Sedan 2017 har de misstänkta, under ledning av ägaren till en djuraffär, sålt skyddade arter utan nödvändiga export- och importtillstånd, både inom Spanien och till Marocko. Djuren har temporärt hållits i butiken och försågs med dokumentation som syftade till att ge skenet av legalitet åt handeln. Det skriver nyhetsbyrån EFE.

Enligt utredningen har veterinärerna bidragit till den illegala verksamheten genom att utfärda hälsointyg och andra dokument utan att korrekt identifiera djurens ägare. En av veterinärerna köpte in 210 hälsokort, av vilka endast 31 har återfunnits, och 542 djurpass, med 319 registrerade, medan övriga saknas.

Stöd för den olagliga handeln inkluderade också utfärdande av obehöriga intyg, såsom fångstcertifikat, vilket möjliggjorde den illegala försäljningen av exempelvis en ökenräv. Vid ett tillfälle avbröt miljöpolisen Seprona en operation där de inblandade försökte transportera bland annat papegojor och ett flertal geckoödlor, vilka avsågs för transport till Melilla.

I samband med utredningen har fåglar, däggdjur, sköldpaddor samt utrustning som nät och microchip beslagtagits.