Svar: Du har rätt till arbetslöshetsersättning, “prestación del desempleo”, om du blir av med din anställning, eller får din arbetstid reducerad ofrivilligt. Kravet är att du har varit inskriven i den spanska socialförsäkringen “Seguridad Social” under minst tolv månader de senaste sex åren, inte nått pensionsålder samt aktivt söker nytt jobb via arbetsförmedlingen INEM. Hur lång tid du får ersättning beror på hur länge du har varit inskriven i socialförsäkringen. Efter ett år får du max sex månaders ersättning och efter sex år i max två år. Du lämnar ansökan senast 15 dagar efter att du förlorat din anställning på något av INEM:s kontor. Utbetalningen sker sedan månadsvis via banköverföring. Beloppet beräknas utifrån din tidigare inkomst och utgör 60-70 procent av den baslön som företaget deklarerat till Seguridad Social (denna är alltid lägre än bruttonlönen). Mer information samt adresser till de lokala kontoren finns på INEM:s hemsida.

2019-12-07 13:07:48
är bofast i Spanien calle helena21 lamata hur går det till när man blir har aldrig varit arbetslös förut och vart ligger a-kassan i torrevieja. hälsningar bengtk93@gmail.com
BENGT
2019-12-08 12:01:19
Bengt,
http://www.sepe.es
Gunnar