Det spanska uttrycket ”aforado” kommer från den medeltida benämningen ”fuero”, som syftar på särskilda områden inom vilka priviligierade just gynnades. Idag anspelar det på en person som inte kan processas i lägre instans, som tingsrätten eller regionaldomstolar. Istället är det i första hand Högsta domstolen som prövar ärenden som berör denna typ av personer. Det handlar om högt uppsatta politiker, men också exempelvis domarna själva, liksom polismän. Totalt är mer än 200 000 personer ”aforados” i Spanien, av vilka drygt 2 000 är politiker.

Grundidén är att personer som på grund av sitt arbete eller ämbete är särskilt utsatta för eventuellt illvilliga anmälningar, inte ska behöva tillbringa en stor del av sin tid i domstolar. Problemet är att få länder i världen har så många skyddade som Spanien. Det finns dessutom flera fall som visar att det faktiskt är fråga om ett privilegium, som bryter mot principen att alla ska vara lika inför lagen.

Problemet i Spanien är inte bara det stora antalet ”aforados”, utan också att de högre rättsinstanserna är kraftigt politiserade. Medlemmarna i både Högsta domstolen och Författningsdomstolen, som ska granska aforados, är alla politiskt tillsatta.

Nu ska en kommitté bestående av fem domare i Högsta domstolen, av vilka fyra erhållit sina poster på initiativ av Partido Popular, alltså avgöra om den nuvarande PP-ledaren ska ställas inför rätta. Deras väntade utfall har fått medhjälp av statsåklagarämbetet, som menar att det inte finns några som helst grunder att processa Pablo Casado. Detta trots att en utredningsdomare i tingsrätten skriftligen påvisat ett flertal indicier.

De uppgifter som framkommit genom medier som inte minst eldiario.es gör gällande att Pablo Casado och ytterligare tre politiskt inflytelserika personer i samma årskurs fick sina universitetstitlar närmast till skänks. En av de fyra har till och med erkänt att hon varken gick på lektionerna eller presenterade examensarbeten. De övriga tre, inkluderat Casado, har ej kunnat styrka att de uppfyllde kriterierna.

När de första uppgifterna om Casados misstänks fusk-master publicerades var han fortfarande vice generalsekreterare i partiet och sammankallade snabbt till en presskonferens. Där lade han upp sitt påstådda examensarbete på ett bord. Journalisterna fick dock endast fotografera omslagen, varken bläddra i eller ännu mindre erhålla kopior av dem.

Det faktum att Casado och Partido Popular fram till dags dato vägrat offentliggöra hans examensarbete väcker naturligtvis misstankar om fiffel. I bästa fall skulle det bero på att arbetet inte lever upp till det toppbetyg Casado erhöll, i ett sämre perspektiv kan det precis som artiklar som Casado publicerat visa sig vara till stor del plagiat och i värsta fall är arbetet helt enkelt falskt.

Sanningen får vi nog aldrig reda på. Detta då Casado ser ut att undgå åtal och detta för Partido Popular är likvärdigt med att inget fuffens föregått och alla som ens antytt något annat nu borde be PP-ledaren om ursäkt.

Allt detta medan Casados tre övriga så kallade kurskamrater (ingen av dem gick som sagt på lektionerna) med all sannolikhet i tingsrätten både kommer att åtalas och fällas för fiffel. Tala om olika inför lagen!