Expertsvar:2022-06-15 18:25:51

Hej Thorsten. Mycket bra observation och lämplig fråga. Det är mycket riktigt så att trots det nya prisstaket på naturgas och det officiellt betydligt lägre marknadspriset 15 juni så steg Endesas pris för abonnenter med rörlig taxa en aning, jämfört med föregående dag. Det skylls att regeringen kompenserar energiproducenterna för pristaket på gas, med en avgift på mellanskillnaden, som abonnenterna måste betala. Det är ett komplicerat system, men i teorin betalar abonnenterna mindre för elen. Problemet i det här fallet är att andelen gasenergi i dagsläget är större än på mycket länge, då den uppgår till omkring 40 procent av energikällorna. Det innebär att mellanskillnaden som måste betalas som kompensation till producenterna är särskilt stor och uppgick 15 juni till drygt 50 euro per megawattimme. Detta läggs alltså på det ordinarie energipriset för dagen. Enligt experter kommer konsumenttaxan att sjunka när andelen gas kryper tillbaka till normala nivåer, men troligtvis blir besparingen som mest 20 procent.
Mats Björkman/Sydkusten

2022-06-15 18:33:13
Tackar för ovanligt vänligt svar.

Dock är ju den officiella förklaringen (ursäkta eventuell felstavningen då jag talar fem språk och jag numera mer använder spanska och engelska flytande) i det närmaste rediculo / löjlig som förklaring men stort tack för svar. 👍🏼
Thorsten (pseudo)