Elvira Herrador Quero tilldelas Sydkustens prestigefyllda utmärkelse, som delas ut för 24:e året i rad. Hon uppfyller med råge de två grundkriterierna, dels att ha gjort något signifikativt för svenskheten på Costa del Sol och dels att ha främjat svenskars integration i Spanien. Priset delas inte ut för en enskild instats, utan för ett arbete som pågått i mer än 20 års tid.
– Jag känner mig oerhört hedrad över att betraktas som medlem av svenskkolonin, som utgör en bit av mitt liv, säger en rörd Elvira Herrador när hon smält nyheten.

Det var skolåret 1991-92 som Elvira fick provanställning på Svenska skolan i Fuengirola, under dåvarande rektorn Eva Gustafsson. Det förvandlades till en fast anställning och idag är Elvira Svenska skolans spanska eldsjäl alla kategorier.
– Jag har känt totalt stöd av alla rektorer som skolan haft genom åren, från Eva Gustafsson, via Lars Bergman till Per Jonsson i dagsläget Jag hade också en mycket kär relation till Åsa Hvid-Hansen, som var en av dem som grundade skolan, berättar Elvira.

Idag är hon teknisk chef för skolans spanska sektion. De är totalt fyra spansklärare, men för Elvira handlar det om mycket mer än att bara lära eleverna språket.
– Min och mina kollegors uppgift är att lära eleverna förutom språket även den spanska kulturen. Om du inte har kunskap är det lätt att du skaffar dig förutfattade meningar om andra, vilket i sin tur leder till kulturkrockar. Med insikt om andras situation är det omöjligt att inte känna empati.

Elvira är passionerad i allt hon företar sig och hennes kontaktnät är enormt. Det omspänner både Fuengirola kommun, spanska skolstyrelsen och andra instanser. Utbytet med inte minst Fuengirola kommun är stort och yttrar sig bland annat i att eleverna har Luciatåg på rådhustorget varje år samt att Svenska skolan kan fira sina studenter på kyrktorget.
– I år var vi inbjudna till Partido Populars caseta på ferian, där vi blev mottagna av borgmästaren Ana Mula.

I syfte att eleverna ska känna det spanska samhället så bra som möjligt ser Elvira till både att de kommer ut och att de får besök. Eleverna får gå på spansk teater, för att känna de klassiska spanska verken och samtidigt träffa elever från spanska skolor. Regelbundet har Elvira gäster på sina lektioner, som spanska poliser och andra representanter för det spanska samhället.
– Barriärerna är ofta inte bara språkliga utan även kulturella. Det är nödvändigt att känna till den spanska kulturen för att förstå och kunna integrera sig.

Det är ett mödosamt jobb. De svenska elevernas integration i sitt spanska hemland är visserligen bättre idag än när Elvira startade på skolan för 23 år sedan, men det finns fortfarande mycket jobb att göra.
– Alla elever vill integrera sig i början, men många faller i fällan att att umgås med enbart landsmän, av rena bekvämlighetsskäl. Integration kräver både vilja och ansträngning, men möjligheterna finns där och spanjorerna väntar med öppna armar, poängterar Elvira.

En annan anledning som förhindrar många elevers integration är rädsla för det okända. För att överbrygga detta krävs målmedvetet arbete från både rektor, skolstyrelse och föräldrar. Även om det inte alltid är lätt menar Elvira att hon har världens bästa jobb.
– Jag får fantastisk respons av både nuvarande och inte minst gamla elever, som hör av sig till mig flera år senare.

Arbetet med att integrera de svenska eleverna har bidragit till att Elvira fått distans till sin egen kultur och samtidigt förälskat sig i svenska sedvänjor. Hon beundrar svenskarnas praktiska läggning och inställningen att man kan göra utomhusaktiviteter oavsett väder, "det finns bara dåliga kläder…".
– Det svenskarna däremot kan lära av spanjorerna är att vara mer uttrycksfulla. De är ofta så reserverade och vågar inte prata, medan spanjorer uppfattas som högljudda. Men det är väl bättre att prata för mycket än att inte säga något alls!

Elvira har assimilerat flera svenska traditioner, vilket gjort att även hennes spanska bekantskapskrets är delaktig. De väntar numera otåligt på pepparkakor till jul och kallar Elvira för "La sueca".

Elvira Herrador har givit ut flera läroböcker i spanska och hon besöker Sverige varje år, där hon föreläser för både andra spansklärare och elever.
– Det är så tacksam att bli inbjuden varje år till lärarnas fortbildning. Jag får berätta om mina erfarenheter och metoder för integration. Samtidigt har jag kunnat besöka hela Sverige och fått mängder med svenska vänner.

Kontakterna i Sverige har ofta lett till besök i Spanien. I februari kommer elever från Växjö på besök till Fuengirola. Eleverna i Fuengirolaskolan får i sin tur regelbundet åka på utflykter till kulturella städer som Málaga, Granada, Córdoba och Sevilla.
– Förutom språket och kulturen är det också viktigt att känna till landets historia, poängterar Elvira.

Mest brinner Elvira för sina egna hemtrakter. Hon kommer från samhället Porcuna, i Jaénprovinsen, där hon bland annat fått hålla invigningstalet på den årliga ferian. Det är ett traditionellt olivsamhälle som genom Elviras försorg kommer att få besök av en grupp svenska spansklärare i november nästa år.

En paradox i sammanhanget är att spanskläraren Elvira, som vurmar så för Sverige och integration, själv inte lärt sig svenska ännu.
– Jag vet. Jag har velat lära mig så länge, men har helt enkelt inte haft tid. Men jag ger inte upp och hoppas kunna lära mig åtminstone hjälplig svenska någon dag..!

Bron för att uppnå integration är enligt Elvira nyfikenhet. Nyckelfrågor som man ska söka svar på är "hur" och "varför".
– Förståelse leder till empati. Det är inte minst viktigt i dessa dagar. Om eleverna blir medvetna om våra kulturskillnader kommer de lättare att ha förståelse för exempelvis flyktingars situation i Sverige, poängterar hon.

Utmärkelsen Årets Svensk på Costa del Sol delas ut av Sydkusten sedan 1992. Det inkluderar ett diplom och en check på 600 euro som kommer att överräckas i samband med Svenska Skolans julbasar 11 december. Tiden är preliminärt 19.00.

Som en anekdot kan nämnas att Elvira faktiskt tagit emot diplomet en gång tidigare. Det var dock i representation av eleven Kanar Mahmud, som tillsammans med klasskamraterna Gordana Rakovic och Sofía Martínez fick Sydkustens utmärkelse 2008.

SK-tv:

Motivering:
Elvira Herrador Quero tilldelas utmärkelsen Årets Svensk på Costa del Sol 2015 för sitt långvariga och outtröttliga arbete för svenska elevers kännedom om och integration i Spanien. Som ansvarig för spanskundervisningen på Svenska skolan i Fuengirola har Elvira inte bara bidragit till elevernas språkkunskaper utan hon har aktivt verkat för att knyta ovärderliga band mellan Svenska skolan och det spanska samhället.

Namn: Elvira Herrador Quero
Född:
Porcuna (Jaén) 1964.
Civilstånd: Ogift
Bor: Omgärdad av böcker i en lägenhet i Fuengirola ("men jag tillbringar största delen av min tid i Svenska skolan.")
Utbildning: Examen i humanism vid universitetet i Granada. Master i spanska som utländskt språk samt kulturkrockar, vid universitetet Antonio de Nebrija (Madrid).
Yrke: Ansvarig för spansksektionen på Svenska skolan i Fuengirola
Medförfattare till språkböckerna "Alegría", paso 3 y 4 (editorial Liber) samt "Libros de ejercicios Avance B1-B2" (editorial SGEL).
Aktuell: Mottagera av Sydkustens utmärkelse Årets Svensk(a) på Costa del Sol 2015