2014-12-29 17:47:04
"Ja. det är korrekt uppfattat. Vi kan tyvärr inte erbjuda den servicen."
"Fritidshem i den meningen som finns i Sverige hittar du inte här.
Över sommarlovet finns det vissa kommuner som organiserar sommarskolor, t.ex. Mijas har en sådan ute Entrerios.
För de övriga loven finns inget, det förväntas föräldrar och släkt klara själva."
"Vi har bara fritids då det är skoldagar.
Vi har dock inte så många lov under terminerna här."
Myrasol