2024-03-10 17:00:49
Letar man efter fakta inom området så de avsaltningsanläggningar som använder omvänd osmos, drar cirka 3 kWh per 1000 liter vatten.
OBS, det gäller bara för stora anläggningar, och här finns en sammanfattning av tekniken:

https://watermanaustralia.com

Omvänd osmos, dvs reverse osmosis är samma process som sker i njurarna hos människorna. Fast omvänt då.

De kan använda energislag av lite allt möjligt, solpaneler, vindkraft etc. Som de nu är byggda så är den lämpligaste formen är elström. Den kan komma från diverse olika energikällor.

Köks Mästaren

2024-03-10 17:34:41
Hej Tack för ditt svar och länken som du skickade. I samband med att Spanien idag har det sjätte lägsta elpriset någonsin beroende på utbyggnad av sol-vind och vattenkraft så kan man se positivt på utvecklingen.
BHL
BHL

2024-06-13 23:34:39
Jovisst, det kan man verkligen se fram emot, en betydligt bättre tillgång på bra färskvatten, även vid Medelhavsländerna. Dessa anläggningar bygger på att det alstras ett högt tryck på ingångssidan. Det höga trycket kan man åstadkomma på nästan vilket sätt som helst, men bekvämast är förstås elström.

Omvänd osmos är dock inte helt utan nackdelar. Och speciellt ifall tillgången på bräckt vatten/saltvatten är dålig, som till exempel på vissa platser i Indien.

För de enkla filterpaketen så gäller tumregeln att 5 liter saltvatten ger 1 liter avsaltat vatten och 4 liter vattenspill.

Detta vattenspill har alltså en högre salthalt än det hade innan.
Denna tumregel gäller särskilt de billiga indiska/kinesiska vattenfilterna.

Men detta går att komma runt med att kedjekoppla filterna, och det är precis så de stora anläggningarna är byggda i Spanien.

Ingen vet dock hur länge filtrena behåller sin kapacitet. Men mycket tyder idag på att de ska hålla längre än vad som först förutspåddes.

De är genialt ihopbyggda för man kan bara skruva dit nya filterpaket efterhand för att öka på kapaciteten mer och mer.
Medelhavets saltvatten är ju obegränsat och tar aldrig slut.
Köks Mästaren

2024-06-14 00:00:13
I Spanien kan det bli aktuellt med två olika ledningsnät, ett för avsaltat dricksvatten där vissa viktiga mineraler för kroppen har tillsatts plus eventuell klorering.

Det andra nätet kan komma att handla om avsaltat vatten för bevattning, och där behöver inga mineraler tillsättas. Inte heller klor.

Detta vatten kan mest komma att bli aktuellt för de många golfbanorna och parkförvaltningarna eftersom de har råd att betala betydligt mera för vattnet, än de vanliga odlarna.

För övrigt så är det inte allt som är grönt på golfbanorna som är naturligt gräs utan det är konstgräs istället.

Konstgräs är också mycket vanligt i de torrare delarna av Mellanöstern, där det är status med en grön gräsmatta, särskilt runt poolerna.

Tyvärr lär de sig sällan att simma därför att de flesta poolerna i de regionerna är bara ankeldjupa. De finns där bara för att det ska se fint och lyxigt ut.

I och för sig så har de oftast också magnifika mosaiker i bottnen och då måste poolen vara grund för att mosaiken ska synas tydligt.

Så vad vattenfrågan anbelangar så ser framtiden relativt ljus ut i Spanien nu.

Det finns dock en liten men betydelsefull hake i detta. Och det är det dricksvatten som säljs på flaska. Man vill inte att avsaltat klorerat vatten ska få säljas på flaska, utan det ska vara fortsätta få genuint källvatten istället.

Vad som kommer att hända på denna fronten är svårt att gissa sig till. Klorerat vatten passar inte alls bra att fylla på flaska och sälja förstås.

Klorering är numera en antik metod och de allra flesta vattenverk använder hypokloritmetoden istället som är betydligt enklare att hantera.
Köks Mästaren