Investeringsbolaget heter Al Alfia och deras representant i Spanien är affärsmannen och tidigare klubbordföranden i Real Madrid Ramón Calderón. Han har nyligen hållit ett möte med borgmästaren i Málaga Francisco de la Torre, för att garantera finansieringen av projektet. Detta är redan godkänt av kommunledningen, trots en mängd studier som avråder från byggandet av skyskrapan.

Enligt Diario Sur garanterar Al Alfia 150 miljoner egna medel till projektet, av vilka mellan 90 och 120 miljoner behövs för själva fastigheten och ytterligare mellan 20 och 30 miljoner för interiören.

Protesterna mot projektet baserar sig både på miljömässiga och estetiska aspekter, men det finns även en färsk rapport som menar att det är fråga om förtäckt spekulation i syfte att sälja lyxlägenheter, trots att tillståndet är för ett lyxhotell.