2023-05-27 20:12:58
Om du skriver hur KPA formulerar sig i sitt intyg så ökar kanske chansen att någon kan hjälpa dig.


RM

2023-05-28 13:15:02
Tack RM för respons. Vad gäller det som KPA skriver så är det endast en månatlig inkomstuppgift/utbetalning från KPA. Därutöver ingenting. Ingen uppgift om arten av pension dvs pension efter anställning i offentlig sektor, ingenting om att den faller under art 18 och 19 punkt 2 i skatteavtalet och endast en liten rad att det är från Lokal government institution längst ner.
Pensionären

2023-05-28 15:17:29
Jag kan inte tänka mig att något bolag vill gå in på vad det står i skatteavtalet, men KPA borde kunna skriva ett riktigt intyg - se exempel nedan.

Certificate of pension payment 2022

KPA is the leading pensions company for the local government sector in Sweden. KPA is paying out an occupational pension for NAMNET inkl personnummer, earned by working for a local government agency.

Sen belopp, undertecknande, stämpel

RM

2023-05-28 19:47:48
Hej igen! Nyckelorden är väl: borde kunna. Det är inte så att dom inte vet vad dom ska skriva för det har jag upplyst dom om.Det är bara det att dom vägrar. Dessutom har dom fått en förlaga,som jag fick mej tillsänt från advokatbyrån, ett exempel från i det här fallet utskrivet i England, som gällde en lärare, Intyget var utomordentligt väl skrivet med alla uppgifter om det gällde en pension av offentlig anställning, att det var beskattat av Her Majestys treasury enligt art, 19 i skatteavtalet mellan England och Spanien, allt underskrivet personligt stämplat och klart. Så nog vet dom men enbart Sverige svenska tjänstemän har. Vad jag hade tänkt mej med inlägget var att det kanske fanns någon som hade samma erfarenheter så att jag inte behöver uppfinna hjulet igen. Kanhända om att flera , av de tusentals svenskar som finns i Spanien, kunde skicka en begäran om ett korrekt intyg,skulle få KPA att tänka om. Ju fler desto större problem för KPA. En förfrågan är ju knappt ett nålstick. Tilläggas bör att jag skickat en klagan till deras Kundombudsman så får vi se. En klagan till Finansinspektionen kanske, för i det här fallet är jag dubbelbeskattad och det innebär ju en felaktig hantering av insatta pensionsmedel. Men,men vi får se.
Pensionären

2023-05-29 11:29:17
Från en pensionär till en annan.
För några år sedan hände samma för mej och dom svarade då att dom aldrig hade skrivit något sådant intyg. Då blir det första gången sa jag för det kommer att hända fler gånger. Jag är inte den enda som jobbat inom offentlig tjänst som flyttat till Spanien. Dom skickade intyget per post det gick ju inte att skicka per mail då det innehöll personnummer. Intyget innehöll INTE att jag jobbat inom offentlig tjänst.nytt telefonsamtal och nytt intyg som innehöll OFFENTLIG tjänst. Jag har en firma som deklarerar för mej och hon blev nöjd och översatte det till spanska. Kanske kan dom titta på dom intyg dom skrivit ut tidigare.
Stå på dej.
IW

2023-05-29 14:11:38
Tack IW! Det var sådana uppgifter som jag önskade, För mej är det obegripligt(nåja ,kanske inte) att man inte kan ge ett intyg med relevanta uppgifter som ett annat lands myndigheter efterfrågar. Men, jag kommer att hålla "trycket uppe". Och som handläggaren sa: vi får inte skriva mer enligt våra "experter".
Pensionären