Farhågorna för att årets jul kommer att hållas i moll förstärks. Efter att ha ställt in de populära ljus- och ljudspelen har kommunledningen i Málaga nu även beslutat skippa barnens populäraste tillställning, de tre vise männens parad på trettondagsafton. Den hålls traditionsenligt i alla spanska samhällen, då miljontals karameller kastas till publiken. Men det är just folksamlingar man vill undvika.

Utsikterna för att smittsituationen inte kommer att vara under kontroll om två månader har föranlett att paraden helt ställs in Istället planeras virtuella festligheter, liksom evenemang i skolorna, före skollovet.