2022-06-04 07:45:58
Alla inkomster betalas skatt för i Sverige men KPA som är en tjänstepension inom offentlig sektor betalar man inte skatt på i Spanien. Kpa får göra en utskrift på att du varit anställd inom offentlig sektor. Har precis avslutat ärende med spanska myndigheten och som jag hoppas ska vara avslutat. Det är viktigt att det står offentlig sektor på intyget.
IW

2022-06-21 17:09:53
Min skatterepresentant informerade mig om detta idag: 'Tidigare år har man inte redovisat pensioner från offentlig anställning i den spanska deklarationen. Skattemyndigheten i Spanien har ändrat reglerna för detta och nu måste vi redovisa dessa pensioner men med skillnaden att vi får göra avdrag för den skatt som betalats i Sverige på dessa pensioner. Då de totala inkomsterna då blir högre tillämpas då en högre skattesats då skattetabellen är progressiv. Det blir återbetalat av Skatteverket i Sverige.'
Enligt dem skulle alltså Sverige återbetala det som är dubbelt betald vad gäller även angående pensioner som härrör från offentlig anställning. Detta skulle alltså var något nytt. Man skulle ju vilja ha detta bekräftat av de svenska skattemyndigheterna.
verot

2022-06-21 17:30:09
verot,
jag har fått besked om att den totala pensionen skall ligga till grund för vilken skattesats man kommer upp i. Därefter dras offentliga tjänstepensionen bort för att undantas skatt i Spanien. Alltså ingen skatt i Spanien på offentlig svensk tjänstepension. Bara på resten med den uppnådda skattesatsen.
Låter rimligt även om det tidigare år beräknats på annat sätt.Gunnar

2022-06-21 18:07:49
Tack för en bra och tydlig förklaring.
verot

2022-07-04 13:11:07
hur får man fram intyg på att man varit statligt anställd och pensionen i Sverige beräknas på det?
helen

2022-07-04 13:53:32
helen,
hämta hos Skatteverket ett utdrag på dina inkomster och skatter. Extract Pensions. Kan fås på svenska eller engelska. Där framgår vem som utbetalar dina olika pensioner.
Gunnar

2022-07-04 15:15:17
tack! vi har alktid uppgivit att vi var lärare, och därför är ‘befriade’ från spans skatt ( i över 10 år) men nu fått brev om att dom vill ha bevis… på spanska, gällande 2019!
helen

2022-07-04 17:42:13
Men efter att ha gogglat har vi nu lärt att det bara är TJÄNSTEpensionen man inte betalar skatt på i Spanien, däremot på den allmänna…Hoppsan! Däremot kommer vi inte upp i 12.000€ i årsinkomst, så vi behöver egentligen inte deklarera alls…
Helen

2022-07-04 18:44:07
Helen,
jag rekommenderar att du tar kontakt med någon som kan hjälpa dig med din deklaration. Det är många som fått frågor från Spanska skatteverket om vilken typ av pension det är och varifrån den kommer.
Det är riktigt att pension från offentlig tjänst i Sverige inte beskattas i Spanien. Men den pensionen används i beräkningen av din totala inkomst och på det sättet får man fram vilken skatteklass du hamnar i. Innan skatten beräknas tar man bort tjänstepension så att den inte beskattas!
Personer i Spanien behöver inte deklarera om inkomsten är lägre än 22000 och kommer från en utbetalare. Är det utbetalning från fler får den andra inte var på mer än 1500 och totalsumman högst 22000.
Vi som har pension från Sverige har som regel pensionsutbetalning från flera olika. Och mer än 1500.
Men jag är ingen skatteexpert så rådgör med någon.
Gunnar

2022-07-04 23:13:27
Helen,
jag rekommenderar att du tar kontakt med någon som kan hjälpa dig med din deklaration. Det är många som fått frågor från Spanska skatteverket om vilken typ av pension det är och varifrån den kommer.
Det är riktigt att pension från offentlig tjänst i Sverige inte beskattas i Spanien. Men den pensionen används i beräkningen av din totala inkomst och på det sättet får man fram vilken skatteklass du hamnar i. Innan skatten beräknas tar man bort tjänstepension så att den inte beskattas!
Personer i Spanien behöver inte deklarera om inkomsten är lägre än 22000 och kommer från en utbetalare. Är det utbetalning från fler får den andra inte var på mer än 1500 och totalsumman högst 22000.
Vi som har pension från Sverige har som regel pensionsutbetalning från flera olika. Och mer än 1500.
Men jag är ingen skatteexpert så rådgör med någon.
Gunnar

2022-07-05 07:28:03
Tack för svar. Tyvärr har vi inga möjligheter att betala för sådan hjälp. Men vi beställer tid på det lokala skattekontoret.
Helen