Tidningen Diario Sur uppger att det rör sig om en 20-årig brittisk man som försökt korsa kustvägen, vilket är strängt förbjudet. Olyckan inträffade vid tvåtiden natten till måndag i riktning Cádiz, i höjd med kilometer 173, intill Casino Marbella.

Ett flertal fotgängare har genom åren förolyckats på samma sträcka, vilket föranlett att det uppförts allt högre räcken. Fotgängare är hänvisade till de gångbroar och även tunnlar som går över och under kustvägen.