2021-01-22 17:28:52
Millan 02,
eftersom du frågar om att förlänga empadronamiento, padrón, som skall uppdateras vart annat år för personer som inte är EU-medborgare och inte har residencia eller som EU-medborgare som normalt uppdaterar vart femte år finns olika vägar. I dessa corona-tider föreslår jag att du skrivet till din kommun och frågar. Ofta finns kommunerna på Messenger. Annars mejl.
Och blanda inte in frågan om residencia-registreringen. Den registreringen förnyas inte om du inte ändrat adress eller personuppgifter. Du kanske inte ens har registrerat din uppehållsrätt som EU-medborgare.
Gunnar

2021-01-22 17:37:24
Tack Gunnar

Millan02