2022-08-05 10:55:16
Det är tillåtet att vaska guld i åar och bäckar i Spanien så länge det ej sker i kommersiell skala. Inga hinder föreligger
Robert
Robert