Problemet uppmärksammas i en stor artikel i Diario Sur. Det berör människor som redan beviljats spanskt medborgarskap, men som inte erbjuds något annat alternativ än att infinna sig kvällen före utanför civilregistret vid Avenida Arias de Velasco. Anledningen är att det endast finns en tjänstekvinna som tar emot, tisdag-torsdag och hon klarar ej mer än 25 handläggningar om dagen.

Civilregistret delar ut kölapparna manuellt när det öppnar klockan nio på morgonen och är man inte bland de 25 första tvingas man pröva lyckan en annan dag.
– Min hustru och dotter kommer från Kuba och har fått beviljat spanskt medborgarskap. Det är dock nästan omöjligt att hämta ut det och tidsfristen går ut efter 180 dagar, berättar en förtvivlad Patrik Björnstedt för Sydkusten.

Diario Sur förklarar att problemet grundar sig i bristande resurser. Medan ansökningarna om uppehållstillstånd numera löses betydligt snabbare centralt, finns inte tillräckligt med personal för att handlägga själva utfärdandet av medborgarskapet till alla beviljade. I provinshuvudstäderna kan man erhålla tid via internet, men i mindre orter finns inget annat alternativ än att köa i timmar för att bli mottagen.
– Första gången infann sig min hustru klockan tre på morgonen och då var det redan för sent. Nästa gång lyckades hon hamna som nummer 13 i kön, efter att hon presenterat sig dagen före klockan 17.30, berättar Björnstedt.

Han såg till att hon fick varm mat och dryck på kvällen, men de måste tyvärr göra om processen även för deras dotter.
– Min fru fick nämligen inte handlägga både sin och vår dotters ansökan samtidigt. Det är fullständigt skandal!