Sedan busstationen uppfördes 1997 är det inte möjligt att gå från den in till Marbella, utan att behöva korsa flera vägar som saknar övergångsställen. Det rör sig dessutom om kraftigt trafikerade korsningar vid på- och avfarterna till motorvägen AP-7.

Kommunledningen i Marbella skyller bristen på övergångsställen att vägarna lyder under de statliga myndigheterna och att dessa först nu givit klartecken till att installera åtta så kallade intelligenta övergångsställen på sträckan. Planen är att skapa ett vandringsstråk på den östra sidan av bron som sammanbinder busstationen med El Trapiche, med ett övergångsställe bland annat vid påfarten till motorvägen, i riktning Málaga.

Arbetet uppges ha en budget på 368.000 euro och väntas ta tre månader att fullborda, när det väl delats ut genom anbudsförfarande.