Kommunledningen i Fuengirola bekräftar att trycket sänkts av vattenbolaget Acosol och att främst områden som ligger på högre nivåer och fastigheter som saknar egen reservoar, upplever avbrott. Det minskade vattentrycket är en av de åtgärder som nu vidtas för att minska förbrukningen, men borgmästaren Ana Mula menar att Fuengirola drabbas i särskilt stor utsträckning. Anledningen är att hela 80 procent av förbrukningen i kommunen görs av privatpersoner och företag. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

Fuengirola har inga egna vattentillgångar och förlitar sig därför helt på det vatten som kommer från dammen La Concepción, vid Istán, och som administreras av samfällighetsbolaget Acosol. För att uppfylla det regionala sparkravet och minska vattenförbrukningen med 20 procent har trycket nu minskats till ett flertal kommuner på västra Costa del Sol.

Fuengirolas unika situation, som en av Spaniens mest tätbefolkade kommuner utan knappt jordbruk och inte heller egna vattenresurser, gör att konsekvenserna av det minskade vattentrycket är särskilt kännbara. Mitt på dagen, när förbrukningen är som störst, har det visat sig att vattnet inte når fram till högt belägna områden. Det innebär att de hushåll som inte har egna reservoarer upplever tillfälliga vattenavbrott.

Borgmästaren Ana Mula uppges ha hållit ett brådskande möte via videokonferens med ansvariga för vattenbolaget, för att finna en lösning på problemet.