Expertsvar:2021-07-01 19:53:23

Hej Helen,
NIE-nummer är ett spanskt id-nummer för utlänningar som du behöver om du ska ha någon form av ekonomisk eller juridisk aktivitet här. Det vill säga om du arbetar, startar företag, köper en fastighet, etc. Du behöver inte det för att turista i landet.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-07-02 08:35:45
Många landsmän vistas i Spanien mer eller mindre hela året utan registrering. Men är det tillåtet enligt spansk lag? Svaret är ganska enkelt. Det är det inte!
Att det går om man inte upptäcks är en sak, men skall man skriva det?
Det finns EU-förordning som ligger till grund för ländernas lagar om detta. Även Sverige har denna förordning som grund.
Man får vistas upp till tre månader utan andra intyg än giltig ID-handling.
Om man är längre tid än så i följd är man skyldig att registrera sin uppehållsrätt hos polisen. Så kallad residencia. Man ansöker inte om uppehållstillstånd om man inte tänker ligga landet till last.
Dessutom är man skattskyldig i Spanien om man vistas/bor 183 dagar eller längre per år.
Så lite mer kunde expertsvaret innehållit!
Gunnar

2021-07-04 18:28:51
Följdfråga..... Ska jag ansöka om Nie nummer eller Recidencia och får jag per automatik ett Nie nummer när jag ansöker om Recidencia ?
Det finns så mycket information gällande detta men när jag googlar hittar jag också information som talar emot varandra.... Är rådvill
Helen