2021-08-30 18:38:54
Gyllis,
Spanien har inte undantaget för B körkort före juli 1996 för tung personbil. Så 3500 kg är max med spanskt körkort. Se
https://eur-lex.europa.eu
sidan 86.
Sverige finns på sidan 146.

Gunnar

2021-08-30 18:40:58
Tack Gunnar för snabbt, enkelt och tydligt svar!
Gyllis

2022-12-01 15:09:42
Får man med svenskt B körkort tagit före 1996 .
köra en Spanskregistrerad husbil med vikt över 3500Kg

Bosse
Bosse

2022-12-01 15:15:02
Bosse,
det svenska undantaget skall gälla i hela EU.
Frågan är om spanska poliser känner till det. Något bevis på detta undantag kan vara lämpligt att ha med sig. På spanska!
Gunnar

2022-12-01 15:38:45
En intressant sak (enligt mig) är att vi som bytt från svenskt- till spanskt körkort där det inbytta svenska var från före 1996 tappar rätten för tung husbil vid eventuellt återbyte. Så här svarade Transportstyrelsen på en fråga från mig.
”Man tappar rättigheten vid bruten följd av svenskt körkortsinnehav. Detta gäller även om utbytet medfört att man aldrig haft de facto bruten följd av körkortsinnehav. Så tyvärr kan man alltså i dessa fall inte åberopa övergångsregeln. Man måste ta C1 behörighet för framföra tung husbil med vikt över 3.5 ton.

Ovan är idag 2022-03-24 kontrollerat med avdelning regelinformation, väg- och järnvägsavdelningen.”
Gunnar

2022-12-01 16:26:39
Tack för snabbt ochutförligt svar.
Jag har C kort d-å bör man kunna byta tillbaka till C kort isen i Sverige
Bosse