2022-03-16 15:37:59
Aitor Guisasola (Guisasola Abogados), expert på just det området.
Bästa advokaten

2023-03-14 10:56:22
Har varit med om en krock bil mc
Anklagad vållandet till kroppsskada.
Mc körde som en oljad blixt.
Jag gjorde en vä sväng. Om mc inte hade kört så fort borde denne kunnat avvärja.
Yvonne Jandréus

2023-03-23 12:38:48
Hej Yvonne
Har en liknade händelse

Vänstersväng
Hastighets begränsat område 30 km/t
Blinkade vänster från ca 75 m innan sväng
Bilen med vänster hjul något över mittlinjen
Min hastighet under 5 km/t

Kontrollerade framåt och bakåt
Hade några bilar i kö bakom och några scootrar
Svängde och efter 45 gr sväng kör en scooter in i min bil
Lätta personskador på scooter förare och passagerare
Kallade på polis och ambulans.

Nu konstigheter
Besökte polis stn och ett vittne följde med
Vi båda hade minnesanteckningar som polisen tog
Inget förhör
Gick dit efter några veckor för att hämta polisrapporten.
Fick inte ut den.
Vi mitt försäkringsbolag har jag fått ett beslut där jag blev ansvarig för händelsen
1 inget förhör med mig
2 inget förhör med vittnet
3 polisbeslut om ansvar
4 inga bilagor med våra minnesanteckningar finns i polisrapporten
5 polisrapporten skickad till domstol
6 vet just nu inte hur ärendet kommer fortskrida

Kommer koppla in advokat . Ifrågasätter polisens hantering av ärendet.
Uppfattar det som att polisen hanterar ärendet oproffsigt.

Sky