Siffran har bekräftats av det andalusiska hälsovårdsrådet Jesús Aguirre och innebär att mer än hälften av de 174 deltagarna vid personalfesten smittats. Aguirre poängterar dock att ingen har så pass allvarliga symptom att de behövt uppsöka vård. Däremot har sjukhusledningen tvingats att både förflytta och brådskande anlita ny personal, för att upprätthålla tjänsterna på intensivvårdsavdelningen.

Det var 1 december som julfesten hölls i en lokal i kvarteret Teatinos. Flera av deltagarna hade endast tre dagar tidigare även samlats för en examen, där åtminstone en del av smittspridningen befaras ha inträffat.