Totalt steg den registrerade befolkningen i Almuñécar under 2022 med 557 personer. Detta firas av borgmästaren Juanjo Ruiz Joya, som betonar att det statliga stöd som varje kommun erhåller till stor del är avhängigt av den mantalsskrivna befolkningen. Det skriver Granada Digital.

Enligt borgmästaren har Almuñécar allt större möjligheter att växa och utvecklas tack vare antagandet i dagarna av den nya stadsplanen, ett projekt som är åtskilliga år försenat. Stadsplanen kommer bland annat underlätta för företag och industrier att kunna utvecklas och därmed erbjuda fler jobb.