Expertsvar:2019-11-29 18:50:50

Hej Gunnar, Tack för din fråga. Medlemsavgifter regleras inte i lag, däremot i föreningens stadgar och övriga dokument. För att svara på din fråga behöver jag se stadgarna (”estatutos”) samt övriga dokument som undertecknades vid tidpunkten då föreningen bildades (”Acuerdo de constitución” och ”Acta fundacional”). Välkommen att kontakta mig om du vill att jag ska reda ut frågan. http://www.linguaiuris.com
Charlotte Andersson, Jurist & Abogada
2019-11-30 16:44:59
Att ändra årsavgiften är en sak man kan göra.
Men att kräva extra av ständiga medlemmar som redan har betalat för livslångt medlemskap är enligt min uppfattning förkastligt.
Gunnar