2017-10-29 09:27:22
Skatten har inte höjts de senaste åren.
Det är snarare tillgång och efterfrågan som sätter hyran. Det kan också vara så att det är den nya uthyrningslagen som påverkar, saker och ting har blivit krångligare.
Å andra sidan borde tillgången på lägenheter för långtidsuthyrning ha ökat men så kanske inte är fallet.
gusse