Kommunstyrelsen i Marbella efterlyser sedan många år vågbrytare längs kusten, för att skydda stränderna. Årligen tvingas både statliga och lokala myndigheter avsätta en stor mängd pengar och andra resurser på att reparera stränderna, som skadas av vinteroväder. Flera faktorer har dock hittills förhindrat uppförandet av dessa vågbrytare, något som på sistone föranlett demonstrationer i Marbella.

När det gäller stranden La Venus, i centrala Marbella, har den föreslagna vågbrytaren inte fått klartecken tidigare på grund av tre exemplar av det sällsynta snäckdjuret Patella ferruginea, som upptäcktes vid strandbotten i höjd med Hotel El Fuerte. I vintras lät kommunledningen göra en ny studie som konstaterade att det inte längre finns några sådana snäckor i området, vilket banat väg för att det statliga kustdepartementet slutligen godkänt projektet.

Två andra efterlysta vågbrytare är blockerade sedan många år, på grund av den planerade utbyggnaden av fiskehamnen La Bajadilla. Det rör sig om stränderna La Bajadilla och San Ramón, som inte heller kunnat skyddas med vågbrytare på grund av att det behövs en studie som tar i beräkning utbyggnaden av fiskehamnen. Det projektet ser efter många kontroverser ut att utebli helt och därmed väntas miljöstudierna kunna genomföras inom kort, för att även ge klartecken till även dessa två vågbrytare.

Det statliga kustdepartementet har i vår tvingats investera 2,1 miljoner euro i reparation av stränderna, av vika 460.000 euro gäller arbeten i Marbella kommun.