Det är enligt hamnledningen första gången i världen som en fritidshamn sponsras på detta vis. För Puerto Banús VD Juan Núñez är detta ett bevis på hamnens stora internationella attraktionskraft.

Civitas sponsrar även fotbollslaget Atlético Madrid och avtalet med Puerto Banús inkluderar förutom namnjusteringen även investeringar i så väl fastigheter som hamnplatser. Det skriver Diario Sur.