Expertsvar:2023-09-20 11:30:40

Det finns ingen logik i det påståendet. Icke fastboende EU-medborgare kan köpa/äga en spanskregistrerad bil, så varför skulle de inte få omregistrera till spansk? Dessutom förväntas svenskregistrerade fordon brukas max sex månader i taget i Spanien, så det ligger i de spanska myndigheternas intresse att bilen får spanska plåtar.
Mats Björkman/Sydkusten

2023-09-30 12:43:09
Inte säker på att svaret stämmer.
Jag planerade för att ta ner en bil till våren.
Firman i Alicante som hjälper till med omregistreringar sa att jag måste vara bofast i Spanien.
Däremot kan jag köpa en spansk bil i Spanien utan problem.
sven-erik

2023-09-30 16:11:22
Inte säker på att svaret stämmer.
Jag planerade för att ta ner en bil till våren.
Firman i Alicante som hjälper till med omregistreringar sa att jag måste vara bofast i Spanien.
Däremot kan jag köpa en spansk bil i Spanien utan problem.
sven-erik

2023-09-30 21:37:10
Mats Björkmans svar är rätt. Man kan!
Gunnar

2023-09-30 21:58:28
Tack för svar😊

sven-erik

2023-09-30 21:59:04
Tack för svar😊

sven-erik