2023-03-05 10:17:48
Står det inte i protokollet från årsmötet att man har fattat dessa beslut?
Fråga administratören/presidenten varför besluten har fattats.

Din förening har kanske haft stora problem med både poolen och barbeque-området. Det finns exempel där de som endast äger garage i föreningen ändå utnyttjar/missbrukar både pool och barbeque.
RM