Expertsvar:2022-08-25 10:54:51

Hej Ronny. Sydkusten har skrivit om de olika reformerna av energipriset i Spanien, inkluderat den om pristaket på gas. Det är inte lätt att få en klar överblick och du har några missuppfattningar i det du skriver. ”Gas Cap RDL” är inte en enskild extra avgift som höjer priset på elräkningen och den bär inte skulden för att er elräkning skjutit i höjden. Spaniens regering antog 13 maj i år ett dekret som gäller till att börja med i ett år och som sätter ett pristak på marknadspriset på naturgas för energiproduktion. Syftet med detta tak är att begränsa stigningen av abonnentpriserna, men för att få göra detta måste gasproducenterna kompenseras för skillnaden mellan pristaket och det verkliga marknadspriset. Det är denna kompensation som betalas av alla abonnenter som gynnas av pristaket, som i första hand är de som har timtaxa men även de med fast taxa som förnyar sitt årskontrakt efter att denna reform trädde i kraft.
Om det inte vore för denna åtgärd hade din elräkning varit ännu dyrare. Om man enbart läser elräkningen så är det lätt att uppfatta det som att det tillkommit en ny avgift som höjer priset, men vad som inte framgår är att den rörliga taxan hade varit avsevärt högre utan denna åtgärd. Enligt officiella siffror innebär pristaket på naturgas en besparing för abonnenterna på omkring 20 procent, efter kompensationen till gasproducenterna.
Besparingen är avhängig av hur stor andel av energiförsörjningen består av naturgas och naturligtvis även marknadspriset. Ju mer gas som behövs och ju dyrare den är desto mer måste producenterna kompenseras för det gällande pristaket, genom Gas Cap RDL. Trots det blir slutkostnaden för abonnenterna alltså lägre än om det inte funnits ett pristak.
Mats Björkman/Sydkusten