificate

h) Certificate of outstanding debt issued by the bank (if there is a mortgage on the property)

i) Most recent utilities bills
RM