Expertsvar:2014-02-03 11:17:29

Du behöver inte vara resident i Spanien för att äga en spanskregistrerad bil. Det är dessutom det som du av både lagliga men framför allt praktiska skäl bör välja. En svenskregistrerad bil som bara används i Spanien innebär problem av både skattemässig, försäkringsmässig och besiktningsmässig art.
Mats Björkman/Sydkusten
2014-02-03 22:54:10
Bara för att vara säker på ditt svar, betyder det att jag kan köpa en spanskregistrerad bil med ägaradress i Sverige? Utan NIE-nr?
Kan man ställa av en bil på samma sätt som i Sverige för att reducera skatt och försäkring?
Bilköparen
Expertsvar:2014-02-04 09:24:57

För att kunna köpa en spank bil måste du ha NIE-nummer (spanskt skattenummer) som man skaffar hos Policía Nacional eller genom en gestor. Du behöver även en spansk adress, antingen egen bostad eller hyresobjekt, som du styrker medelst hyreskontrakt eller någon el/vattenräkning i ditt namn. (Källa: Ofiauto Marbella)
Mats Björkman/Sydkusten
2014-02-04 12:57:14
Om man ska omregistrera en svensk bil i Spanien, vilka handlingar behövs? Måste alla gamla besiktningsprotokoll finnas med? Måste de översättas till spanska?
/ Kristina
Kristina
Expertsvar:2014-02-04 15:37:27

För registrering av fordon, se tidigare svar: http://sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten
2014-02-08 23:46:23
Mats Björkman skriver ovan lite diffust att "En svenskregistrerad bil som bara används i Spanien innebär problem av både skattemässig, försäkringsmässig och besiktningsmässig art."

Följande gäller:

Om din vistelse i Spanien är kortare än 182 dagar per kalenderår (6 månader) blir du inte resident i Spanien och då har du rätt att köra en svenskregistrerad bil i Spanien.

För bilen gäller att den får användas i Spanien högst 182 dagar per kalenderår, men bilen får finnas i Spanien längre tid om den tas ur trafik rent fysiskt (garage eller privat parkering) och ställs av hos Transportstyrelsen.

Beträffande besiktning så gäller körförbud pga utebliven besiktning endast i Sverige. För att säkerställa att bilen är i godkänt skick bör man göra en frivillig besiktning i Spanien. Skatt och försäkring betalas som vanligt i Sverige.

Det finns många missförstånd gällande utlandsregistrerad bil i Spanien och därför passar jag på att ge två pålitliga källor:

1. http://spain.angloinfo.com

Där står: "EU citizens who are not Spanish residents may drive their foreign-registered vehicles (cars, motorbikes and caravans) in Spain for up to 180 days (six months) in a calendar year as long as it is road-worthy in the country in which it is registered. In this case, only the owner of the vehicle may drive it. Students from another EU country studying in Spain are permitted to temporarily import a car for the duration of their studies, but proof of enrolment in an academic institution will be requested.

A foreign-registered vehicle may remain in Spain for more than 180 days in a calendar year as long as it is not driven. Even though EU citizens are no longer required to obtain a residence card, after 182 days the vehicle must be registered in Spain or garaged.

Note: the six month period need not be consecutive and is counted over the course of a calendar year only. This period is based on the owner's and not the car's presence in Spain."

2. I Spanien finns en lag nr 38/1992 om särskilda skatter. Den lagen stipulerar att nya eller begagnade fordon måste vara registrerade och skattade i Spanien när de används i Spanien av invånarna i Spanien. Det finns ett särskilt tillägg till den lagen, ett sk BOE (Boletín Oficial del Estado) som heter "BOE núm.312 Martes 29 diciembre 1992".

Där står på sidan 44327:
Disposición adicional primera.
Deberán matricularse en España los medios de transporte, nuevos o usados, a que se refiere la presente ley, cuando se adquieran por personas, entidades o titulares de establecimientos con domicilio o residencia fiscal en dicho territorio para circular o ser utilizados en el mismo.

På svenska:
Första tilläggsbestämmelsen.
Fordon (nya eller begagnade) måste registreras i Spanien enligt denna lag om de förvärvats för och ägs av personer med bosättningsort eller skatterättslig hemvist i territoriet och för att använda i detta.

Det betyder att personer som är bosatta i Sverige (inte residenta i Spanien) och äger en svenskregistrerad bil inte kan tvingas att registrera bilen i Spanien. Lagen säger ingenting om hur länge bilen får vara i Spanien. Avgörande är att bilen ägs och används endast av person(er) bosatta i annat land än Spanien.

Dokumentet finns på internet:
https://www.boe.es
Gerard
Expertsvar:2014-02-09 12:18:40

Det är på sin plats med en eloge till Gerard för hans utförliga svar i detta ärende. Het kandidat till hedersmedlem i Fråga Sydkustens expertpanel! Bravo!
Mats Björkman/Sydkusten
2014-02-09 15:11:22
Tackar!
Gerard
2014-02-10 11:53:41
Gerard, bara en liten kommentar.
På den, som du skriver, pålitliga källan spain.angloinfo.com http://spain.angloinfo.com hemsida står följande:
Note: a vehicle that is in Spain for a continuous period of more than six months is considered to be permanently imported and must be re-registered on Spanish plates.
Men det är väl inget att bry sig om?
Kan du kanske också få svenska Transportstyrelsen att acceptera EU regler så vore det bra. De hävdar ju att man som utlandsboende får bruka sin utlandsregistrerade bil i Sverige under semestrar (Transportstyrelsens tolkning av tillfällig vistelse), men att fordonet ska lämna landet mellan varje semesterbesök.
Gerard, jag håller med dig om att det strider mot EU regler, men det är inte alla lagar och bestämmelser som är EU anpassade. Kan du få fram en ändring av de svenska förordningarna om detta kommer många utlandsboende att vara dig tacksam.

Gunnar
2014-02-10 20:57:36
Gunnar, i http://spain.angloinfo.com kapitlet om "ITV Vehicle Roadworthiness in Spain" finns ett avsnitt om frivillig besiktning av utländska bilar. Där finns det citat du återgivit som en kortfattad anmärkning. Formuleringen "is in Spain for a continuous period of more than six months" är sedan förtydligat i det citat jag refererat till. "Mitt" citat finns under rubriken "Bringing Your Vehicle to Spain" och där lämnas en mer utförlig beskrivning av vad som gäller,

Dessutom finns som jag nämnt ovan spanska BOE 312 som tydligt specificerar att fordon måste registreras i Spanien endast om fordonet "ägs av personer med bosättningsort eller skatterättslig hemvist i territoriet"(Spanien).

Jag vet att du ifrågasatt det jag hela tiden hävdat, men tolkar din senaste kommentar som att vi nu är överens om vad som gäller.

Vad gäller svenska Transportstyrelsens misstolkning av svensk lag och EU-fördrag är det uppenbart att TS har fel. Den formulering i den svenska lagen som är avgörande är "fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt brukas här." Om fordonet brukas här endast när ägaren är här på semester är det självfallet fråga om tillfälligt brukande. En utlandssvensk som vill lämna kvar sin utlandsregistrerade bil i Sverige behöver således inte frukta de svenska reglerna, särskilt eftersom en annan tolkning skulle innebära ett brott mot gällande EU-förordning. Dock bör man kontrollera vad som sker i hemlandet om bilen inte besiktigas. Vissa länder bötfäller ägaren om bilen inte besiktigas i hemlandet.
Gerard
2014-03-04 20:40:35
Gerard,
Frågan om hur Transportstyrelsen ser på frågan "lever".
Jag har ännu en gång skrivit dit för att undersöka om möjligen reglerna har ändrats i Sverige. Jag skrev:

Kan man, om man bor i Spanien och tillbringar några månader(mindre än 6) i
Sverige varje år,
enligt EU-förordningar lämna kvar sitt fordon i Sverige när man återvänder hem för
att återigen nästa år använda bilen? Bilen är besiktigad och har alla nödvändiga
handlingar och kommer inte att vara i trafik under tiden ägaren är hemma i Spanien.
Eller finns det, hur otroligt det än kan verka, svenska förordningar som "kör
över" EU-förordningar i den här frågan?

Svaret, som kom i dag, är följande (jag har skickat en följdfråga som jag ännu inte fått svar på):

Ett utlandsregistrerat fordon får tillfälligt användas i Sverige om det
räknas som fordon i internationell vägtrafik och har en giltig trafikförsäkring. Ett
fordon anses vara i internationell vägtrafik i Sverige om:

1. fordonet ägs eller används av en fysisk eller juridisk person som har sin
huvudsakliga hemvist utomlands. Med huvudsaklig hemvist menas där fordonsägaren har sin
huvudsakliga bostad och att han eller hon vistas där 185 dagar eller mer på ett kalenderår.
2. fordonet inte är registrerat i Sverige och att,
3. fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt brukas här.

Om syftet med införseln är att registrera fordonet i Sverige räknas det inte som
att det ska tillfälligt brukas och då får fordonet bara användas i en vecka med stöd
av den utländska registreringen.

Exempel på tillfälligt brukande:
Fordonsägarens huvudsakliga hemvist är utomlands, men han eller hon har en
sommarstuga i Sverige och vill använda sitt utlandsregistrerade fordon under semestrarna i
Sverige. Fordonet ska lämna landet mellan varje semesterbesök.

Men, om fordonet nu ska vara kvar i Sverige emellan varje besök så kan det ju
registereas om till svenskt. Då kan fordonet kontrollbesiktas i Sverige när det är dax
och behöver således inte transporteras till Spanien varje gång den ska genomgå
kontrollbesiktning och den kan vara avställd under tiden den inte används och således
betalar man inte fordonsskatt för den då den är det.

Om hemvisten är i Sverige så ska fordonet omregistreras.
Gunnar
2014-03-05 01:32:36
Ja du Gunnar. Du är lika envis som jag. Det är bra! Fast deras svar ovan stämmer med tidigare svar. Det de skriver är endast fel på en punkt. " Fordonet ska lämna landet mellan varje semesterbesök". De har inget lagstöd för den meningen.

Den avgörnde svenska paragrafen är:

14 § Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik i
Sverige om fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sitt huvudsakliga hemvist utomlands, fordonet inte är registrerat i Sverige, och fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt brukas här.

Inte ett ord i lagen om hur länge fordonet får vara i Sverige.
Gerard
2014-03-22 12:09:55
Gerard, nu blir det säkert en ny omgång med åsikter om hur länge o.s.v. när lagen så småningom träder i kraft.

Från tidningen El País http://politica.elpais.com

Bland annat följande:

9. Obligatoriedad de matricular en España los vehículos de extranjeros residentes. Hasta ahora, los extranjeros residentes solo deben cumplir las obligaciones tributarias fijadas en la Ley de Impuestos Especiales, pero no es preceptivo que matriculen su coche en España, lo que en la práctica dificulta que sean sancionados o sometidos a controles. La concreción de este artículo se hará en el reglamento.

På engelska

Foreign residents must register their vehicles. Because foreigners living in Spain were not under the obligation to register their cars here, in practice it was difficult to get them to pay traffic fines or submit to controls. The new regulations will determine the deadlines and conditions for vehicle registration.
Gunnar
2014-03-22 14:50:01
Gunnar. Det framgår inte i vilket sammanhang detta skrivits. Är det en åsikt som någon uttalat eller ett färdigt lagförslag? Tacksam för info om du läser mer om detta.
Gerard
2014-03-22 16:06:58
Det rör sig om 20 nya regler som antagits av kongressen. Veinte nuevas normas de tráfico que ha aprobado el Congreso
Klicka på länken till El País så kan man läsa på spanska och engelska.
http://politica.elpais.com
Gunnar
2014-03-23 01:49:00
Detta handlar om att för "los extranjeros residentes" på engelska "foreigners living in Spain" har tidigare lagen om särskilda skatter " la Ley de Impuestos Especiales" reglerat detta, men lagen har inte specificerat kravet på registrering i Spanien. (Därför finns nu den tilläggsbestämmelse som jag skrivit om ovan). Jag antar att det nya är att lagen ska ändras så att den täcker det som nu bara finns i tilläggsbestämmelsen. Då kommer det att stå i lagen att bilen inte bara måste skattas i Spanien utan även att bilen måste registreras i Spanien. Men detta avser utlänningar som är residenta i Spanien, så berör det inte det vi diskuterat här. Vår diskussion har ju handlat om utlänningar som inte bor i Spanien. Med bor menas ju "vistas mer än halva året". Vi får se när/om den nya lagen kommer om jag tolkat detta rätt.
Gerard
2014-03-23 12:03:01
Frågan som uppstår är vad som syftas med ”extranjeros residentes” enligt det nya lagförslaget.

”Extranjeros residentes” som bor stadigvarande (mer än 183 dagar/år) får ju redan nu enligt lagar och förordningar inte använda sig av fordon som inte är registrerade i Spanien. Bortsett från den tid de har på sig att registrera om sitt fordon. Därför verkar lagförslaget ganska obegripligt och ogenomtänkt.

Om och hur lagen är tänkt att kunna bli tillämplig på andra ”extranjeros residentes” återstår att se. Alltså på de som bor mindre än halva året i Spanien. Spanien kan ju inte tvinga utländska turister från annat EU-land att registrera sina fordon i Spanien.

Men redan nu finns förodningar/lagar för vistelse mindre än halva året.

Registrering i polisens utlänningsregister för uppehållsrätt om man bor längre tid än 3 månader i följd i annat EU-land är ju redan nu en verklighet.

Men det gäller inte fordon.

Vi får vänta och se vad det blir av lagförslaget som kongressen antagit.

Gunnar
2014-04-25 15:54:15
Intressant och kanske bra att känna till nu när många spanien-bosatta tar sin spansk-registrerade bil med sig till Sverige för sommarvistelse är vilka skillnader som finns inom EU när det gäller att följa förordningar och lagar.
Lägg till exempel märke till att man enligt EU-förordning inte får låna ut sin bil till en i Sverige bosatt om man inte själv är med.
Enligt svenska regler är det däremot ok om bilen är godkänd för trafik i sitt registreringsland.
Det är en fråga som har diskuterats flitigt i sociala medier. Får man eller får man inte låna ut sin utlandsregistrerade bil till någon som bor i Sverige. Det får man alltså göra enligt Transportstyrelsens besked i mars 2014.

Från http://europa.eu
Tillfälliga vistelser
Om du behåller din bostad i ditt hemland men vistas i ett annat EU-land i högst sex månader, behöver du inte registrera din bil där eller skatta för den. Den kan fortsätta vara registrerad i ditt hemland.

Om du vistas i ett annat EU-land i högst sex månader och bilen inte är registrerad där, är det olagligt att låna eller hyra ut bilen till någon som är bosatt i det landet. Den personen får bara köra din bil om du är med i bilen.

Du får dock låna ut din bil till vänner eller familj på besök, under förutsättning att de inte är bosatta i ditt nya land.
Om du vistas i ett annat land längre tid än sex månader, måste du vanligtvis bosätta dig i det landet och du måste registrera din bil där.

Enligt Transportstyrelsen gäller följande i Sverige för tillfälliga vistelser.
I Sverige är det tillåtet för en utländsk medborgare som inte bor i Sverige, att äga en bil registrerad i Sverige.

Det är inga problem att för en svensk låna en utlandsregistrerad bil så länge den är godkänd för trafik i sitt registreringsland.

Samma sak gäller för utländska besökare som vill låna en svenskregistrerad, eller utlandsregistrerad bil i Sverige, så länge bilen är godkänd för trafik i respektiv

Gunnar
2014-06-09 14:12:14
En svensk registrerad bil som vi kör ner dit och använder under ca. 5 månader - skall vi då:
1) avställa bilen de tider vi inte är där - är det ett "måste"?
2) Bilen är Svenkregistrerad och skattad och försäkrad i Sverige - kan vi då båda köra den? Och kan vi låna ut den till barn/vänner (svenska medborgare) som lånar vårt boende där?
3) Om bilen inte kan besiktas - hur blir det då med skatten i Sverige? De hänger ju ihop - besiktad bil = skattsedel. Eller??

Ni tycks vara mycket insatta i frågorna - kanske kan ni klara ut mina också?

Håkan
Håkan S
2014-06-09 15:37:17
Ni skriver att ni är svenska medborgare, men medborgarskapet har ingen betydelse. Avgörande är var ni bor. Om ni bor i Spanien (spansk recidensia) får ni inte köra en svenskregistrerad bil i Spanien. Jag förutsätter att ni bor i Sverige och vistas mindre än 6 månader per år i Spanien. Då är svaren på era frågor följande:

1. Det är inte ett måste att ställa av bilen när ni inte är där, men en fördel. Numera kan ni lätt göra det via internet.

2. Bilen får köras av alla, UTOM personer som är fast boende i Spanien (spansk recidensia).

3. Skatten ska betalas i Sverige oberoende av om bilen är besiktigad. Skatt och besiktning hänger inte ihop. Den enda konsekvensen av utebliven besiktning är att bilen har körförbud i Sverige. De flesta försäkringsbolagen i Sverige kan dessutom enligt försäkringsavtalet begränsa ersättningen vid skada. (Kolla försäkringsvillkoren). Trafikförsäkringen gäller dock alltid fullt ut. Vid en olycka i Spanien kan man dessutom får problem med spanska myndigheter om bilen är i "icke vägdugligt skick" . Därför är det klokt att göra en frivillig besiktning hos ett spanskt besiktningsföretag varje år.
Gerard
2014-06-10 10:01:11
återkommande replig,"mindre än 6 mån per år",gäller det även vistelse för personen utan residenssia????
vinski
2014-06-10 13:56:51
Det är verkligen inte lätt att hålla reda på alla turer runt ”residencia” (stadigvarande bosatt).
Om man skall uppehålla sig längre tid än 3 månader i följd i Spanien är man skyldig att registrera sig hos polisens utlänningsregister. Då erhåller man det gröna papperet ”Certificado de registro de ciudadano de la unión”, som ofta kallas residencia-papper eller residencia-kort.
Men bara för att man har ett sådant innebär inte det att man är stadigvarande bosatt och därmed skattepliktig i Spanien. För att bli det måste man vara bosatt mer än 6 mån/år.
Det är nu som det kan bli problem om man kör sin svensk-registrerade bil och inte kan visa för nitisk polis att man inte är bosatt mer än halva året i Spanien. Utan intyg kan polisen få för sig att du kör olagligt. Detta trots att du följer alla regler. Du bor längre tid än 3 månader i följd men mindre än halva året och har residencia certifikat.

Gunnar
2014-06-10 23:45:10
vinski: Man anses bosatt (resident) i det land där man vistas mest varje år. Om man vistas i Spanien mer än halva året anses man således bosatt i Spanien, Då får man inte köra utlandsregistrerad bil i Spanien. Detta gäller oavsett om man registrerat sig enligt gällande regler eller ej.
Gerard
2014-09-05 09:50:00
Det var många och långa utläggningar för att skaffa en bil.
Jag får ofta erbjudande på billiga uthyrningar från bl.a.autoeurope från ca 5-6.-€/dygn.Då är det knappast lönt att köpa en själv.


Rolf A
2014-09-11 14:29:20
Har hört att om man betalar spansk fordonsskatt på sin svensk registrerade bil så kan man försäkra bilen i ett spanskt försäkringsbolag. Är det möjligt?

PM
PM
2014-09-15 08:52:36
Man kan höra väldigt många konstiga saker, men de behöver för den skull inte vara sanna!
Gunnar
2014-09-15 14:39:28
Trodde inte heller att det stämde men uppgiften kom från en person som jobbar med försäkringar så jag tyckte det var värt att kontrollera.
Problemet med frågan om försäkring av svenskregistrerad bil i Spanien som fått körförbud i Sverige p.g.a. utebliven besiktning är att man får olika uppgifter från samma försäkringsbolag. Det verkar som villkoren tolkas olika beroende vem man pratar med.
PM
2014-09-16 11:15:51
Lusläs försäkringsvillkoren. Där står vad som gäller.
Gerard
2014-09-17 06:34:15
Hej.

Jag har lite frågor ang det hela. Jag har läst igenom det mesta utav vad som står skrivet ovanför.
Jag bor permanent här. Jag har nie-nr och residencia.
Jag blev för cirka 3 månader sedan stoppad i trafikkontroll. där dom kollade alla papper osv. Jag kör svensk-reggat.

Polisen sa först och främst att ifall jag kör ett svenskt fordon så måste jag ha papperna översatta till spanska(vet dock ej ifall han menade översatta av en akutoriserad person eller "google translate". För ha sa att han ju inte kan förstå vad som står på dom.
Därefter sa han att det har skett en lagändring där man endast får bruka sin svenska bil i 3 månader om året, och därefter måste jag omregistrera den. Och dessutom måste jag "konvertera" mitt svenska körtkort till spanskt körkort.
Igårkväll blev jag stoppad igen, och såklart var det samma polis, och han kände igen mig, och påpekade detta igen, men att han lät det gå för den här gången.

Så min fråga är: - Ifall jag skulle bli stoppad en tredje gång, vad kan hända? Kan dom beslagta bilen? Kan jag få böter?(och isåfall hur mycket?)

Mvh Kalle


Kalle
2014-09-17 11:55:18
Om man bor permanent här i Spanien får man inte köra egen utlandsregistrerad bil. EU-regler anger att man vanligtvis måste registrera sin bil inom sex månader efter det att man flyttat till bosättningslandet men också att den tiden kan vara kortare. Enligt EU-regler får man köra utlandsregistrerad bil om bilens ägare, som inte bor i Spanien, är med. Gäller alltså inte egen bil.
Den lagändring som "din" polis berättade om är för mig okänd.

Gunnar
2014-09-18 12:52:41
Någon som har kontaktat försäkringsbolaget och kollat så att försäkringen verkligen gäller på t ex en bil som inte vart försäkrad på flera år?
Ric
2014-09-18 14:21:55
Jag har kollat. Trafikförsäkring gäller alltid. Övrigt gäller ofta inte. Varierar beroende på bolag. Står i försäkringsvillkoren om det inte gäller.
Gerard
2014-09-18 14:42:18
Så min fråga är: - Ifall jag skulle bli stoppad en tredje gång, vad kan hända? Kan dom beslagta bilen? Kan jag få böter?(och isåfall hur mycket?)

Mvh Kalle
Kalle
2014-09-19 15:20:54
Kalle, enklast är att du tar kontakt med någon som kan hjälpa dig med att få bilen inregistrerad i Spanien, för det är helt klart så att du som stadigvarande bosatt här inte får köra en utlandsregistrerad bil. Du har en begränsad tid på dig för att få allt klart. Under tiden du väntar på spanska skyltar får du köra din bil om du kan visa papper på att processen har påbörjats.
Spanska böter brukar vara relativt höga.
Gunnar
2014-09-28 18:54:40
Hej.
Först och främst tack för en fantastisk sida.
Min fråga är får jag äga och köra en spanskreistrerad bil i Spanien om min bosättning är i Sverige. Alltså inte resident i spaninen.
KD
2014-09-28 19:07:20
KD. Sveret på din fråga är, köra ja, men äga beror på.... Förutsättningarna för att äga en spanskregistrerad bil finns i början på den här tråden. Jag citerar:

"För att kunna köpa en spansk bil måste du ha NIE-nummer (spanskt skattenummer) som man skaffar hos Policía Nacional eller genom en gestor. Du behöver även en spansk adress, antingen egen bostad eller hyresobjekt, som du styrker medelst hyreskontrakt eller någon el/vattenräkning i ditt namn. (Källa: Ofiauto Marbella)
Mats Björkman/Sydkusten"

Om du inte har en spansk adress utan bor på hotell eller hyr olika bostäder varje gång, kan du således inte äga en spanskregistrerad bil. Då återstår att hyra bil eller köra med svenskregistrerad bil.
Gerard
2014-11-01 23:41:12
Kan man inte ha som i sverige en typ boxadress, där man är skriven i "församlingen" då får man ju äga bil. då kan man ju hyra olika bostäder från gång till gång
Josse
2014-11-13 11:47:59
Gerard, du har tidigare skrivit om frivillig besiktning av kvarlämnad svenskregistrerad bil i Spanien som brukas av person som inte bor stadigvarande i landet (resident). Jag har undersökt om det är ok i förhållande till gällande regler och resultatet är följande.

Man kan göra en frivillig besiktning av sitt fordon i Spanien. Likaså kan man göra en inofficiell besiktning av en utlandsregistrerad bil i Sverige.

Men ingen av dessa besiktningar är något som Spanien eller Sverige kan godta. Detta på grund av att periodisk trafiksäkerhetskontroll är reglerat i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009.

"Om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet". Där sägs i kapitel 1 artikel 1:

I varje medlemsstat ska i den staten registrerade motorfordon
med tillhörande släp- och påhängsvagnar genomgå periodisk
trafiksäkerhetsprovning i enlighet med detta direktiv.

Det betyder att du inte kan göra en kontrollbesiktning i Spanien och få den godkänd som en svensk kontrollbesiktning. Fordonet ska besiktas i det land där fordonet är registrerat.

Den här informationen har jag fått av Transportstyrelsen i Sverige. Se också http://www.notisum.se

Om man gör en frivillig besiktning i Spanien av sin svenska bil i så är det inget spanska myndigheter kan godta. Däremot får man ju reda på om det är något fel på bilen som måste åtgärdas. Så på det sättet kan det vara bra. Men det hjälper inte om polisen är nitisk i sin kontroll om man blir stoppad.


Gunnar
2014-11-13 13:08:21
Har nyligen fått erfara mycket av alla frågor ovan.

En god vän (varken han eller jag är residente) lånade min svensk registrerade bil i Marbella blev stoppad i poliskontroll som ville se försäkringsbrev och besiktningsprotokoll svenskt eller spanskt. Bilen är obesiktigad sedan 2010 och försäkringsbrevet fanns ej i bilen då ville man ha 100€ i böter vilket han inte hade på sig.

Polisen beslagtog bilen. Han försökte hämta ut bilen följande dag genom att uppvisa försäkringen och betala böterna men bilen kunde endast lämnas ut till ägaren eller mot fullmakt i original bevittnad av Notarius publicus och grönt föräkringskortkort.
Skickade ner dessa papper från Sverige när han försäkte hämta ut bilen igen satte dom körförbud på den och krävde en Spansk besiktning ITV. Nu är bilen uthämtad besiktigad böter och övriga juridiska kostnader betalda en nätt summa av 1500€ totalt.

PM
2014-11-13 13:25:46
PM,
Spanien tillämpar ibland, liksom Sverige, egna regler. För hur kan man annars kräva spansk besiktning när EU reglerna klart säger "I varje medlemsstat ska i den staten registrerade motorfordon
med tillhörande släp- och påhängsvagnar genomgå periodisk
trafiksäkerhetsprovning i enlighet med detta direktiv."?
För ett par år sedan fick en bekant till mig sin bil beslagtagen av polisen på grund av liknade omständigheter. Han kunde senare hämta ut sin bil, men var då tvungen att först ordna med alla avgifter och papper för att kunna registrera den Spanien.


Gunnar
2014-11-13 14:09:03
Hej Gunnar,
Dom gör lite som dom vill man har inte mycket att sätta emot.
I mitt fall så var det fel att kräva spansk besiktning och även grönt kort.
Det verkar som dom för tillfället jävlas lite extra med icke spanska medborgare nya skatter och kontroller mm.
PM
2014-11-13 14:38:57
Frågan är då varför inte registrera bilen i Spanien om den ändå skall vara kvar? Eller varför inte köpa en spansk-registrerad bil?
Gunnar
2014-11-13 14:39:14
Frågan är då varför inte registrera bilen i Spanien om den ändå skall vara kvar? Eller varför inte köpa en spansk-registrerad bil?
Gunnar
2014-11-13 14:55:21
Har funderat på dom alternativen.
Var kan man få reda på i förväg kostnaden för registering?
Hur är besiktningsreglerna i Spanien. Hur ofta och hur bestäms tidpunkten?
Eftersom jag inte är i Spanien mer än ca 12 veckor per år fördelat på 3ggr. kan det bli svårt att passa deras tider.
PM
2014-11-13 17:47:06
Bilar besiktigas första gången när de äldre än 4 år. Därefter vartannat år tills bilen är 10. Sedan varje år. http://www.iteuve.net
När på året beror på registreringsnumret. Se http://itvcitaprevia.es
Att registrera in sin svenska bil kan kosta från några hundra Euro och uppåt. Det finns många företag som sysslar med att registrera in fordon. Några kan nog betraktas som lycksökare med hutlösa priser. Så bäst är att höra sig för på plats och inte anlita den första man får tag på.
Gunnar
2014-11-21 14:49:56
Anledningen till att polisen besiktigade bilen kan vara att de har en regel att inte släppa iväg "farliga" bilar från sitt garage.


Sharky
2014-11-21 15:04:49
Gunnar. Du verkar tvärsäker på detta. Då kan du kanske också tala om hur man gör om man tänker ta hem den svenskregistrerade bilen till Sverige igen om 1-2 år.
Gerard
2014-11-21 15:49:18
Tanka och kör...
Rolf A
2014-11-21 17:31:40
Eftersom varje land i EU har åtagit sig att se till att bilar i trafik är besiktigade och lagliga så skulle enda sättet att få hem en bil med automatiskt körförbud pga utebliven besiktning vara att skicka bilen på biltransport.
Sharky
2014-12-06 01:08:24
Vad som står i EU-direktiv är inte relevant, utan det är respektive nationella lagar som styr detta.

Texten ovan från Gunnar ändrar ingenting eftersom det är nationell lag som gäller för medborgarna.

"I ett direktiv anger EU vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till. Direktivet kan gälla ett eller flera medlemsländer eller alla medlemsländer. För att de principer som fastställs i direktivet ska få effekt för medborgarna måste medlemslandets lagstiftare införliva direktivet med nationell rätt genom en rättsakt som anpassar direktivets mål till medlemslandets lagstiftning.

I direktivet anges en tidsfrist för dess införlivande med den nationella lagstiftningen: När det gäller införlivandet har medlemsländerna visst manöverutrymme som gör att de kan ta hänsyn till nationella särdrag. Införlivandet måste ske inom den tidsfrist som fastställs i direktivet."

Källa: http://ec.europa.eu

Gerard
2014-12-06 09:46:25
Asimismo, se ha aplicado lo dispuesto en la Directiva
2009/40/CE, de 6 de mayo, relativa a la inspección técnica de vehículos a motor y sus remolques,
Från “MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE LAS
ESTACIONES I.T.V.” Revisión 7ªc3. Enero de 2012

Varför skulle ITV tillämpa reglerna i direktivet om det inte gäller i Spanien?
Svaret är naturligtvis att Spanien följer bestämmelserna i EU-direktivet.
Gunnar
2014-12-29 11:19:03
Herre Gud vilken djungel
Jag ska flytta permanent till Costa blanca.....har en BMW 750 2010 som jag gärna vill behålla...nån som vet vad kalaset kostar...eller vem man kan anlita
Curt
2014-12-30 20:57:26
Varför är detta krångligt över huvudtaget?
Bilar tillverkas för global användning.
Vi har ett gemensamt EU.
Vi betalar jättepengar för våra politiker i Bryssel.
Detta kunde väl lösas med gemensam EU-registrering av fordon
Jorma
2014-12-30 23:04:32
Att "Spanien följer bestämmelserna i EU-direktivet" om besiktning betyder att spansk lag föreskriver att och hur spanskregistrerade bilar ska besiktigas. Vad gäller svenskregistrerade bilars besiktning gäller svensk lag. Den lagen säger att bil som inte besiktigas i tid inte får brukas i Sverige.

Det intressanta är om det finns en spansk lag som föreskriver hur länge en utlandsregistrerad bil får finnas i Spanien. Någon sådan lag har inte jag funnit.

Det Jorma efterlyser är långsamt på gång. Nästa steg är att länderna kan godkänna varandras besiktningar.

I direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 (som ersätter direktiv 2009/40/EG och ska införlivas i ländernas lagar senast den 20 maj 2017) står att Rådet och parlamentet har antagit det nya direktivet av ett antal skäl, däribland (punkt 16):

"Medlemsstaterna bör ges befogenhet att utse provningscentrum som är belägna utanför deras territorium att utföra trafiksäkerhetsprovningar av fordon som är registrerade på deras territorium, om dessa provningscentrum redan har godkänts för provning av fordon av den medlemsstat där de är belägna."
Gerard
2014-12-31 12:28:21
Gerard,
du skrev i en av de tidigare inläggen i det här ämnet
"Det finns många missförstånd gällande utlandsregistrerad bil i Spanien och därför passar jag på att ge två pålitliga källor:

1. http://spain.angloinfo.com

Där står: "EU citizens who are not Spanish residents may drive their foreign-registered vehicles (cars, motorbikes and caravans) in Spain for up to 180 days (six months) in a calendar year as long as it is road-worthy in the country in which it is registered. In this case, only the owner of the vehicle may drive it. Students from another EU country studying in Spain are permitted to temporarily import a car for the duration of their studies, but proof of enrolment in an academic institution will be requested.

A foreign-registered vehicle may remain in Spain for more than 180 days in a calendar year as long as it is not driven. Even though EU citizens are no longer required to obtain a residence card, after 182 days the vehicle must be registered in Spain or garaged.

Note: the six month period need not be consecutive and is counted over the course of a calendar year only. This period is based on the owner's and not the car's presence in Spain."

Nu anser du plötsligt(?) att det som du citerade från den pålitliga källan Angloinfo är fel. Att deras info "as long as it is road-worthy in the country in which it is registered" inte gäller för Spanien!?
Alltså informationen om att om bilen är besiktigad och godkänd (=inte har körförbud) i det land den är registrerad så får den användas i Spanien upp till 6 månader per år.
Som alla vet får en obesiktigad svenskregistrerad bil körförbud i hela EU.Gunnar
2014-12-31 13:06:06
Roadworthy betyder trafikvärdig, trafiksäker. Som alla vet gäller svensk lag i Sverige och spansk lag i Spanien.
gerard
2014-12-31 15:08:35
Och som alla vet är inte en bil med körförbud trafkvärdig, road-worthy, i landet där bilen är registrerad (in the country in which it is registered). Och det oavsett svensk eller spansk lag.
Gunnar
2015-01-09 08:45:18
Hej
Jag kommer att vistas i Spanien, ca 1 månad per år, förhopningsvis de kommande 10 åren och vill ha tillgång till egen bil på plats i Spanien. Min fråga till er är;
-Tycker ni att jag ska köpa en svenskregistrerad bil eller spanskregistrerad?
Vänliga hälsningar

Nyanländ-riktad fråga till Gunnar/Gerard
2015-01-09 11:11:48
Jag tycker du skall hyra en mindre bil. Det blir billigare.
Gunnar
2015-01-09 11:29:20
Jag instämmer i att det troligen blir billigare att hyra bil, men för att svara mer direkt på din fråga:
1. Om du är turist och inte har spanskt skattenummer samt egen postadress i Spanien får du inte äga spanskregistrerad bil.
2. I annat fall är det en smaksak vilket alternativ du ska välja. Det svenska alternativet är billigare (bilen avställd 11 månader om året) och det spanska är mindre ifrågasatt.
Gerard
2015-01-09 11:47:30
Om den svenska bilen är ny och inte behöver besiktigas i Sverige för att undvika körförbud är det ok att lämna den.
Men hyr en bil. Både billigare och enklare.
Gunnar
2015-01-09 11:58:14
Som framgår i tidigare kommentarer har Gunnar varit stark motståndare till att lämna kvar en svenskregistrerad bil i Spanien. Nu tycks vår enda meningsskiljaktighet gälla huruvida det är ok med en bil som har svenskt körförbud men godkänts i spansk frivillig besiktning. Ett gott råd är att kontrollera giltigheten av den svenska försäkringen genom att noga läsa försäkringsvillkoren och dubbelkolla med försäkringsbolaget.
Gerard
2015-01-09 12:48:05
Att Gerards och min uppfattning, om att det är ok att lämna en svenskregistrerad bil i Spanien med körförbud utfärdat i Sverige på grund av utebliven besiktning, skiljer sig åt framstår helt klart.
Gerard anser tydligen att en bil som har körförbud i Sverige trots det är trafikvärdig (på engelska road-worthy) och får användas i Sverige. Han anser därför att bilen trots körförbudet, som svenska Transportstyrelsen meddelat gäller i hela EU, får användas i Spanien. Något han tydligen själv, som har framgått av tidigare inlägg, praktiserar med egen bil.
Se också informationen från sidan www.andalucia.com där det står "Spanish Law permits a foreign car to drive on Spanish roads as long as the car is road legal in its own country."
Att också flera stora svenska försäkringsbolag inte låter en sådan bil ha annan försäkring än den obligatoriska trafikförsäkringen stör inte Gerard i hans uppfattning.
Jag anser att det med stor tydlighet framgår att en svenskregistrerad bil med körförbud inte får användas i Spanien. Spanska myndigheter får t.ex. inte godta en spansk besiktning av en svenskregistrerad bil. Den enda godkända besiktningen är den som utförs i det land bilen är registrerad i.

Gunnar
2015-01-09 18:57:17
Trots onödigt tillspetsad polemik framgår det av ovanstående att det numera endast finns tolkningsdifferens avseende besiktningsfrågan. Förr bestred Gunnar min lagtolkning på flera punkter. Jag lämnar nu denna debatt.
Gerard
2015-01-13 20:19:07
Hej,
Har en bekant som bor 4 månader i Spanien och har nu köpt en spansk registrerad bil. Får han som svensk medborgare huvudsakligen boende i Sverige ta hem och köra denna bil i Sverige och i såfall hur länge?

Har surfat runt och letat efter svar och fått veta att det kan han göra tillfälligt i en vecka och ett annat svar var 6 månader.

Vet någon vad som gäller och vad lagen säger om detta?
Jonas
2015-01-13 21:42:27
Svaret består av tre delar:
1. Grundregeln är att personer som bor i Sverige inte får köra utlandsregistrerad bil i Sverige.
2. Om bilen tas till Sverige för att importeras och omregisteras får man köra den här i max 1 vecka innan den omregistrerats.
3. Personer bosatta utomlands får köra en utlandsregistrerad bil här om bilen är här för tillfälligt bruk vilket oftast anses innebära högst 6 månader.
Gerard
2015-02-01 17:40:59
Tack för era svar!
Nyanländ-riktad fråga till Gerard /Gunnar
2015-02-04 13:50:13
Jag är i Spanien 3 mån på hösten ställer bilen på flygplatsen över jul och kommer tillbaka 3 mån på våren. Vi har bilat ner på hösten och hem på våren men skulle gärna flyga istället. Vi har en ganska stor hund och har bur i bilen så det är skönt att ha egen bil.
Jag har NIE Nummer i Spanien och har en adress även om jag bor på en annan adress.
Kan det vara idé att registrera den i Spanien eftersom den måste besiktigas varje år (Volvo V70 2002 diesel).
Kicki
2015-02-04 14:42:52
Kicki. "Kan det vara idé att registrera den i Spanien" frågar du diffust. Du får nog precisera vad du vill veta.
Gerard
2015-02-05 10:45:05
Alla bilar som rullar på vägar i EU måste vara besiktigade och godkända för trafik i registreringslandet för att få användas i annat EU land. På engelska "as long as it is road-worthy in the country in which it is registered." Gäller också för Spanien. En svenskregistrerad bil kan bara besiktigas i Sverige. Besiktning kan också göras i Spanien MEN den är inte godkänd som besiktning av trafikmyndigheten. Somliga hävdar att en svensk bil med körförbud i Sverige trots det är trafikvärdig i Sverige och därför får användas i Spanien. Det har med all tydlighet framgått av tidigare inlägg i detta ämne att jag inte håller med om det.
Mitt råd är att om ni tänker behålla bilen i Spanien och använda den bör ni också registrera in den. Ni kanske inte heller är nöjda med att bara kunna ha den obligatoriska trafikförsäkringen och inget annat.

Gunnar
2015-02-05 11:29:18
Jag vill bara tillägga att om den svenska bilen godkänts i en spansk besiktning är den i godkänt skick enligt spanska bestämmelser. Som framgår ovan håller inte Gunnar med om detta.
Gerard
2015-02-05 11:53:02
Gerard, jag har inte ifrågasatt den spanska besiktningens kontroll av bilen. ITV gör en bra besiktning och man får reda på om bilen är i bra skick. I godkänt skick. Likaså kan man besiktiga sin spanskregistrerade bil Sverige för att kontrollera att den är ok.
Men det är inte det samma som att bilen är godkänd enligt besiktningreglerna inom EU. Spanska myndigheter får inte godta en i Spanien gjord besiktning av en svenskregistrerad bil.
En godkänd besiktning av en svenskregistrerad bil får bara göras i Sverige enligt det nuvarande direktivet.

Gunnar
2015-02-05 12:16:12
I Spanien är det spanska regler som gäller, inte EU-direktiv. Avgörande är att spanska myndigheter inte har invändningar mot en spansk besiktning av en svensk bil.

Detta är inte ett diskussionsforum och jag kommer därför inte att bemöta eventuella fortsatta repliker från Gunnar.
Gerard
2015-02-05 13:28:29
Har med stort intresse följt inläggen mellan Gerhard och Gunnar. Kör en svensk reg. bil i Spanien sista besiktning i Sverige 2010 blev stoppad av polisen och eftersom det inte fanns en giltig svensk besiktning på bilen krävde dom att jag besiktigade den i Spanien för att få fortsätta köra.
Varför kräva en spansk besiktning om den inte gäller?
Drar slutsater av detta att en spansk besiktning gäller i Spanien för en svensk reg. bil som också är Gerhards tolkning.
(Är svensk medborgare och ej residente)
PM
2015-02-05 21:32:31
Invändningar mot en spansk besiktning av en svensk bil i Spanien är att giltiga besiktningar bara kan göras i registreringslandet. Solo serán validas aquellas inspecciones que se realicen en el país de matriculación del vehículo
Directiva 2009/40/CE en su artículo 2 dice que:
"La inspección técnica prevista en la presente Directiva será efectuada por el Estado o por un organismo público encargado por el Estado de éste cometido o por organismos o establecimientos designados por el Estado y que actúen bajo su vigilancia directa, que podrán ser organismos privados debidamente autorizados para ello. En particular en los casos en que un establecimiento encargado de la inspección técnica se dedique también a la reparación de vehículos, los Estados miembros velarán encarecidamente por el mantenimiento de la objetividad y de la alta calidad de la inspección técnica."

Por tanto La única posibilidad de que se realice una inspección a un vehículo extranjero es como VOLUNTARIA, y el documento a emitir es el informe de inspección, que no tendrá validez en el tiempo, sólo acredita que en el momento del control cumple ciertas condiciones técnicas.

La emisión de una tarjeta de inspección se ampara en este RD que sólo habla de vehículos españoles y en caso de vehículos extranjeros sólo entrarían como inspecciones voluntarias o pesaje a requerimiento de los Agentes, nunca como periódica.
CONCLUSIÓN: Ningún vehículo extranjero puede portar otro documento en este caso tarjeta ITV española, y además anotado con una revisión bien voluntaria o extraordinaria, en caso de revisión voluntaria se le entregará la hoja informe, nunca tarjeta ITV; si el titular del vehículo pretende matricular el vehículo en España, una vez finalizado los trámites exigidos se le expedirá una tarjeta ITV como a un vehículo nacional.

Solo serán validas aquellas inspecciones que se realicen en el país de matriculación del vehículo a motor, semirremolque o remolque.
Översatt av Google:
Direktiv 2009/40 / EG artikel 2 anges:
"Den tekniska inspektion som föreskrivs i detta direktiv skall göras av staten eller av ett offentligt organ som staten har i denna uppgift eller av organ eller utses av staten agerar under direkt uppsikt faciliteter, vilket kan vara privata organ med vederbörligt tillstånd för detta. i synnerhet i de fall där anläggningar som betecknas som fordonsprovning är också engagerad i att reparera fordon, medlemsstaterna starkt om att upprätthålla objektivitet och hög kvalitet säkerställa trafiksäkerhet. "

Därför är den enda möjligheten att en utländsk fordons kontroll görs är frivilliga, och det dokument som ska utfärdas är kontrollrapporten, vilket inte gäller i tiden, bevisar bara att det vid tidpunkten för kontrollen uppfyller vissa tekniska villkor .

Utfärdandet av ett inspektionskort bygger på RD som talar bara spanska fordon och utländska fordon ska endast träda frivilliga periodiska inspektioner eller väger krav ombud, aldrig som.
SLUTSATS: Inget utländskt fordon kan bära annat dokument i det här fallet spanska ITV-kort och även drog på en fin frivilligt eller extraordinära översyn vid frivillig översyn kommer att ges i rapporten bladet, ITV aldrig kort; Om fordonsägaren har för avsikt att registrera bilen i Spanien, när formaliteterna avslutade ITV kommer att utfärdas ett kort som en nationell bärare.

Bara vara giltigt dessa inspektioner i registreringslandet av motorfordon, släpfordon eller släpvagn.
Gunnar
2015-02-18 09:17:49
Vi har bestämt oss för att registrera om vår bil i Spanien när vi åker hem i april. Det finns ett företag på en av långtidsparkeringarna vid Alicantes flygplats som gör det under tiden vi är hemma. Ganska dyrt, närmare 10000. Hur gör man med försäkringen, kan man ha den fortsatt försäkrad i Sverige? Hörde någonstans att det är svårt att få en spansk försäkring på en bil från 2002. Vet någon??
Kicki
Kicki
2015-02-25 12:01:28
Hej!
Finns det någon som har koll på spanska bilförsäkringar.Vi har idag en Spansk registrerad bil.Bilen är försäkrad.Vi har två stycken barnbarn på 20 och 22 år som vill låna bilen två veckor på sommaren.Får dom köra bilen eller gäller inte försäkringen på dom eftersom dom är för unga.Kan man teckna en extra försäkring för dom två veckorna som bilen används.
Någon som vet?
MVH//Jimmie
Jimmie
2015-05-19 01:57:25
Är erbjudna en fin MB med ett husköp och den kostar nog att ha inregad.
Kan man ställa av en spanskregad bil vid hemresa eller är det för krångligt?

I Sverige har man rätt att köra en bil med KF till verkstad eller besiktning givetvis, bara den skattad. Försäkring är civilrättsligt.
Popeye
2015-05-19 10:15:04
Popeye,
Följande info finns från en grupp inom Guardia Civil som på Facebook kallar sig N332.
Om det är lätt eller svårt vet jag inte. Jag har aldrig provat att ställa av bil i Spanien.
Från deras Facebook-sida som är på engelska.
N332 har lagt till 2 nya foton.
den 29 mars •
ITV - QUESTIONS (1)
I do not use my car. Does it still need to take the ITV?
In this instance you can leave the vehicle in a private garage, and apply for “temporary deregistration”, and therefore have no obligation to keep the ITV in force. However, remember that you cannot drive the car until it is re-registered and has passed the ITV.
--------------
Royal Decree 2042/1994, of 14th October, Technical Inspection of Vehicles (ITV) regulation.
Article 2
3. To be exempted from the compulsory inspection because the vehicle is not being used, the owner must “temporarily deregister” the car at the corresponding Provincial DGT Office, so that it can be registered on the “Vehicle records”. This office will notify the appropriate Spanish Region where the car was first registered to obtain the licence plates.
(Article translated by http://torreviejatranslation.com

Gunnar
2015-05-29 23:32:20
Vilka regler gäller för försäkring, skatter och besíktning i Spanien om jag tar med mig från Sverige en veteranbil som är över 30 år gammal, skattebefriad och besiktigas vartannat år? Kommer att använda den mindre än 6 månader per år. Har NIE, inte resident, men adress i Spanien finns. Annat alternativ: Vad gäller om jag skulle registrera veteranbilen i Spanien? Tacksam för svar!
Marketta
2015-06-22 22:26:48
Idag den 22/6 15 har Svenska magasinet en artikel om utlänningar som kör olagligt Spanien. Ett flertal Svenskar åkte dit på att köra omkring ombesiktigat på solkusten.
Sharky
2015-06-22 22:57:44
Tryckfels Nisse , Obesiktigat skulle det vara ovan.
Sharky
2015-10-05 23:57:45
Mycket intressant tråd, som jag följer eftersom vi går i bilköptankar där i Spanien.
Nuläge: har NIE-nummer pga. lgh köp i somras, men bor och är registrerad i Sverige, men vår lgh är självklart vår adress där. Kommer dock ner så ofta det är möjligt, kan vara ca. 5-7 gånger om året.
Hyrbil blir ganska dyrt och funderar därför de alternativ man har: ta ner vår svenskregistrerad bil och lämna den där. Vad måste man göra, vad blir enklast då? Kostnader, även försäkringar? Bilen är en Honda Civic 2008, besiktigad och godkänt i Sverige. Eller köpa en spanskregistrerad bil. Kostnader?

Hur är det med det att vilka får köra bilen? Vår dotter, 18 år, kommer att åka ner någon gång och vill då så klart att använda bilen.

Funderar även alternativen att långtidsparkera bilen vid flygplatsen. Vet någon om kostnader? Kan man avställa bilen då man inte är där?

Och för att krångla till det hela, så kan inte varken jag eller min man egentligen något om bilar, vi bara kör.

Tacksam för svar från de som kan saken, ni verkar vara mycket kunniga här.
Kirsi
2015-10-06 16:28:11
Köp en spanskregistrerad bil här nera allt annat är bara en massa strul till ingen nytta.Eller att hyra bil från flygplatsen och lämna tillbaka på flygplatsen är absolut ingen dålig affär.Nästan alltid har nåon uthyrningsfirma extrapris på hyran utom kanske dom allra största bolagen.Jag brukar hitta vettiga objekt för c:a 50-150:-SEK/dygn.Alltid ny bil och startar alltid.
roffe
2015-10-06 18:24:17
Om ni ska ta ner er svenskregistrerade bil och ni vill va mer än trafikförsäkring är första förutsättningen att försäkringsbolagetär godkänner att försäkra bilen trots svenskt körförbud pga utebliven svensk besiktning. Om ni väljer att ha en spanskregistrerad bil i Spanien är det bättre att sälja hondan i Sverige och köpa en lämplig bil i Spanien. Om ni uppger för försäkringsbolaget att bilen ibland körs av en 18 åring kanske det blir en högre premie, men i övrigt är det ok. Detta gäller oavsett om bilen är svensk eller spanskreggad. I övrigt finns nog svaren på era frågor i den här tråden.
Gerard
2015-10-15 11:43:10
Det är inte okey att köra omkring i en i enligt svenska bestämmelser ej trafikvärdig bil ( körförbud pga utebliven besiktning ).
De flesta länder är med i konventionen om att tillse att bilar i trafik är trafikvärdiga.

Det är därför Svenskar och andra blir rapporterade i Spanien.

Sharky
2015-10-15 12:52:27
Om ägaren och föraren är bosatt i Sverige och bilen inte körs mer än 6 månader per kalenderår i Spanien samt är trafikförsäkrad i Sverige och besiktigad i Spanien uppfylls de spanska kraven.

De som löper risken att bli rapporterade är de som bryter mot något av ovanstående.
Gerard
2015-10-15 13:17:00
Sharky,
Gerard fortsätter att framhålla sin egen tolkning av lagar och förordningar.
Det verkar som om information från Svenska Transportstyrelsen, Svensk Bilbesiktning och andra som har att göra med svenskregistrerade fordon samt EU-lagstiftning inte påverkar hans uppfattning.
Enligt EU-lagstiftningen ska alla fordon och släpvagnar besiktigas regelbundet. Besiktningarna ska se till att alla fordon i EU är trafiksäkra och uppfyller samma säkerhetsnormer som när de registrerades för första gången.
och
I varje medlemsstat ska i den staten registrerat motorfordon med tillhörande släp- och påhängsvagnar genomgå periodisk trafiksäkerhetsprovning i enlighet med detta direktiv (2009/40/EG av den 6 maj 2009).
Således framgår det helt klart att en svenskregistrerad bil skall besiktigas i Sverige för att vara godkänd för trafik inom EU.
Man kan alltså inte köra omkring med bilen i Spanien och strunta i om den har körförbud i Sverige.
Enligt EU-förordningar är det ok att lämna sin svenskregistrerade bil i Spanien om den är besiktigad och godkänd i Sverige och inte används mer än 6 månader/år. Men bara om ägaren inte är bosatt stadigvarande i Spanien.

Gunnar
2015-10-15 13:40:46
Jag nöjer mig med att upprepa en tidigare kommentar i den här tråden.
I Spanien är det spanska regler som gäller, inte EU-direktiv. Avgörande är att spanska myndigheter inte har invändningar mot en spansk besiktning av en svensk bil.

Detta är inte ett diskussionsforum och jag kommer därför inte att bemöta eventuella fortsatta repliker från Gunnar.
Gerard
2015-10-15 14:28:30
Diskussionsforum eller inte. Spanska myndigheter har invändningar trots Gerards uppfattning. Till exempel den här texten från Directiva 2009/40/CE. Översättning (google) efter texten.
Por tanto La única posibilidad de que se realice una inspección a un vehículo extranjero es como VOLUNTARIA, y el documento a emitir es el informe de inspección, que no tendrá validez en el tiempo, sólo acredita que en el momento del control cumple ciertas condiciones técnicas.
Därför är den enda möjligheten att ett utländskt fordons kontroll görs är frivilligt, och det dokument som ska utfärdas är kontrollrapporten, vilket inte gäller i tiden, bevisar bara att det vid tidpunkten för kontrollen uppfyller vissa tekniska villkor .
Hela texten finns tidigare i den här tråden. 2015-02-05 21:32:31
Dessutom kan följande vara av intresse:
Från EU-upplysningen Sveriges Riksdag om EU-direktiv.
Ett direktiv sätter upp vilka mål medlemsländerna ska uppnå, men lämnar åt medlemsländerna att avgöra exakt hur. Ett direktiv ger därför varje medlemsland handlingsutrymme. Om landet redan har de regler som föreskrivs i direktivet behöver det inte göra någonting utan kan hänvisa till de befintliga reglerna.
I direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna. Medlemsländerna ska ha antagit de nationella lagar som krävs för att genomföra direktivet innan tidsgränsen går ut. Om ett medlemsland inte har genomfört direktivet efter det datumet gäller direktivet under vissa förutsättningar i stället för den lagstiftning som borde finnas i landet

Gunnar
2015-10-21 12:17:38
Var och en väljer själv hur hen vill göra. Jag lurar ingen. Ovanstående personliga påhopp från "Sharky" är anmält till redaktionen.
Gerard
Expertsvar:2015-10-21 21:53:41

Sharky. Dina anklagelser om att någon på forumet försöker lura, bara för att han gör en annan tolkning än du, bedöms som ett påhopp och har raderats. Vi ber dig hålla god ton på vårt forum.
Mats Björkman, Sydkusten
Expertsvar:2015-10-21 21:53:52

Sharky. Dina anklagelser om att någon på forumet försöker lura, bara för att han gör en annan tolkning än du, bedöms som ett påhopp och har raderats. Vi ber dig hålla god ton på vårt forum.
Mats Björkman, Sydkusten
2015-10-22 00:22:14
Bilprovningens expert Morgan Isacsson:
En kontrollbesiktning av en svenskregistrerat fordon kan bara göras i Sverige av ett ackrediterat besiktningsföretag. Det finna i dag inget EU-land som godkänner en kontrollbesiktning gjord i ett annat EU-land men i framtiden kommer det troligtvis bli möjligt. När ni kommer tillbaka till Sverige efter er resa utomlands, och om bilen då fått ett automatiskt körförbud för att den inte kontrollbesiktigats, måste ni kontrollbesiktiga bilen på den besiktningsstation som ligger närmast landsgränsen

Transportstyrelsen:
Svenskregistrerade fordon måste kontrollbesiktas i Sverige. För fordon som regelbundet finns utomlands under besiktningsperioden, men finns i Sverige under annan tid, kan man ansöka om dispens och eventuellt få besiktningsperioden ändrad. Vi tar inte ut någon avgift för prövning av sådan dispens. Du ansöker på blanketten (Ansökan om undantag - fordon) som finns på blankettsida fordon till höger. Dispens ges inte för fordon som finns utomlands hela året, utan de ska registreras i det land där de befinner sig.

ITV Spanien:
Ningún vehículo extranjero puede portar otro documento en este caso tarjeta ITV española, y además anotado con una revisión bien voluntaria o extraordinaria, en caso de revisión voluntaria se le entregará la hoja informe, nunca tarjeta ITV; si el titular del vehículo pretende matricular el vehículo en España, una vez finalizado los trámites exigidos se le expedirá una tarjeta ITV como a un vehículo nacional.

Solo serán validas aquellas inspecciones que se realicen en el país de matriculación del vehículo a motor, semirremolque o remolque.

Gunnar
2015-10-31 09:05:02
Tack för läsvärda svar. Är i läget som kanske många andra, med frågeställningen, hur göra, spansk bil eller svensk?. Har en svensk bil som jag kör omkring med vars senaste besiktning var 2013.
Men inte kan det vara meningen att man har möjlighet att kunna tolka problematiken till gagn för sin egen situation? Är reglerna så diffusa att det inte klart framgår vad som är rätt eller fel, dvs som i mitt fall. Kan jag fortsätta köra med mitt automatiska körförbud eller ej?
Och det inte bara i Spanien utan även genom resten av Europa. Ok med enbart trafikförsäkring samt med ett papper som visar att bilen blivet tekniskt undersökt av spanskt besiktnings organ. Jag undrar.
Om jag blir stoppad, kan ingen spanska tyvärr, vad gör jag då och vad kan hända?
Någon lämplig handling förutom pappret på "teknisk undersökning" utfärdad av spansk kontrollenhet, att visa fram samt givetvis försäkringsbesked o kk?
Har alltså full respekt för allas inlägg här men vill gärna veta vilket är det rätta förfarandet med att köra svensk bil i Spanien.
Mvh
Wener
6 månader med adress på costa del solWerner
2015-10-31 10:17:08
Werner, som du sett gör Gunnar och jag lite olika tolkningar av rättsläget. Det vi framför allt är oense om är ifall en spansk frivillig besiktning godkänns i Spanien. Det är upp till dig att välja hur du vill göra. Om du kör bilen till Sverige bör du boka besiktning på den station som ligger närmast gränsen och ta med kvitto på bokningen.
Gerard
2015-10-31 12:38:55
Werner, jag anser att en frivillig besiktning inte gäller som en officiell handling. Det baserar jag på den information jag har presenterat från både svenska och spanska källor. Nu senast från Transportstyrelsen Bilprovningen och ITV Spanien.
Transportstyrelsens info "Dispens ges inte för fordon som finns utomlands hela året, utan de ska registreras i det land där de befinner sig" är tänkvärd.
Och likaså den från ITV "Solo serán validas aquellas inspecciones que se realicen en el país de matriculación del vehículo a motor, semirremolque o remolque" som översatt betyder att inspektioner bara är godkända som görs i registreringslandet. Det står också i den EU-förordning som styr detta.
Gerard har, som framgått i tidigare kommentarer, en helt annan åsikt än den jag har försökt presentera. Men vi lever i en demokrati och alla har rätt till en åsikt.

Men bortsett från dessa rättsliga frågor ställer jag mig något frågande till varför man år efter år kör omkring i sin svenskregistrerade bil i Spanien.
Är det lönsamt?
Ett exempel. En bil som i Sverige åläggs en fordonsskatt på ca 2800 kr/år har i Spanien en skatt på motsvarande ca 880 kr/år. I Spanien varierar fordonsskatten beroende på vilken kommun man bor i. Så det kan skilja något. Men strax under 2000 kr per år i mindre skatt jämfört med den kostnad som man råkar ut för för att registrerar in sitt fordon i Spanien. Mindre motorstark bil ger lägre skatt i Spanien, så vinsten om man jämför svenska och spanska skatter varierar. Därför är detta bara ett exempel. Men ett verkligt sådant.

Och Wener, 6 månader med adress på costa del sol. Du ligger tidsmässigt väldigt nära gränsen för att få ha en svenskregistrerad bil i Spanien.

Gunnar
2015-10-31 14:05:22
Har fastnat i en poliskontroll med svenskt körförbud p.g.a. utebliven besiktning saknade även spansk besiktning fick åläggande att visa upp spansk besiktning inom 48 timmar sen var allt OK i Spanien.
Peppe
2015-10-31 14:43:09
Peppe och flera andra med samma erfarenhet tyder på att spansk polis gör samma tolkning som jag. Bortsett från dessa rättsliga frågor är mitt råd till den som har en adress i Spanien (egen eller hyrd bostad) och tänker skaffa en bil som enbart ska användas i Spanien att köpa den där även om hen bor i Sverige. Om man däremot redan har en svenskregistrerad bil i Spanien är det annorlunda. Då finns skäl att begrunda det jag skrivit i tidigare kommentarer.
Gerard
2015-10-31 17:17:22
Gerard,
jag håller helt med dig när du skriver att det är bäst att köpa en bil i Spanien om avsikten är att den skall vara där. Tveklöst.
Däremot är det mer komplicerat med den andra frågan.
Det finns en grupp inom Guardia Civil som kallar sig N332 på Facebook och som där ger råd om lite av varje. Jag har skrivit till dom och frågat om deras inställning till den här frågan. Deras svar är något märkligt. De bryr sig endast om att bilen är besiktigad. Trots att den skall vara registrerad i Spanien enligt alla regler. Något som de också anser. Men det är inte deras avdelning! Det är en annan avdelning som skall sköta den saken. Inte trafikpolisen. Trots att det är olagligt!
Man kan säga kortfattat att de håller med mig men bryr sig inte. Frågan är bara vad som händer om det sker en olycka eller en av polisen samordnad auktion liknande vad som sker i Sverige då fordonen kontrolleras mer noggrant.
Jag kopierar in här under hela konversationen med dom. Helt oredigerat. På engelska. Med språkfel och allt.
Och konstaterar att jag inte kommer längre i mitt försök att hjälpa svenska bilägare från att åka fast i Spanien.

Fråga:
FOREIGN PLATED CARS AND TOURISTS There are many foreign plated cars in Spain owned by tourists who leave their cars in Spain more than 6 month a year. EU legislation requires that a car be insured in its country of registration. An insurance company will require the car to be road legal and ask to see a vehicle inspection certificate. (MOT in the UK, ITV in Spain). You can not obtain a valid test certificate in the country of registration if the car is in Spain. Spanish Law permits a foreign car to drive on Spanish roads as long as the car is road legal in its own country. A UK car for example without a UK MOT can not be legal in Spain. In practice it is not difficult to find insurance agents who will insure your car and who will accept a Spanish ITV certificate as evidence of roadworthiness. However by not being strictly legal you risk an insurance company refusing to meet a claim. And what will the Police do if they stop a foreign plated car without proper certificate from the country the car is registered? An ITV certificate is not a legal certificate for a foreign registered car.

Svar:
At this moment a car with an ITV certificate can not be fined for the MOT, They can say they are on holiday and the MOT expired so they carry on a voluntary ITV inspection in Spain. The Traffic Deparment are not in chage of this task, you need to talk to the "Fiscal" Department and ask them how they work with foreigner plates in Spain. The traffic police officer, patrol the roads, attend accidents, enforce the traffic law, help people...but do no work in these matters, there is a Fiscal PAtrol for this task, "LEY de Impuestos Especiales" is not included in the traffic law, sorry,

Fråga:
So they can keep on driving year after year in Spain and never be fined by the Police even if they have no official certificate. Only the ITV. Which in this case is not an official certificate. Who else should stop and check the foreign plated cars if not the Police? Cars which never leave Spain but remain registred in a foreign country.

Svar:
As we told you "Fiscal Patrol", you can go to your Local Police and report them about which cars are in Spain for more tahn 6 months. The Itv is not the problem, it is they do not change their plates. But in the Traffic Deparment we do no work on this matter, we have too much work with others is task of Fiscal.

Fråga:
Ok, you agree with me that a foreign car can not stay more than 6 months
without shifting to Spanish plates.

Svar:
yes, totally , more than 6 motnhs you are consider resident.

Fråga:
And the car can be in Spain not more than 6 months. After that period it needs Spanish registration. Even if the owner doesn't stay more than 6 months.

Svar:
the car has to have the plate where it spends the most part of the year to pay its taxes in that country it does not matter where is the owner. The same the super stars, they live in several countries and in each one they pay their taxes it does not matter if they spend more or less time.


Gunnar
2015-10-31 17:43:50
Då har Gunnar alltså kommit fram till det jag länge hävdat, att spansk polis accepterar en spansk besiktning av en utländsk bil. Den andra frågan som Gunnars poliskontakt hänför till fiscal department har jag också undersökt grundligt. Den tillämpliga lagen är lag nr 38/1992 med tilläggsbestämmelse i "BOE núm.312 Martes 29 diciembre 1992". Om detta har jag skrivit i början av den här tråden.
Gerard
2015-11-01 00:17:01
Spansk polis accepterar en olaglighet på grund av bristande resurser samtidigt som de anser att det utländska fordonet skall vara registrerat i Spanien. Så helt fritt fram är det inte. Lag och förordning är inte så mycket att bry sig om så länge som de har för mycket att göra tycks vara deras inställning.

Gunnar
2015-11-02 14:33:16
Gunnar, Gerard med flera. Tack för ert engagemang.
Jag har en känsla av att verkligheten ligger i svaret som bland annat"peppe" beskrev ovan. Problemet måste vara tämligen stort för spanska polisen, så man sopar detta under mattan med att endast utföra ett föreläggande om en "spansk besiktning". Det som i detta fallet dock ej framgår, är hur länge gäller denna "besiktning" som då gjordes. I ett år ? eller?
Varför reggar man inte om sin bil ? Kan det bero på:
1. Dyrt, ca 1200 euro (VW passat)
2. Kan avställa resp påställa din svenska bil hur många gånger som helst och därigenom spara fordonsskatt / skjuta den framför sig. Detta går NOG ej med en spansk reggad bil, tror jag.
3. Behöver inte besiktiga bilen (förrän du ev blir stoppad)
4. Säljer du ditt hus och skall hem igen har du din svenska bil o ej en spansk reggad.
Ja det är väl några huvudingredienser varför man ej reggar om sin svenska bil.
Men trots detta, kommer jag att göra det ändå. För att köpa en skapligt begagnad i Spanien måste du minst betala 2000 euro och mot detta ställs alltså att regga om sin egen bil, med hjälp, för cirka 1200 euro.
Med vänlig hälsning
Werner

Werner
2015-11-02 15:42:33
Den spanska besiktningen av min svensk reg. bil gäller 1 år.
Hela problematiken kanske löser sig senast 20 maj 2017då ska alla EU länder ha ett avtal som möjliggör besiktning i annat EU land om jag har förstått Direktiv 2014/45/EU punkt 16 rätt.
"Direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014. Medlemsstaterna i EU ska anta nya lagar i enlighet med det nya direktivet senast den 20 maj 2017.
I direktivet står att Rådet och parlamentet har antagit denna förordning av ett antal skäl, däribland (punkt 16) "Medlemsstaterna bör ges befogenhet att utse provningscentrum som är belägna utanför deras territorium att utföra trafiksäkerhetsprovningar av fordon som är registrerade på deras territorium, om dessa provningscentrum redan har godkänts för provning av fordon av den medlemsstat där de är belägna." Med andra ord bör Sverige i kommande lagstiftning göra det möjligt att låta besiktningsorgan i Spanien utföra i Sverige godkänd besiktning.

Peppe
2015-11-02 19:18:52
Peppe,
helt riktigt kan EU-länderna låta andra länder utföra besiktning när den nya förordningen träder i kraft. Men de måste inte. Eftersom inställningen i Sverige är att "vi vet bäst" när det gäller trafiksäkerhet återstår att se om Sverige tänker godta andra länders kontroll av svenskregistrerade bilar. Men man kan hoppas.
Som det nu är godkänner inte ens alla regioner i Spanien varandras bilbesiktningar. En bil registrerad i Valencia-regionen som besiktigas i Murcia-regionen är inte godkänd i Valencia-regionen.
Gunnar
2015-11-03 07:18:25
Gunnar, då är det illa för det skulle innebära ett automatiskt körförbud för valencia bilen eller ett föreläggande om besiktning av bilen i Valencia regionen. Kan detta verkligen vara möjligt?
Werner
Werner
2015-11-03 10:55:55
Werner,
ja det är så. Läs t.ex. http://www.elmundo.es
eller på engelska
https://www.facebook.com
Gunnar
2015-11-03 12:39:57
Tack !
Förstod jag rätt, utfördes besiktningen av hans bil, där bullermätningen ej var upptagen som en kontrollpunkt, medan så skulle ha varit fallet om han hade gjort besiktningen i Valencia. Ja, ja man slutar aldrig att förvåna sig.
mvh
Werner
werner
2015-11-04 12:01:47
Tack för bra information på tråden. Jag skulle vilja återknyta till detta med registrering av svensk bil i Spanien (Estepona). Jag läste på en EU site att man inte kan registrera en bil i land där man inte är bosatt (resident)
Frånsett detta är det någon som genomfört processen med registrera om sin bil till Spansk registrerad. I så fall har jag följande frågor
Vilka kriterier påverkar kostnad för omregistrering (värde, ålder, motor)
Hur mycket arbete var det.
Var det problem med att inte vara resident
Hur hantera avregistrering i Sverige.
Tord
2015-11-10 20:10:31
Hela tråden// Jag har haft en osedvanligt skrattande stunder när jag följt denna tråd, tack alla.
En liten kommentar/fråga ang. bilägande, varför måste man släpa ner bilen från Sverige, sälj den eller behåll den hemma och köp en i Spanien det verkar enklast
bo L
2015-11-10 23:11:28
Med anledning av en insinuant kommentar från bo L finns anledning till förtydligande. 1. Den som regelbundet besöker Spanien som turist och varken har NIE nummer eller fast adress i Spanien kan inte köpa en spanskregistrerad bil. Då är en svenskregistrerad bil i Spanien ett möjligt alternativ. 2. Om man bor i Sverige och redan har en svenskregistrerad bil i Spanien som man vill ha kvar där är det orimligt dyrt att omregistrera den till spansk registrering. 3. Om man ska köpa en bil att använda enbart i Spanien är det förmånligast att köpa den i Spanien. Detta förutsätter att man har en adress och ett skattenummer i Spanien.
Gerard
2015-11-11 15:15:58
1, Jag förmodar att man vistas ofta i Spanien så införskaffar man ett NIE nummer och ett bankknt. Enkelt. Medför stor rörlighet.
2. Okommenterbar händelse. Varför ta dit den från början?
3. Håller med dig.
ps . jag menar inte att vara insinuant, om du uppfattar det, så förlåt mig.
ds
bo L
2015-11-12 08:05:39
Hej
Har också följt tråden och tagit mig an respektive synpunkter på ett objektivt sätt. Tacksam för dem som tagit sig tid till att förmedla dessa till oss andra.

Jag ser det så och gjort likaledes:.
Köra ner till min bostad i Spanien med egen bil, samtidigt en lång omväg i Europa för att se och upptäcka. Alltså målet är också själva resan. Med egen svensk bil.
Egen svensk bil i Spanien eftersom jag kan min bil, fördelar och nackdelar med den ,vet exakt hur den är servad mm så svaret enkelt för min del. Kommer att regga in den i Spanien för cirka 1300 euro. För den summan får du ingen "bra" spansk reggad bil.
mvh
Werner

werner
2015-11-12 09:57:52
Hej Werner
Naturligtvis gör man det som passar bäst för egen del.
Skaffade en nissan micra med ny växellåda, i övrigt bra bil 1 200 euro. Kollar runt bland beg bilar, finns ganska bra utbud. Detta passade mig.
bo L
2015-11-18 19:12:28
Hej, tack for bra info och kul "debatter". Kan nagon ge tips pa foretag som ordnar omregistreringen av bilen (fran svensk till spansk) i Fuengirola omradet?

Mvh // Johan
Johan
2015-11-25 22:57:13
Hej
Intressant tråd!
Jag har ett lite speciellt fall. Jag har en rullstolsanpassad bil som jag tänker ta ner till Fuengirola där vi håller på att köpa lägenhet. Eftersom jag snart köper ny bil så tänkte jag låta den gamla få rulla i Spanien så länge den håller. Vi kommer närmaste åren att vara max 2-3 månader/år i Spanien. Frågan är vilken myndighet som hanterar godkännande av handikappanpassningen den dag jag reggar bilen i Spanien och vilka regler som gäller. Kniviga frågor men någon kanske vet var man kan få information.
Zopilote
2015-11-26 08:38:59
Beträffande företag som ombesörjer regg besiktning , försök med hyr bils firmor.,som ex Brunos car.
Ja man kan kanske finna bilar för 1200 euro
blockets motsvarighet finns ju också i Spanien(kolla blockets startsida längst ner)
Förutom det tekniska med bilen är det väldigt viktigt att kolla upp pappren, vem äger bilen, skulder på bilen, omlackad och varför, mm. Som vanligt bara fantasin som sätter begränsningar på lurendrejeri.
mvh
Werner
Werner
2016-01-22 11:49:44
Hej,
Vi planerar att spendera läsåret 2016/2017 i Spanien (Mallorca). Alltså aug-jun utan avbrott. Det blir mindre än 6mån/kalenderår.
Kan vi köra vår svenskregistrerade bil hela perioden? 'Nollställs' tiden man haft bilen i Spanien vid årsskiftet?
Stefan
2016-01-22 17:10:57
Ja nollställs. Räknas per kalenderår.
Gerard
2016-02-24 15:26:26
Hej

Jag funderar på att göra tvärt om vad de flesta i den här tråden pratar om. Nämligen att köpa en bil i Spanien och ta den till Sverige.

Någon som vet något om pappersexercisen som krävs?

Jag hittar flera guider på nätet om vad som krävs om man importerar från Tyskland och Italien men inget om import från Spanien.

Hur får man exportskyltar? Vilka papper behövs? Måste köpet göras hos notarius publicus? Vad heter myndigheterna?

Ni är ju några i den här tråden som verkar ha koll så jag tänkte att en fråga kan inte skada även om den är lite off topic.
Land Rover
2016-03-08 14:25:42
Jag har en spansk bil i spanien året om bor i spanien halva året får jag låna ut bilen till mina och vänner bilen är besiktad och skattad
Hk bergdal
Expertsvar:2016-03-08 15:53:48

Hk bergdal Du får naturligtvis låna ut din bil till vem du vill. Det bästa är om du kan ge dem en skrivet tillstånd (helst på spanska) med kopia av din legitimation där du intygar att du givit dem rätt att bruka fordonet. Detta om de stoppas i en kontroll, så inte polisen tror att bilen är stulen.
Mats Björkman/Sydkusten
2016-03-16 11:36:36
Hej,
Gäller samma regler för egen bil på Kanarieöarna (Teneriffa i vårt fall) som för fastlandet?
Tullmässigt är ju dessa ett icke-EU område, men hur är det med bilregler?
Kan jag köra 182 dagar/kalenderår där också med min svenskregistrerade bil?

Stefan
2016-03-17 22:49:30
I just love you guys! Great entertainment value.
Kågiton
2016-08-22 12:19:59
Vi bor 6 månader på en camping , där vi har års kontrakt . Har gjort så i 5 år, kört ner med svensk bil och åter med bilen till Sverige. Nu vill vi köpa en egen o spansk bil som är här hela året. Vi har intyg från campingen att vi vistas här under 6 månader, och vi har spanskt NIE nummer, samt bank konto här i spanien. När vi läser svaren på frågorna så tycker vi att det inte skulle vara något problem , gäller vår adress på campingen styrkt med hyreskontraktet o intyget som adress.
Hoppas på svar
Campare
2016-10-20 16:27:05
Hej,
Intressant och bra skrivet, har läst hela tråden och bestämde mig för att inte ta med mig bilen när vi flyttar permanent till Spanien i Januari 2017. Men nu säger en vän som bor i Fuengerola att dessa regler har ändrats i år (2016) enligt honom så behöver man inte regga om bilen. Stämmer det!? Är väldigt förtjust i min sportbil och vill gärna ha den med.
Bella

Bella
2016-10-20 16:40:01
Stämmer knappast om man är resident i Spanien. Be kompisen berätta var han fått det ifrån.
Gerard
2016-10-20 20:05:10
Bella,
se nuvarande regler (2016). På engelska. Kan också läsas på spanska. Finns specifierat undantag för studerande.
http://europa.eu
Gunnar
2017-01-13 07:28:39
Intressant och gedigen information. Vill dock gärna ha ett klargörande. Bor i eu-land 3 mån per år och har min svensk-registrerade bil där som nu har fått körförbud pga utebliven svensk bilbesiktning. Jag betalar naturligtvis skatt och trafikförsäkring i Sverige. Är ni överrens i tråden om att trafikförsäkringen alltid gäller ändå? Brukar göra en frivillig besiktning varje år för att ha koll på bilens status. Kostar inte så mycket och är vettigt tycker jag. Tack på förhand!
/Carl
Carl
2017-01-13 10:20:46
Ja det framgår tydligt...att frågan är föremål för tolkningar.
Jag har kört ner en svenskreggad bil...tog resan som en semestertripp i sig.
Bilen blir kvar i Spanien..och jag utför en frivillig Spansk besiktning på den, då det blir svårt att göra en Svensk besiktning.
Jag är fn i Spanien kortare tid än 6 mån per år i Spanien.
Ännu har jag inte blivit stoppad. Ställer av och på bilen med en App.
Valet på sikt;
1. Köra hem bilen igen.
2. Omregga den till Spansk.
3. Sälja den på plats med svenska plåtar.


Förhoppningsvis kommer Sverige att godkänna besiktning av svensk bil i Spanieng när nya EU förordningen blir lag i Sverige.
Gerard
2017-01-13 14:21:21
Kan man försäkra en svensk reg. bil i ett spanskt försäkringsbolag?
Peter
2017-01-13 14:31:11
Peter...det går nog INTE....och varför vill du det?
Använd ett svenskt förs.bolag...det är lättast!
Uffe
2017-01-13 14:59:23
Problemet är att om bilen har körförbud i Sverige pga utebliven besiktning så kan man bara ha trafikförsäkring. Vid en olycka där man själv är oskyldig får man ingen aktiv hjälp från Sverige av ersättning.
Jag blev påkörd av spansk bil som tog på sig hela skulden men det spanska försäkringsbolaget vägrar att betala.
Enda sättet att få ersättning är om det svenska försäkringsbolaget driver ärendet och då krävs minst halvförsäkring en form av moment 22 alternativt att stämma spanska försäkringsbolaget privat.
När räknar man med att EU förordningen blir lag i Sverige?
Peter
2017-01-14 10:56:48
Om Sverige kommer att godkänna att bilen besiktigas hos ett spanskt besiktningsföretag, ITV, när nya EU förordningen träder i kraft är fortfarande okänt.
Eftersom Sveriges regering anser att Sverige "skall vara lite bättre"(sagt av transportminister Anna Johansson) och därför inte accepterar att nyare bilar från 4 år upp 10 kan besiktigas vartannat år utan istället varje år verkar det inte troligt att bilar kan besiktigas av t.ex ett spanskt bolag.
Men det skulle utan tvekan underlätta för turister om det blev verklighet. Samtidigt skulle risken att svenskregistrerade bilar olagligt rullar på vägarna i Spanien mer än 6 månader per år öka.
Gunnar
2017-01-14 15:35:10
Tack för svar.
Förmodligen kommer du att få rätt som alltid så tror våra myndigheter och institutioner att Sverige är världsbäst i allt men när der kommer till internationella jämförelser då är bilden en annan.
Peter
2017-01-14 15:45:41
Ja det är ju inte utan anledning till att man funderar varför EU inte har kunnat lösa en dylik och enkel fråga?
Jag har idag helförsäkring på min Spanienbil och den har numera körförbud i Sverige, då den INTE har besiktats i Sverige!
Jag har mail frågat mitt försäkringsbolag, Moderna Förs., om helförsäkringen gäller med anl. av ovanstående, men de hänvisar till villkoren, vilket sannolikt betyder att de inte själva vet vad som gäller!
Men...jag tar risken...då bilen inte är värd någon förmögenhet.
Alt. med hyrbil nämnde någon, Jo tack det har jag provat! Stundtals 2-4 h väntan INNAN du får din hyrbil, som sedan ALDRIG stämmer med deklarationen du fått. Så jag har tröttnat på hyrbilsfirmorna helt enkelt.
Uffe
2017-01-14 16:10:03
Har fått samma svar från försäkringsbolagens kuntjänst men pratar man med någon högre upp i bolaget blir svaret att endast trafikförsäkring gäller vid körförbud. Länsförsäkringar var enda undantaget jag kunde hitta men då var premien drygt det dubbla mot normalt.
Peter
2017-01-15 19:12:31
Jag har arbetat som domare och har erfarenhet av lagar och bestämmelser om fordon. Här finns olika meningar om vad som gäller beträffande besiktning/körförbud. Min egen tolkning är att en svenskregistrerad bil måste besiktigas i Sverige för att inte körförbud skall inträda. Ett körförbud i Sverige gäller även i Spanien och kan inte hävas genom besiktning hos ITV. Däremot kan en spansk besiktning som är godkänd utgöra bevisning för att bilen vid en olycka inte varit behäftad med fel som kan ha varit orsak till olyckan. Vad jag egentligen tänkte ta upp är import av bil från Sverige till Spanien. Jag har egen erfarenhet då jag 2014 tog in och registrerade en bil i Spanien.

I Spanien finns en miljöskatt vid inregistrering i spanska bilregistret för bilar med utsläpp av CO2 på 120 g eller mer per km. Skatten är progressiv. För bilar som inte är nya finns en lista på modell och år med skatt för respektive bil. Flyttar man till Spanien får man dock ta med sig egen bil som flyttgods och är då befriad från skatten. Man måste dock behålla bilen i minst ett år.

Jag har nu köpt en ny bil i Sverige som jag skall ta in i Spanien. I Sverige köper jag bilen utan mervärdesskatt (gemenskapsinternt förvärv) för att den skall föras till Spanien och brukas där. I samband med registreringen i Spanien kommer jag att få betala spansk mervärdesskatt. Den spanska miljöskatten som uttas i samband med registreringen är jag befriad från eftersom utsläppet understiger 120 g CO2 per km på den nya bilen. Det jag behöver göra är att registreringsbesiktiga bilen hos ITV, vilket kostar ca 250 €. Registringshandlingarna som erhålls från ITV används sedan för registreringen som tar ca 14 dagar. När bilen är registrerad får man också de spanska plåtarna. Då måste man också skaffa bilförsäkringen. I samband med registreringen betalas även den årliga bilskatten.

Det bilmärke och modell jag köpt är ca 100 000 kr billigare i Sverige.

Jag är som ni nu förstått resident i Spanien.


Budda
2017-01-25 22:01:37
Och jag anknyter till Budda, vi är residenter sedan mitten av november och när vi idag kontaktade en firma för hjälp av omregistrering av bilen fick vi veta följande. När man blivit resident har man 30 dagar på sig att omregistrera sin bil utan att behöva betala "importskatt" som tydligen beräknas på 12% av bilens uppskattade värde. Vi trodde i vårt stilla sinne att det var sex månader som gällde, kostnaden sprang iväg ganska ordentligt. Min fråga är, stämmer det verkligen med de 30 dagarna, annars skatt?

Vi bor mellan Alicante och Torrevieja om det har någon regionell betydelse.
NiklasW
2017-01-26 20:02:09
Mycket intressant tråd som jag följt från början... refererar till Peters inlägg ovan (2017-01-13, 14:59) och undrar om någon vet om det finns något försäkringsbolag i Sverige som erbjuder mer än trafikförsäkring fr.o.m den dag bilen får automatiskt körförbud p.g.a utebliven besiktning i Sverige..? Har för ett halvår sedan köpt hus på Costa Blanca, dvs har både NIE och adress i Spanien och skulle gärna vilja ha med C70;n ner till sommaren och lämna den där och ta flyget hem... Är icke resident och är ca 2-3 månader om året i Spanien... Kontaktade Volvia idag och fick besked att dem försäkrar den med helförsäkring till dubbla premien fram tills dess körförbud inträder men därefter endast trafikförsäkring... vill ju helst ha lite mer försäkringsskydd än det så man inte hamnar i samma situation som Peter om olyckan skulle vara framme... även tacksam för länkar till seriösa företag som tillhandahåller garagetjänster i närheten av Alicante flygplats.
Anders
2017-03-11 11:00:59
Några frågor som berör ovanstående diskussion.
Jag funderar på att köpa en veteranlastbil i spanien för export till sverige.
1. Hur vet man exv att Juan El pero är den rättmätiga ägaren av ett fordon om man funderar på att köpa det i spanien ?
Har de personnummer där ?
2. Om man har ett spanskt regnummer, kan man kolla upp vem som äger det, och var denne bor någonstans ?
wilmer x
2017-03-20 14:38:00
"Alltså aug-jun utan avbrott. Det blir mindre än 6mån/kalenderår.
Kan vi köra vår svenskregistrerade bil hela perioden? 'Nollställs' tiden man haft bilen i Spanien vid årsskiftet?"
Stefan
2016-01-22 17:10:57
"Ja nollställs. Räknas per kalenderår."
Gerard

Samma fråga här, kör ner i höst, så det innebar då att jag kan använda svenskbilen resterande 2017 och till sista Juni 2018, är detta korrekt uppfattat?

Micke

micke
2017-03-22 07:48:30
svar till wilmer x;

som hemma berättar regbeviset "permiso de circualacion" vem som äger bilen. I regbeviset framgår då namn, regnummer,chassinummer mm.
Till detta finns också " inspecciones tecnicas" där fordonets tekniska beskrivning finns samt datumen för genomförda besiktningar.
För övrigt skall säljaren legetimera sig med pass etc vid en försäljning.
Dessa två handlingar måste du ha med vid en registreringsbesiktning i Sverige samt köpekontraktet.
mvh
werner
2017-03-22 12:51:05
Fråga till Gerard,

Jag kör ner i höst, innebär det då att jag kan använda svenskbilen resterande 2017 och även till sista Juni 2018, eftersom 6 månaders perioden räknas per kalenderår, är detta korrekt uppfattat?

micke

micke
2017-03-22 13:53:26
Ja, räknas per kalenderår. Förutsätter att du själv har hemvist i Sverige och aldrig vistas mer än 6 månader per kalenderår i Spanien.
Gerard
2017-03-23 21:50:42
ok, tack werner

1. men hur tar man reda på vem som äger ett fordon om man bara har ett regnummer ?

2. Har de exportskyltar där ?

3. måste man ha ykb för att köra en icke kommersiell lastbilförflyttning där ?
wilmer x
2017-03-24 08:13:04
Ägarbytet är ingalunda jämfört bart med Sverige. Här gäller ju bara det gula regbeviset som grund för ägarbytet. Betydligt krångligare i Spanien.
1. Gå in på policia lokal, fysiskt om du är därnere och fråga om ägaren.
2. Har samma förfarande som härhemma att skyltarna följer med den nye ägaren och inte som ex i Tyskland där dem är personliga. Vilket då innebär att du kan köra hem om övriga krav såsom besiktning,skatt, försäkring är uppfyllda.
werner
2017-04-20 09:59:15
Hur förhåller detsig om man köper en bil i Spanien. Får vem som helst som har körkort köra min bil, t ex våra barn och vänner som är på besök? Har nämligen hört att försäkringen inte gäller då. Stämmer detta?
Kicki
Kicki
2017-04-20 14:57:53
Kicki,
svaret på din fråga är både ja och nej. Vissa försäkringar har en begränsning på hur ung föraren som lånar bilen kan vara. T.ex. 25 år. Men det är helt en fråga mellan dig och försäkringsbolaget vad som skall gälla. Har man ett godkänt körkort får man köra spanskregistrerad bil i Spanien.
Gunnar
2017-09-11 23:27:27
Hej
Ger mig in i denna tråd :)
Svenskregistrerad bil blir svårt, då bilen måste vara besiktigad i Sverige för att den den svenska försäkringen skall gälla
Är det körförbud gäller den svenska försäkringen enbart för trafik
Dessutom kan försäkringsbolaget vilja göja din premie då det är större risk i Spanien.
Björn
2017-09-13 08:48:03
Trafikförsäkringen gäller, dock är det svårt att halv/helförsäkra en svenskreggad bil som är obesiktigad. Jag har kört sen 2015 men en svenskreggad obes bil i Malaga. Som tur ej blivit stoppad (ännu?) men i vår ska jag regga om den till Spanska plåtar och sälja den innan de nya reglerna om bara elfordon i större spanska citykärnor kommer ca 2020-21.
Kagito
2017-09-13 16:38:54
Har löst att reglerna förnyas var tredje år och att det var nu i maj 2017. Någon som vet om det har blivit några förändringar?
Bettan
2017-10-26 22:13:08
Transportstyrelsens info om besiktning.

”Svenskregistrerade fordon måste kontrollbesiktas i Sverige. För fordon som regelbundet finns utomlands under besiktningsperioden, men finns i Sverige under annan tid, kan man ansöka om dispens och eventuellt få besiktningsperioden ändrad. Vi tar inte ut någon avgift för prövning av sådan dispens.

Du ansöker på blanketten (Ansökan om undantag - fordon) som finns på blankettsida fordon till höger.

Dispens ges inte för fordon som finns utomlands hela året, utan de ska registreras i det land där de befinner sig.”
Gunnar
2017-10-28 00:39:15
Kan ni beskriva hur man omregistrerar en svensk bil till att bli spansk
Arne
2017-10-29 14:51:21
Jag tog in en offert från en engelsk firma på kusten och min Toyota avensis 2006 skulle landa på ca 4500 euro inkl alla skatter. Tror att den "faktiska" kostnaden om man gör det själv är runt 2500-3000 euro för alla skatter och avgifter. mvh
Kågiton
Kågito
2017-10-29 15:15:03
Jag har helt nyligen registrerat en ny svensk bil i Spanien. Jag är resident i Spanien och köpte en helt ny bil i Sverige utan moms (s k gemenskapsinternt förvärv) för föras till Spanien och brukas där. Min första åtgärd när jag kom till Spanien var att registreringsbesikta bilen hos ITV. Jag anlita sedan en juristfirma för att registrera bilen, att deklarera moms i Spanien samt att betala bilskatten. I allt betalade jag 490 € till juristfirman för allt utom mervärdesskatten. I övrigt betalade jag 97 € till ITV för besiktningen. Ingen registreringsskatt erlades då bilens utsläpp understeg 120 g koloxid per km.
Budda


2017-12-16 15:00:37
Sover moderatorn...

Tjäna pengar genom att låna....ja mycket ska man höra innan....
Ulf
Expertsvar:2017-12-16 15:52:09

Ulf, beklagar men dessa senaste inlägg gick under vår "radar". De är nu raderade. Trots att vi brukar filtret "captcha" lyckas spamrobotar ibland ta sig in. Vi brukar radera och blockera dessa ganska omgående, men dessvärre kan vi ej förhindra att besked om inlägget går iväg till de som publicerat på tråden. Vi jobbar på en lösning, som inte ska tvinga oss att helt stänga tråden.
Mats Björkman/Sydkusten
Expertsvar:2017-12-28 17:16:43

På grund av störande skräpinlägg stänger vi nu kommentarsfältet på denna tråd, men behåller den publicerad för möjlighet till konsultation. Den som eventuellt har tillägg eller nya frågor i ärendet får publicera på en ny tråd som vi just skapat på nedanstående länk. Stort tack till alla som bidragit med fakta!
http://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten