2024-01-30 00:36:11
Leffeboy,
i teorin skall man ha körkort om man kör bil. Är det så du tolkar lagar?
Tre månaders registrering är ingen speciell spansk regel. Se t.ex.

https://europa.eu

”Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som är EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du emellertid anmäla din närvaro vid ankomsten.

Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) och skaffa ett registreringsbevis.”
Gunnar

2024-01-30 10:34:59
Gunnar!
Litet orättvist att jämställa att köra utan körkort med att underlåta att anmäla sin närvaro i Spanien om man varit där mer än tre månader. Det ena kan medföra livsfara för andra trafikanter medan det andra endast utgör en administrativ miss.
Dessutom gäller min fråga enbart om motsvarande regel gäller för ickesvenska eu-medborgare på besök i Sverige. Om man går vidare till den länk du hänvisade till så får man heller inte något svar. Det närmaste man kan komma är följande: "Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna". Alltså i många länder, inte i alla. Frågan är fortfarande öppen vad gäller Sverige. Jag undersöker vidare och återkommer här när jag vet svaret.
Eftersom jag själv i många år tillbringat vintrarna i Spanien vet jag att jag inte är ensam om att inte anmäla att jag är här över tre månader om året. Dock aldrig mer än sex månader. Och jag vet att jag inte är ensam om detta utan att det är en stor majoritet som av slentrian/lättja gör på detta sätt. Vilket jag dessutom tror uppskattas av den spanska polisen som säkert inte har resurser och tolkar att ta hand om alla som egentligen borde anmäla sig.
Vill man verkligen ha dessa uppgifter, som säkert av olika anledningar kan vara bra för den spanska staten att ha, så borde man lägga upp en digital möjlighet genom vilken man på ett enkelt sätt skulle kunna göra denna anmälan.
På så sätt skulle man nog kunna få in en stor majoritet av de uppgifter man efterfrågar.
Mvh
Leffeboy

2024-01-30 11:09:11
Leffeboy,
du skriver ”Vilket jag dessutom tror uppskattas av den spanska polisen”. Det är ju bara trams. Det är klart att den spanska polisen inte uppskattar att någon bryter mot lagen.
Dina frågor gällde inte bara eu-medborgares besök i Sverige ”Gäller samma förhållande inom hela EU eller är detta en speciell spansk regel?”
För övrigt är det ganska lätt att se att Sverige inte har registrering efter tre månader för eu-medborgare. Oklart varför. De flesta eu-länder har registreringsplikt. T.ex. Finland för att nämna ett nordiskt land.
Att fortsätta diskutera dina argument för att strunta i att följa spanska lagen är ganska meningslöst.
Enligt min uppfattning bör tråden stängas.
Gunnar

2024-01-30 11:21:58
Ja det är klart vill man inte diskutera vidare så är ju det lättaste att stänga tråden. Dessutom kan jag inte se att jag uppmanar någon att inte följa den spanska lagen. Eller tror du verkligen på fullt allvar att majoriteten av svenskar som tillbringar mellan 3-6 månader per år i Spanien anmäler detta till spanska myndigheter. Jag menar bara att dels borde detta vara en EU-regel som i så fall borde gälla i alla EU-länder och dels borde det kunna göras på ett mycket enklare sätt. Dvs digitalt via nätet.
Leffeboy

2024-02-01 15:13:29
Sverige har 3-månadersregeln också. Det har debatterats en hel del angående romerna från Rumänien/Bulgarien. De flesta har inte pass, bostad, inkomst och är analfabeter, går dom och reggar sig åker dom ut.
När det gäller Spanien är att skaffa Padron det viktigaste för kommunen.
Estrella

2024-02-01 15:55:55
Estrella,
du kan inte jämföra Sveriges tremånadersregel med den spanska.
De eu-medborgare som har uppehållsrätt behöver inte ansöka! Till skillnad mot i Spanien där man måste registrera sin uppehållsrätt för att få vara längre tid än tre månader i följd. Sverige har slopat den regeln.
”Om du har uppe­hålls­rätt behöver du inte kontakta Migra­tions­verket
Om du arbetar, studerar eller har egna medel för din försörjning har du automatisk uppehållsrätt i Sverige och behöver därför inte ansöka om uppehållstillstånd eller kontakta Migrationsverket. Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare som har uppehållsrätt, så har även du uppehållsrätt. Efter fem år har du möjlighet att få permanent uppehållsrätt.”
https://www.migrationsverket.se

Gunnar

2024-02-01 20:50:01
Hur vore det om förståsigpåare Gunnar stoppade sina länkar och fantasier i halsen. Alternativt fråga nån som jobbar i verkligheten med de utsatta EU-medborgarna. Jag gör det men tänker inte lägga energi på en
#clown
Estrella

2024-02-01 21:11:20
Estrella,
jag tänker inte kommentera det här påhoppet på något sätt.
Gunnar

Expertsvar:2024-02-02 09:38:51

Vi tvingas tyvärr stänga denna tråd, då tonen i den spårat ur.
Mats Björkman/Sydkusten